https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-hlavnim-tematem-nove-ochrany-prirody-je-chko-jeseniky-ktera-letos-oslavila-50let-od-zalozeni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Hlavním tématem nové Ochrany přírody je CHKO Jeseníky, která letos oslavila 50let od založení

9.9.2019 14:17 | PRAHA (Ochrana přírody)
Hned první článek se proto věnuje půl století CHKO Jeseníky a jesenickým proměnám. Autoři Vít Slezák, Radek Štencl a Miroslav Havira popisují vývoj ochrany Jeseníků, která se v počátcích soustředila více na konzervaci území a ochranu před zničením a až později přešla k aktivnímu managementu.
 

Dění kolem gradace kůrovce v NPR Rejvíz ve svém textu shrnují Jindřich Chlapek a Michal Servus. Zamýšlejí se zde mj. nad potřebou adaptivního managementu jako účinného nástroje v péči o chráněná území, kde jsou předmětem ochrany přirozené smrčiny.

Kulaté výročí slaví také Hlinité jeskyně, které byly objeveny přesně před 70 lety. Tvoří část Javoříčských jeskyní a vždy byly tak trochu stranou zájmu. O jejich objevení píše Martin Koudelka.

Kamil Lisal a Michala Čižmár dokládají na konkrétním příkladu revitalizace Kozmických ptačích luk, jak prospěšná je obnova základní funkce říční krajiny, optimalizace vodního režimu a podpora retenční schopnosti území.

V rubrice Výzkum a dokumentace se v článku Petra Šaje dozvíte o ochraně populace sokola stěhovavého v Jeseníkách. Po roce 2001 se totiž sokoli začali do Jeseníků vracet a nyní tato oblast patří mezi nejvýznamnější sokolí oblasti u nás. Dalším tématem rubriky jsou geomorfologické procesy, které během čtvrtohor utvářely podobu našich pohoří. Rozmanitosti periglaciálních tvarů a problematiku jejich ochrany vám přiblíží Marek Kříž, Tomáš Uxa a David Kraus.

O Červenohorském sedle jako o významném migračním koridoru létajících živočichů píší Radek K. Lučan, Anna Lučanová a Martin Vavřík v článku s názvem Červenohorské sedlo: historie a současnost sledování (nejen) ptačí migrace na našich horách.

Vratislav Ouhrabka vás zavede do údolí Moravy pod Králický Sněžník a seznámí vás s tamními krasovými jevy.

Dvě zprávy o stavu jedné planety – to je výmluvně nazvaný článek Jana Plesníka. Shrnuje nejdůležitější ukazatele z letos uveřejněných rozsáhlých studií (6. vydání zprávy Stav a výhled světového životního prostředí, UNEP, 2019 a Globální hodnocení biodiverzity a ekosystémových služeb, IPBES, 2019) o vývoji životního prostředí.

Rozhovor Zdeňka Patzelta je tentokrát s Janem Jeníkem a to k příležitosti jeho životního jubilea.

V rubrice Mezinárodní ochrana přírody vás Antonín Krása pozve do Vietnamu, země ochranářských paradoxů.

 

Přejeme vám příjemné čtení.

Příští číslo vyjde 24. 10. 2019 a jedním z témat budou Sloupsko-šošůvské jeskyně.


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist