https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-kurz-obehoveho-hospodarstvi-prinese-podnety-pro-rozvoj-udrzitelneho-podnikani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání

22.6.2021 14:00 | PRAHA (VŠCHT)
Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pořádá od září pátý ročník dvousemestrálního kurzu Oběhové hospodářství.
Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pořádá od září pátý ročník dvousemestrálního kurzu Oběhové hospodářství.
Zdroj | VŠCHT
Pod hlavičkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) se uskuteční již pátý ročník kurzu Oběhové hospodářství. Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) VŠCHT ve spolupráci s předními odborníky zprostředkuje ředitelům, manažerům a dalším profesionálům ze soukromé i státní sféry aktuální poznatky a informace týkající se cirkulární ekonomiky.
 
Partnery kurzu jsou Institut cirkulární ekonomiky, z.s., SUEZ Česká republika, a.s., Veolia Česká republika, a.s., a klastr WASTEN.

„Cirkulární ekonomika se jako trend bude v nadcházejících letech čím dál více propisovat do širokého spektra činností – od designu a marketingu přes ochranu životního prostředí či nakládání s odpady až po společenskou odpovědnost podnikání. Absolventi kurzu tak mohou získat jedinečné know-how, které jim pomůže dát nový rozměr vlastnímu podnikání nebo se lépe uplatnit na trhu práce,“ říká prof. Vladimír Kočí, odborný garant kurzu, děkan FTOP VŠCHT a přední český expert na metodu posuzování životního cyklu (LCA).

„Účastníci budou mít během kurzu příležitost využít nové poznatky při práci na vlastních projektech, a to jak samostatně, tak ve skupině. Často tak vznikají zajímavé synergie mezi podnikatelskými záměry účastníků, což je další přidaná hodnota kurzu. Z takovýchto projektů vzešly dnes již známé iniciativy jako Zálohujme, Repete box nebo Cirkulární dotace,“ doplňuje zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, která na kurzu od prvního ročníku přednáší.

Letošní ročník začíná v září 2021 a končí v květnu roku 2022. Celkem se bude konat 12 pátečních celodenních výukových bloků spolu s dvoudenní exkurzí na jižní Moravě. Během výukových bloků, které se zaměří na specifické aplikace konceptu cirkulární ekonomiky, představí odborníci na danou oblast konkrétní aktivity či překážky při zavádění tohoto moderního trendu. O své zkušenosti se podělí celá řada specialistů z byznysového i akademického prostředí, např. generální ředitel SUEZ ČR Zdeněk Horsák, zakladatel digitálního odpadového tržiště CYRKL Cyril Klepek či obchodní a technický ředitel VEOLIA ČR Ondřej Beneš.

Stejně jako předchozí ročníky se i letošní ročník kurzu uskuteční pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Další podrobnosti a přihlášku na kurz naleznete na webových stránkách kurzu Oběhového hospodářství.  

Jak kurz hodnotí absolventi?

„Kurz Oběhového hospodářství mohu jen doporučit. Osobně jsem velmi ocenil široký záběr témat souvisejících s danou oblastí, kvalitní úroveň přednášejících se zastoupením z firemního sektoru i státní správy a pestré složení účastníků, kteří přinášejí nové pohledy na problematiku z různých oborů. Svým obsahem kurz je vhodný nejen pro odborníky z oboru, jako jsou podnikoví ekologové či manažeři odpadového hospodářství: velmi užitečný může být i pro nadšence z ostatních oborů, kteří se zajímají o možnosti, jak transformovat firmu a její procesy směrem k trvalé udržitelnosti, a mají potřebu načerpat více informací a zorientovat se v problematice.“ Miroslav Peichl, Regional Sustainability Lead, Asahi Breweries Europe

„Naprostá většina přednášek je velmi zajímavě podaná, a hlavně s praktickými příklady. Třešničku na dortu představuje exkurze, která uvolnila atmosféru a umožnila přístup do podniků, kam bych se nikdy nepodívala. To mi hodně pomohlo pochopit, jak reálně funguje odpadové hospodářství.“ Klára Hálová, Head of Water Category and Education Programme, Mattoni 1873

Cirkulární ekonomika jako priorita Evropské unie

Vizí cirkulární ekonomiky je systém, ve kterém společnost usiluje o minimalizaci produkce odpadů a s nimi spojených emisí. Přechod od lineárního ekonomiky na cirkulární změní zaběhlé přístupy k využívání zdrojů a bude mít zásadní vliv nejen na vývoj nových postupů a technologií, ale i na trh práce. Podle aktuálních odhadů může v EU přechod na cirkulární ekonomiku do roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard eur. Pro úspěšnou aplikaci konceptu cirkulární ekonomiky je potřeba vzdělávat manažery, odborníky i běžné občany, což tvoří nedílnou součást vize & mise Institutu cirkulární ekonomiky.

O Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha se ve své výzkumné i pedagogické činnosti zaměřuje na důležité otázky týkající se technické ochrany životního prostředí, environmentálního inženýrství včetně technologie paliv, ochrany ovzduší vod i pedosféry. Vedle pracovišť s dlouholetou tradicí v oblasti energetiky, dekontaminačních technologií či využití ropných produktů se na fakultě vyvíjí činnost i v aktuálních tématech zaměřených na resistenci mikroorganismů v odpadních vodách.

O Institutu cirkulární ekonomiky

Institut cirkulární ekonomiky, z. ú. (zkráceně INCIEN) vznikl v roce 2015. Funguje jako think-tank, jehož misí je nastavení agendy cirkulární ekonomiky jako priority pro klíčové hráče v České republice. Společně se svými partnery rozvíjí INCIEN programy, které umožňují přechod z lineární ekonomiky na cirkulární. Více informací najdete na www.incien.org.
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist