https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-melnicky-lesik-oaza-prirody-v-zemedelske-krajine-domazlicka
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Mělnický lesík – oáza přírody v zemědělské krajině Domažlicka

26.9.2022 14:49 | MĚLNICE (ČSOP)
Foto | František Groessl / ČSOP
U obce Mělnice na Domažlicku proběhlo letos prosvětlení a úklid přírodně cenné lokality zvané Mělnický lesík. Celou akci realizovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Libosváry za finanční podpory společnosti NET4GAS.
 
Mělnickým lesíkem se nazývá remíz v polích zhruba půl kilometru jihovýchodně od Mělnice, na severním úbočí vrchu Hřešín.

Na nejstarších leteckých snímcích jsou v místech dnešního lesíku vidět pastviny s roztroušenými stromy. Díky tomu, že pozemky nebyly vhodné pro moderní způsoby hospodaření (kameny a skalky bránily vjezdu zemědělských strojů), nestaly se součástí zcelených lánů, a tak se tu na části plochy zachovaly dnes již velmi vzácné zbytky stepí a suchých trávníků. Část postupně zarostla stromy. Spolu s nedalekým Mělnickým tvrzištěm se tak jedná o místa sloužící dnes jako útočiště pro nejrůznější druhy hmyzu, obratlovců a rostlin v jinak velmi intenzívně využívané krajině. Můžeme zde narazit i na řadu vzácných druhů, jako například na dudka chocholatého či krutihlava obecného, nízký keřík jehlici plazivou, jetel žíhaný nebo orchidej vemeník dvoulistý.

Foto | František Groessl / ČSOP

Český svaz ochránců přírody Libosváry se o místo stará již od roku 2010, kdy proběhly na lokalitě první zásahy vedoucí k odstranění části náletových dřevin. Od té doby zde provozuje extenzívní pastvu koz, ovcí ale také jaků, které ČSOP Libosváry ke své práci využívá. Pastva velmi svědčí zdejším vzácným druhům a udržuje plochu v podobě „světlého lesa“.

Letos v Mělnickém lesíku díky programu NET4GAS Blíž přírodě proběhly opětovné výřezy náletových dřevin, odstraněny byly sněhem rozlámané skupiny trnek, nebezpečná torza stromů a proběhlo ředění mladých břízek. V jihovýchodní části lesíku uklidili členové spolku starou černou skládku (pytle od hnojiv, části zemědělských strojů, pneumatiky, plechovky a láhve), která byla již z větší části zarostlá vegetací.

Zvonek broskvolistý.
Zvonek broskvolistý.
Foto | František Groessl / ČSOP

Pro návštěvníky je u vstupu do lesíka nainstalována nová tabule, která informuje o historii a přírodních zajímavostech tohoto místa. Na lokalitu bohužel nevede od vsi oficiální cesta, ta byla v roce 2012 místním agropodnikem rozorána. Nicméně lesík je možné i tak v části sezóny navštívit. Spolek v tuto chvíli jedná o obnově původní cesty.

Bližší informace:

František Groessl
ZO ČSOP Libosváry
T: 603 760 873
E: csop.libosvary@seznam.cz

Kateřina Burešová
Kancelář ÚVR ČSOP
T: 731 760 872
E: katerina.buresova@csop.cz

Vojtěch Meravý
NET4GAS, s.r.o.
T: 735 191 108
E: vojtech.meravy@net4gas.cz

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.


reklama


 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist