https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-nove-posezeni-pod-nejvetsi-lipou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Nové posezení pod největší lípou

1.9.2021 10:08 | PRAHA (ČSOP)
Zdroj | ČSOP
Na Vimpersku bylo Českým svazem ochránců přírody díky finanční pomoci NET4GAS nově upraveno okolí největší lípy v Jižních Čechách, která je zároveň součástí naučné stezky Sudslavický okruh. Turisté naleznou tříkilometrovou naučnou stezku v přírodní rezervaci Opolenec, asi 5 km severně od Vimperka.
 
U zmíněné lípy došlo k odstranění starého a poničeného zábradlí a bylo nahrazeno novým z trvanlivějšího dřeva – akátu. Zábradlí částečně brání vstupu ke kmeni stromu. Strom je dutý a bezprostřední přístup k němu není žádoucí z důvodu sešlapávání terénu, ničení dutin a kořenových náběhů, odhazování odpadků a podobně. Zábradlí má tedy především ochranářský význam. Vyměněn byl také stůl s lavicemi určený pro posezení návštěvníků.

Naučná stezka Sudslavický okruh zpřístupňuje přírodní rezervaci Opolenec, která se nachází nad pravým břehem Volyňky severně od Vimperka. Tato přírodní rezervace je významná zejména z botanického hlediska, a to například výskytem kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého, jehož květy může návštěvník zahlédnout koncem léta. Jedná se také o ostrůvek „pošumavského krasu“, kde v minulosti probíhala těžba a zpracování vápence. Samotná stezka patří k nejstarším v Pošumaví. Otevřena byla již roku 1977, ovšem obnovena byla až roku 2010, kdy se do větší rekonstrukce pustili lidé z Českého svazu ochránců přírody Šumava v rámci programu Blíž přírodě. ČSOP Šumava se o stezku stará dodnes.

Do členitého terénu bylo umístěno 15 informačních tabulí a další hrací a informační prvky, které seznámí návštěvníka se zajímavostmi tohoto místa. Nově byla také na okruhu představena interaktivní hra pro děti i dospělé s názvem „Stezkou nestezkou za Sudslavickým pokladem“. Více informací o hře naleznete zde.

Na Vimpersku je možné navštívit i další lokality zpřístupněné v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, třeba stráň Velká Homolka nacházející se přímo nad městem Vimperk. Více informací naleznete na webových stránkách programu Blíž přírodě https://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/sudslavicky-okruh.html. Veškeré aktivity prováděné v rámci programu Blíž přírodě jsou financovány společností NET4GAS, generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody.

Bližší informace:

Jakub Hromas
ZO ČSOP Šumava
T: 777 812 835
E: jakub.hromas@csopsumava.cz

Kateřina Burešová
Kancelář ÚVR ČSOP
T: 731 760 872
E: katerina.buresova@csop.cz

Vojtěch Meravý
NET4GAS, s.r.o.
T: 735 191 108
E: vojtech.meravy@net4gas.cz

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist