https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-podzim-s-ochranou-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Podzim s Ochranou přírody

27.10.2022 11:42 | PRAHA (Ochrana přírody)
Poslední číslo našeho časopisu se v několika článcích věnuje problematice druhové ochrany. Jak napovídá obálka s fotografií kostry pravěkého medvíděte z Javoříčského krasu, prostor je věnován také jeskyním.
 
Najdete tu i rozhovor s odstupující ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou.

Vladimír Bejček, děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, v úvodníku konstatuje, že stávající nástroje druhové ochrany neodpovídají současným potřebám. Podle něj je pro naprostou většinu ohrožených druhů klíčové se zaměřit na ochranu jejich biotopu a místních populací. Ochrana každého jedince je nutná jen u nejohroženějších málopočetných druhů.

V tématu pokračuje článek Návrh revize ochrany ohrožených druhů s úctyhodným počtem autorů, kterých je přesně čtrnáct. Konstatují, že teze nastavení současného systému druhové ochrany pocházejí z 80. let minulého století a že účinnější ochranu ohrožených druhů lze zajistit jen prostřednictvím nové právní úpravy. V obsáhlém textu popisují hlavní teze návrhu, který připravuje ve spolupráci se specialisty a vědeckými společnostmi AOPK ČR a který bude MŽP postupně projednávat s dalšími subjekty.

Druhu v teorii a v praxi ochrany přírody se věnuje článek Jana Plesníka. Mimo jiné konstatuje, že výsledkem dosud probíhající debaty o tom, jaký soubor jedinců vůbec považovat za druh, se stalo přinejmenším 35 různých, i když do určité míry se překrývajících přístupů: některé z nich se ale současně vylučují.

Rubrika Právo v ochraně přírody se zaměřuje na problematiku soustavy Natura 2000. Popisuje, proč a jak se nyní připravuje novela národního seznamu evropsky významných lokalit. Pokud bude přijat návrh v podobě zpracované AOPK ČR, bude rozšířena rozloha EVL v ČR o téměř 550 ha, což sice bude mít minimální dopad na procentuální zastoupení na rozloze státu, avšak posílí se významně ochrana druhů a stanovišť díky zvýšení jejich zastoupení v soustavě Natura 2000 jako předmětů ochrany.

Ondřej Vítek se v rubrice Zaměřeno na veřejnost věnuje mediálně vděčnému tématu – monitoringu návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR. V roce 2021 byl zaznamenán nejvyšší počet průchodů ze všech profilů na cestě mezi Pustevnami a Radhoštěm v Beskydech, a to zhruba 350 000. K nejvytíženějším patřily také cesty na Lysou horu v Beskydech, na Praděd v Jeseníkách a na Svatý kopeček v CHKO Pálava.

Podíváte se také do Javoříčského krasu, jeskyně Na Špičáku či na krasové jevy v regionu Krkonoš.

To není samozřejmě vše. Přejeme příjemné čtení.

Archiv starších čísel najdete zde.


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist