https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-revitalizace-mokradni-louky-na-jihlavsku-zlepsila-podminky-pro-mistni-zivocichy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Revitalizace mokřadní louky na Jihlavsku zlepšila podmínky pro místní živočichy

10.6.2021 12:46 | PRAHA (ČSOP)
Čolek obecný.
Čolek obecný.
Foto | Filip Kounek / ČSOP Kněžice
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice se již dlouhodobě snaží o záchranu a péči o přírodně cenné lokality v jejich okolí. A k bezpočtu zachráněných luk a mokřadů, které je možné v letošním roce navštívit, přibyla další lokalita - mokřadní louka pod Urbánkovým paloukem, nacházející se v blízkosti obce Víska u Kněžic na Jihlavsku. Cíl záchrany byl jasný, zachovat v místě podmáčený charakter louky, vybudovat nové tůně a částečně upravit nedaleký potok tak, aby se místo stalo přívětivější pro obojživelníky a další organismy a zároveň se podařilo udržet vodu v krajině.
 

V roce 2016 odkoupila ČSOP Kněžice část mokřadního biotopu na loukách pod Urbánkovým paloukem. Jedná se o zamokřenou lokalitu o rozloze asi 0,7 ha, jejíž součástí je i menší vodní plocha o velikosti 230 m2. Organizace se rozhodla na lokalitě, na které se podle předchozího průzkumu nacházely vzácné druhy bezobratlých živočichů, provést řadu managementových opatření vedoucích k posílení přírodního charakteru místa. Jedním z hlavních zásahů bylo vybudování dvou drobných tůní, vhodných pro výskyt obojživelníků, následovala částečná úprava nedalekého potoka a s využitím vytěžené zeminy byl vytvořen val, sloužící jako protierozní opatření proti vtoku vody z vedlejšího pole. Rovněž byla provedena prořezávka náletových dřevin, sečení a odklizení pokosené travní hmoty, což je důležité pro některé skupiny živočichů, zejména obojživelníky, pro něž je vysoký travní porost téměř neprostupnou bariérou.

Mokřadní louka
Mokřadní louka
Foto | Filip Kounek / ČSOP Kněžice

V prvotních etapách bylo na lokalitě provedeno podrobné mapování bezobratlých živočichů, které prokázalo výskyt 122 druhů brouků, 39 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek a 86 druhů pavouků. Louka se ale může pyšnit také výskytem řady vzácných druhů obratlovců, jejichž mapování následovalo v další fázi. Mezi obojživelníky sem zařadíme čolka obecného, ropuchu obecnou nebo skokana krátkonohého. V loňském roce mapovatelé na místě zaznamenali výskyt 30 druhů ptáků, mezi nimiž jsou některé velmi významné, jako bekasina otavní, holub doupňák nebo čáp černý. Na své si na této mokřadní louce přijdou i milovníci rostlin. Dlouhodobě strojově kosené části hostí populace celé řady typických druhů rostlin vlhkých luk, jako je prstnatec májový (tisíce exemplářů), všivec ladní (tisíce exemplářů), hadí mord nízký, kozlík dvoudomý, suchopýr úzkolistý a další. Na nekosených plochách se vyskytuje například tužebník jilmolistý, skřípina lesní, přeslička bahenní a na sušších místech také třtina křovištní

Foto | Filip Kounek / ČSOP Kněžice

Projekt byl realizován v rámci programu Blíž přírodě, a to za finanční podpory společnosti NET4GAS, generálního partnera Českého svazu ochránců přírody. Cílem programu je především zpřístupňování přírodně cenných lokalit veřejnosti, ale zaměřuje se také na obnovu významných přírodních lokalit.

Foto | Filip Kounek / ČSOP Kněžice

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7 000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, údržbě a obnově takových míst a také celostátních přírodovědných soutěžích Zlatý list a Ekologická olympiáda. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist