https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-srpnove-cislo-casopisu-ochrana-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Srpnové číslo časopisu Ochrana přírody

30.8.2022 13:06 (Ochrana přírody)
Obálku zdobí fotografie pro ochranu přírody bezesporu nejvýznamnější události letošního léta – hořícího lesa v národním parku České Švýcarsko.
 
Na nějaké podrobnější zhodnocení bylo v době uzávěrky, kdy se požár teprve dohašoval, příliš brzy. Přesto je tématu věnoval Zdeněk Patzelt několik stran, kde shrnuje fakta, známá k polovině letošního srpna.

V rubrice Z naší přírody si můžete přečíst článek Pavla Jurajdy a Tomáše Kalouse o nepůvodních druzích ryb v našich vodách. Mimo jiné se dozvíte, že výskyt nepůvodních druhů ryb v našich vodách je nezvratnou realitou již více než 100 let. A že nepůvodní druhy mohou, ale taky nemusí, představovat hrozbu pro naše původní druhy a biotopy.

Rubrika Péče o přírodu a krajinu přináší dvě témata. Článek Management dusíku v nelesních společenstvech vysvětluje, jak v těchto biotopech omezit jeho vliv. Možnosti jsou různé, liší se svou efektivitou a dopady. Seznámíte se i projektem revitalizace Sedmihorských mokřadů v CHKO Český ráj. Vybudovalo se tu 14 tůní, přerušilo téměř 7 km melioračních trubek a zahradilo 770 metrů odvodňovacích kanálů na přibližně 6 hektarech. Díky revitalizaci se nyní drží voda nejen v tůních, ale její bohaté zásoby jsou i v okolní půdě. Hlavním zdrojem financí byl Operační program Životní prostředí.

Vojtěch Stejskal se věnuje nanejvýš aktuálnímu tématu – návrhu nařízení EU o právním rámci pro obnovu přírody v Evropě, který Evropská komise představila 22. června 2022. Jeho ambicí je prostřednictvím závazných cílů v zemích EU zajistit obnovu poničených suchozemských i vodních ekosystémů, ale i zajištění zelených ploch ve městech či zastavení úbytku opylovačů a zvýšení jejich populací.

Dva příspěvky vás zavedou do zahraničí. František Pelc, Pavel Pešout a Libor Ambrozek popisují, jakým úskalím čelí ochrana přírody v Ugandě. Jan Plesník a František Pelc se zamýšlejí nad současným stavem a perspektivami vývoje chráněných území ve světě. Konstatují, že pro zachování biodiverzity v často nečekaně rychle se měnícím světě jsou a určitě ještě více budou promyšleně vybraná, vhodně umístěná, dobře spravovaná a dlouhodobě životaschopná chráněná území naprosto nezbytná. Měla by však mít od samého začátku zajištěnou odpovídající péči.

To samozřejmě není vše. Celé číslo najdete na www.casopis.ochranaprirody.cz

Přejeme podnětné čtení.
reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist