https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-vanoce-s-novym-cislem-casopisu-ochrana-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Vánoce s novým číslem časopisu Ochrana přírody

22.12.2023 10:14
Na obálce aktuálního čísla Ochrana přírody si můžete prohlédnout, jak vypadá přírodní obnova lesa rok po požáru v národním parku České Švýcarsko.
 

Právě vývoji plochy po tomto požáru je věnován úvodní článek čísla. Jeho autoři - Handrij Härtel, Dana Vebrová, Jakub Šafránek, Václav Sojka a Lukáš Blažej – shrnují spíše jen některá empirická pozorování tak, je může částečně vidět i všímavý návštěvník národního parku. Na exaktní výsledky vědeckých studií, které nyní na ploše probíhají, je zatím brzy.

V článku Zemědělské farmy – ostrovy ptačí biodiverzity v ohrožení se dozvíte, že jsou to právě zemědělské farmy, které řadě druhů ptáků poskytují útočiště, protože okolní intenzivně obhospodařovaná krajina je mimořádně nehostinná. Například výskyt sov pálených, sýčků či chocholoušů je v současné době prakticky vázán jen na farmy a jejich okolí s aktivním zemědělským hospodařením. Ochranářský potenciál farem snižují dva faktory – modernizace na jedné, zánik na druhé straně.

Text Regionální směsi osiv jako nástroj pro podporu druhové pestrosti v krajině popisuje, jak se postupně začaly v přírodně cenných lokalitách prosazovat osevní směsi, které obsahuji druhy nejen stanovištně a geograficky původní, ale pocházející přímo z daného regionu. Věnuje se i tomu, jak pečovat o vhodné zdrojové lokality, porovnává způsoby získávání osiva a úspěšnosti výsevů.

Jan Kozel shrnuje, jak probíhá péče o zvěř v národním parku Šumava. Rekapituluje, co vše se na tomto poli odehrálo, a konstatuje, že škody zvěří se díky přijatým krokům snížily, odrůstá více jedlí a listnáčů. Je zřejmé, že nová koncepce péče o zvěř by měla v ideálním případě zahrnovat nejen národní park a CHKO Šumava, ale celé Pošumaví včetně bavorské strany.

V časopisu se také dozvíte, co to je Svěcená díra u Javoříčka, můžete si zrekapitulovat padesát let s federací EUROPARC, zjistíte, jaké podněty z oblasti ochrany přírody řeší ombudsman, a čím se zabývala na svém posledním zasedání Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES). Jeden z článků je věnován také projektu o stavební činnosti v CHKO.

V kuléru najdete přehled všech článků, které se v časopise v roce 2023 objevily.

Přejeme zajímavé čtení a všechno dobré do roku 2024.

Všechna čísla najdete na https://www.casopis.ochranaprirody.cz/


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist