https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/anketa-ekolistu-ods-chce-zrusit-nekoncepcni-dotace-na-pestovani-repky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anketa Ekolistu: ODS chce zrušit nekoncepční dotace na pěstování řepky

9.10.2017 01:44 | PRAHA (Ekolist.cz)
ODS: zabráníme drancování půdy obrovskými rozlohami polí s řepkou, které se pak využívá na výrobu biopaliv.
ODS: zabráníme drancování půdy obrovskými rozlohami polí s řepkou, které se pak využívá na výrobu biopaliv.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Redakce Ekolistu oslovila všechny politické strany a hnutí, která kandidují do Poslanecké sněmovny, s krátkou anketou. Zde si můžete přečíst odpovědi ODS. Její volební program je zde.
 

1. Letos byla schválena úprava stavebního zákona, která podle odborníků a neziskových organizací povede k vyloučení veřejnosti z povolovacích řízení. Jste s touto novou úpravou spokojeni, nebo se pokusíte vrátit původní stav?

ODS nebude iniciovat novelizování stavebního zákona v této věci. Veřejnost má dostatečný prostor k tomu, aby mohla v procesu povolování staveb vyjádřit svůj názor. Ať už se jedná o stavební zákon nebo o zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Někdy dokonce není její pravomoc doprovázena příslušnou odpovědností.

Předvolební servis Ekolistu

Odpovědi dalších stran na anketu Ekolist a výtahy environmentálních bodů politických stran najdete pěkně pohromadě na speciální stránce Volby do Poslanecké sněmovny 2017.

2. Jak se zdá, proces hledání trvalého úložiště jaderného odpadu nepostupuje nijak hladce. Máte představu, jak by se měla tato situace vyřešit?

Jako příznivec jaderné energetiky jsme si vědom důležitosti vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu, i když nejsem přesvědčen o tom, že civilizace si uchová jeho umístění a funkci po dobu tisíců a desítek tisíců let. Při projednávání novely atomového zákona v končícím volebním období jsem prosadil pozměňovací návrh, který ukládá vládě připravit zvláštní zákon, který zajistí respektování zájmů obcí a jejich občanů při procesu hledání místa pro trvalé úložiště. Vzhledem k tomu, že právě negativní postoj obcí k umístění trvalého úložiště na jejich území je hlavním problémem tohoto procesu se domnívám, že by tento zákon mohl pomoci.

3. Velkým tématem posledních let je zemědělská půda, její úbytek kvůli erozím či úbytek její kvality kvůli nešetrnému hospodaření. Budete se tématu ochrany zemědělské půdy věnovat? Co konkrétně chcete prosadit?

ODS se bude tématu ochrany zemědělské půdy věnovat. Její ochranu však nevidíme pouze v tom, že za zábor zemědělské půdy jsou vybírány vysoké poplatky, ale také v tom, že zabráníme jejímu drancování obrovskými rozlohami polí s řepkou, které se pak využívá na výrobu biopaliv. Právě ukončení nekoncepční masivní podpory produkce biopaliv je to, co chce ODS prosadit.

4. V souvislosti se snahou zadržet vodu v krajině se hovoří i o možnosti vystavět nové přehrady. Je to podle vás vhodné řešení? Kde by podle vás mohli nové přehrady vzniknout?

Vždy jsem podporoval záměr chránit plochy určené pro budoucí vybudování přehrad pro zadržení vody na území ČR. Tyto přehrady by se zatím nestavěly, ale území by bylo stavebně chráněno pro případ, kdy by to situace vyžadovala. Seznam a popis těchto ploch kdysi obsahoval tzv. Plán hlavních povodí. Ten byl ale odmítnut, hlavně na základě tlaku ekologů a také místních samospráv dotčených území. Plán ochrany území pro přehrady by jistě bylo možné znovu projednat a třeba i redukovat, ale podle mého názoru je potřebný.

5. Pokud se v budoucím volebním období bude rozhodovat o dostavbě českých jaderných elektráren, podpoříte ji?

ODS podporuje vyváženost českého energetického mixu. V něm musí hrát významnou roli jaderná energie, protože obnovitelné zdroje jednoznačně naši energetickou potřebu neuspokojí. Proto podpoříme dostavbu obou našich jaderných elektráren, Dukovan i Temelína.

6. Co je podle vás největší ekologický problém Česka? A jak chcete přispět k jeho řešení? Podle mého názoru je největším ekologickým problémem Česka problém odpadů. K roku 2024 jsme si zakázali odpady skládkovat a rovněž jejich energetické využití je téměř tabu. Podle názoru ODS je cestou k vyřešení tohoto problému moderní zákon o odpadech, který podpoří snižování jejich produkce, zajistí důsledné třídění odpadů, jejich efektivní recyklaci a energetické využití.

7. Kdo by podle Vás měl být příštím ministrem životního prostředí a proč?

Příštím ministrem životního prostředí by měl být ten, koho navrhne premiér, vzešlý ze strany, která vyhraje říjnové volby. Protože jinak to u nás prostě nejde.

Anketu zodpověděl Jan Zahradník.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist