https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/co-slibuje-vlada-andreje-babise-v-programovem-prohlaseni-v-oblasti-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Co slibuje vláda Andreje Babiše v programovém prohlášení v oblasti životního prostředí

19.12.2017 09:25 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zasedání vlády Andreje Babiše 18. prosince 2017.
Zasedání vlády Andreje Babiše 18. prosince 2017.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Vláda.cz
Včera vláda Andreje Babiše schválila Návrh programového prohlášení vlády České republiky. Co se v něm slibuje v oblasti životního prostředí? Boj se suchem, znečištěným ovzduším, výstavba obchvatů měst a ochrana zemědělské půdy.
 

Jedním z výrazných bodů předvolebního programu Hnutí ANO bylo sloučení ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství (což se také stalo terčem kritiky ze strany ekologických organizací a některých odborníků. V programovém prohlášení vlády se o slučování či rušení ministerstev nemluví. Co se v něm tedy slibuje?

„Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu,“ stojí v dokumentu. Vláda chce finančně podpořit a zjednodušit povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele, vláda chce podpořit inovativní způsoby likvidace odpadních vod (např. domácí čistírny odpadních vod) a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné. Babišova vláda slibuje lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů, a především zdrojů pitné vody.

„Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, především tu nejkvalitnější, její využití pro jiné než zemědělské účely bude možné jen z důvodu vyššího veřejného zájmu. Budeme preferovat větší využití bývalých hospodářských ploch, tzv. brownfieldů. Zajistíme co nejrychlejší realizaci programu ochrany zemědělské půdy ohrožené vodní erozí.“

Vláda Andreje Babiše slibuje připravit a finančně podpořit projekty na zlepšení kvality ovzduší ve všech regionech, prioritně v regionech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší (Moravskoslezský a Ústecký kraj). „V oblasti dopravy finančně podpoříme program čisté mobility, tedy podpory pořízení nízkoemisních vozidel, včetně související infrastruktury.“

„Urychlíme projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019. Zároveň budeme hledat další finanční prostředky pro pokračování tohoto projektu,“ slibuje vláda Andreje Babiše.

Vláda chce také zajistit dostatečné finanční prostředky pro snížení energetické náročnosti dalších desítek tisíc rodinných, bytových domů a veřejných budov z programu Nová zelená úsporám. Nejpozději do konce roku 2018 předloží nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. „Navrhneme systém ekonomicky motivující občany ke snížení množství odpadů,“ stojí v programovém prohlášení vlády.

V zemědělství chce vláda podporou chovu hospodářských zvířat docílit navýšení objemu organické hmoty v půdě a tím její výrazně větší schopnost poutat a zachycovat vodu.

„Změnou legislativy i praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou současné době vážně ohroženy dopady klimatické změny, zvláště pak suchem a následnými kalamitními jevy. Hlavním nositelem této strategie se musí stát státní podnik Lesy České republiky,“ stanoví programové prohlášení vlády.

V kapitole doprava se hovoří o tom, že na silnicích I. třídy se postaví 130 km obchvatů, které odlehčí dopravně zatíženým městům a obcím. Mimo jiné jde o obchvaty či jejich další úseky okolo Slaného, Ostravy–Poruby, Hradce Králové, Otrokovic, Frýdku Místku, Klatov, Jaroměře, Znojma, Břeclavi, Strakonic, Opavy, Karviné a řady dalších.

Do roku 2021 se má zahájit stavba klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D1. „Územní rozhodnutí získáme pro stavby 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, u stavby 520 Březiněves–Satalice získáme souhlasné stanovisko EIA,“ předpovídá dokument.

Schválením Koncepce vodní dopravy, dokončením procesů EIA a zahájením územního řízení k realizaci plavebních stupňů Děčín a Přelouč se má pokročit k vytvoření dostatečných plavebních podmínek na labsko-vltavské vodní dopravní cestě.

Po dokončení rozpracované studie proveditelnosti projektu vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe rozhodne vláda o dalším postupu.

V oblasti energetiky je pro vládu zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny energií. Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Vláda chce zajistit přípravu výstavby nových jaderných bloků v potřebných termínech a výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. "Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov – zateplování, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti," stojí v prohlášení vlády.

Vláda chce zjednodušit podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. "Provedeme analýzu překompenzací zejména větších solárních elektráren s cílem snížit neúnosně vysoké platby za stávající obnovitelné zdroje. U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Zachováme stávající těžební limity hnědého uhlí," slibuje vláda v programovém prohlášení.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist