https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/imise-u-haldy-hermanice-v-ostrave-se-nove-meri-nepretrzite
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Imise u haldy Heřmanice v Ostravě se nově měří nepřetržitě

10.6.2024 11:46 | OSTRAVA (ČTK)
Státní podnik Diamo, který má na starosti sanaci haldy Heřmanice v Ostravě, tam rozšířil monitorování imisí. Dvě mobilní stanice jsou umístěny v nejbližších obydlených místech - v místní části Bohumína Vrbici a nedaleko věznice v Ostravě‑Heřmanicích. Imise tam už přes měsíc nepřetržitě měří Zdravotní ústav Ostrava. První relevantní data z měření by mohla být známa za několik týdnů, sdělil mluvčí Diama Tomáš Indrei. Podnik chce 20. června představit, jak by mohla sanace haldy pokračovat.
 
Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace začala více než před 20 lety, v současné době je ale pozastavena. Kvůli haldě vzniklo několik sporů.

Ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Rostislav Dudáš uvedl, že obě stanice budou měřit nepřetržitě minimálně rok. "Místa pro umístění měřicích stanic jsme ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava vybírali na základě několika parametrů. Jsou umístěny na návětrné a závětrné straně odvalu, rovněž jsme vycházeli z rozptylové studie, která určila místa, kde mohou být koncentrace škodlivin nejvyšší, a samozřejmě podle zákonné vyhlášky o umísťovaní monitorovacích stanic," uvedl Dudáš.

Vyhláška definuje například podmínky vzdáleností stanic od silnic nebo budov tak, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků měření. Lucie Hellebrandová ze Zdravotního ústavu Ostrava uvedla, že interpretace dat je velmi náročná.

"Data musí analyzovat zkušený technik. Nad každou zvýšenou hodnotou se musí zamyslet, proč k výkyvu mohlo dojít a porovnat ho také s okolními stanicemi. Verifikace výsledků je časově velmi náročný proces, takže teď jednáme se státním podnikem Diamo, jak často bychom data z měření mohli zveřejňovat," uvedla Hellebrandová.

Diamo v minulosti nechalo imise u haldy monitorovat čtyřikrát ročně. Zdravotní ústav nyní bude po celý rok zaznamenávat téměř všechny škodliviny, u kterých je stanoven zákonný limit. "Sledujeme koncentrace prachových částic velikosti PM10, PM2,5. Měříme oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý a odebíráme vzorky ovzduší na následnou analýzu benzo(a)pyrenu a dalších těkavých látek v ovzduší," uvedla Hellebrandová.

Diamo provozuje odval Heřmanice od roku 2002. Donedávna tam podle plánu prováděl sanační práce. Ředitel Diama Ludvík Kašpar uvedl, že sanaci byli nuceni pozastavit kvůli sporu se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, a také na základě změn majetkových poměrů v oblasti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pak ustanovilo meziresortní komisi, která Diamu uložila za úkol zpracovat novou aktualizovanou studii sanace. "Předpokládáme, že 20. června bychom mohli představit zvolenou sanační metodu, která zohlední jak zátěž na životní prostředí, tak také časovou i finanční náročnost," uvedl Kašpar.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist