https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mezinarodni-rok-biodiverzity-chce-upozornit-na-vymirani-druhu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mezinárodní rok biodiverzity chce upozornit na vymírání druhů

21.1.2010 16:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Rok 2010 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem biodiverzity. Pojmem biodiverzita rozumíme rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů, které jsou součástí přírodního i kulturního prostředí. V České republice, stejně tak jako v řadě dalších států, budou po celý rok probíhat informační a osvětové akce, které chtějí upozornit na ubývání počtu druhů organizmů na Zemi.
 

Rys ostrovid (Lynx lynx).
Rys ostrovid (Lynx lynx), ohrožený druh měsíce ledna
Foto: Baerni /Wikimedia Commons

Kolik na celém světě existuje druhů organizmů není přesně známé, odhady se pohybují od pěti do třiceti milionů, z nichž jsou zhruba dva miliony druhů popsány. „Ohrožených druhů jsou až desítky procent. Ve světě žije kupříkladu 10 tisíc druhů ptáků a 12 % z nich, tedy 1 200 je ohroženo,“ uvedl František Pelc, náměstek ministra životního prostředí. „V České republice žije kolem 80 tisíc různých druhů rostlinných i živočišných. Podívejme se třeba na motýly - z necelých 3 tisíc druhů, které u nás žijí, vídáme nejčastěji ty denní, tedy zhruba 160 druhů. Z nich je velmi vážně ohroženo 88 druhů a 19 druhů zcela vymizelo.“

Podle ministra životního prostředí Jana Dusíka probíhají nejdramatičtější změny v rozvojových zemích a to zejména v oblasti tropického pásma. Pestrost přírody je ohrožena také v naší republice. „Jsme si vědomi spoluúčasti na světovém programu OSN ohledně snížení znehodnocování míry biodiverzity. Vyhlášen byl roku 2002 na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Cílem bylo zlepšit situaci do roku 2010, což se bohužel ne zcela podařilo. Druhová rozmanitost je však základem k fungování přírodním ekosystémů, díky kterým tu můžeme žít i my,“ připustil Pelc.

Červeně je zapsáno 17 tisíc druhů

Podle náměstka je tento rok dokladem toho, že biodiverzita není jen věcí ochranářů přírody nebo ministerstva životního prostředí (MŽP), ale že má význam pro celou českou společnost. Proto chce MŽP do celého projektu zaintegrovat veškeré profesní skupiny, které k ní mají blízko, tedy lesníky, myslivce, různá ministerstva, neziskové organizace a podobně.

Druhy mizí prý jednak proto, že člověk při využívání prostředí sám pro sebe, ničí přírodní stanoviště, to znamená například tropické deštné lesy či lesy ve střední Evropě. Za další mizí některé standardní způsoby obhospodařování krajiny a dalším faktorem je úmyslné hubení či obchodování s druhy.

Červený seznam IUCN (Světový svaz na ochranu přírody) eviduje celosvětově zhruba 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. Výčet představuje 21 % savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. Z rostlinné říše je v ohrožení 74 % vyšších rostlin.

Co se chystá přes rok u nás

Cílem projektu je především položit a následně se pokusit odpovědět na otázky typu: Co biologickou rozmanitost ovlivňuje, proč ubývá a co můžeme udělat pro zastavení úbytku přírodní rozmanitosti jako jednotlivci, organizace a státy. Proto proběhnou v květnu během „Týdne pro biodiverzitu“ nejrůznější besedy v pražské Městské knihovně. Biodiverzita bude i hlavním tématem 36. ročníku MFF Ekofilmu. A přidruží se i projekt MŽP a Státního fondu pro ochranu přírody „Zatraktivnění ochrany přírody v národních parcích“. Na červen se chystá velká outdoorová výstava Wild Wonder of Europe, kterou organizuje Czech press Photo.

V rámci osvěty bude MŽP celý rok 2010 vyhlašovat každý měsíc jeden ohrožený druh z rostlinné a jeden z živočišné říše. Chce o vybraných druzích přinášet zajímavé informace a upozornit tak na současnou situaci v naší zemi. Pro měsíc leden byl vybrán hřib královský a rys ostrovid.

Informace o druzích, které budou měsíčně vyhlašovány se dozvíte na stránkách MŽP, které budou pravidelně aktualizovány zde.

Na koordinaci programu se podílí mnoho institucí - zástupci MŽP, Agentury pro ochranu přírody a krajiny, správ národních parků, ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj a množství odborníků z neziskového sektoru, kupříkladu z Českého svazu ochránců přírody, Daphne nebo Nadace Partnerství.


reklama

 
Dominika Patrovská
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist