https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-uzemnim-planu-prahy-prisly-diskutovat-stovky-obcanu-odesli-nespokojeni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

O územním plánu Prahy přišly diskutovat stovky občanů, odešli nespokojeni

25.11.2009 20:50 | PRAHA (Ekolist.cz)
První a jediné veřejné projednání nového konceptu územního plánu Prahy se odehrálo toto pondělí na pražském magistrátu. Zúčastnily se ho stovky lidí, kteří po osmi hodinách jednání odcházeli nespokojeni. Vedení magistrátu se zúčastnilo jen zahájení projednávání.
 

Veřejné projednání ÚP Prahy, happenning Sdružení Arnika před začátkem jednání.
V půl osmé ráno odstartovalo občanské sdružení Arnika veřejné projednávání happeningem – Akcí čisté uši. Dva její členové převlečení za kominíky s obřími čistítky do uší demonstrovali na umělém uchu, že by radní měli požadavkům veřejnosti lépe naslouchat.
Foto: Dominika Patrovská/Ekolist.cz

Projednávání zahájil v devět hodin dopoledne radní Martin Langmajer: „Myslím, že žádný z plánů, který byl do této doby předložen, nebyl natolik průhledný a jasný, jako tento nový územní plán. Pokusili jsme se ho zjednodušit tak, aby byl všem srozumitelný.“ Radní Langmajer se po svém projevu omluvil, že je nemocný a z projednávání odešel. Vlastního projednávání se tak nezúčastnil nikdo z vedení radnice.

Po desáté hodině, kterou do té chvíle vyplňovaly jen úvodní projevy, se lidé ozvali, že by rádi zahájili diskusi. Byli však odmítnuti s tím, že podle stavebního zákona musí být nejprve podrobně představen nový koncept, a teprve pak může následovat veřejná diskuse. Následovali tři hodiny výkladu, v jehož průběhu odešla velká část zhruba z asi tří stovek lidí, kteří se na jednání dostavili. Objevily se i hlasité námitky, že veřejné projednávání probíhá zcela nevhodně v pracovní dobu, tedy je mnoha zájemcům odepřeno.

„Velká část obyvatel nesouhlasí se změnami územního plánu, magistrát je ale přesto prosazuje. Na prostudování dokumentace, která má 1730 stran, mají občané pouze měsíc času. Museli by tedy prostudovat přibližně padesát stran denně a ještě připravit připomínky," shrnula mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Praha získá o 17 procent více zeleně

V rámci výkladu představila firma Ekola vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu (ÚP) na udržitelný rozvoj Prahy. Základní i variantní řešení ÚP Prahy je z jejího pohledu akceptovatelné. „Vždy jsme doporučili alespoň jednu z nabízených variant a to za určitých podmínek,“ uvedl Libor Ládyš z Ekoly.

V platném územním plánu je zaznamenáno 12 822 ha zeleně, ten nový nabízí 14 950 ha. Dojde tedy k navýšení o 17 procent a lepší propojení celého systému ploch zeleně, uvádí studie.

Nepatrně navýšen bude i rozsah ploch zahrnutých do ÚSES (územní systém ekologické stability) zhruba o dvě procenta na 6 844 ha. „Pokud bude koncept respektovat všechny podmínky, které jsme navrhli, je možné vyloučit i negativní dopad konceptu na všech evropsky významných lokalitách, jenž jsou součástí firma NATURA 2000. Patří sem Břežanské údolí, Lochkovský profil, Praha-Petřín, Radotínské údolí, Milíčovský les, Obora Hvězda, Blatov a Xaverovský háj, Praha-Letňany.

Nudná přednáška, diskuse bouřlivá

V půl druhé započala samotná diskuse. Hlasité námitky přišli vznést jak zástupci již zavedených sdružení, která se této problematice věnují dlouhodobě, tak lidé z iniciativ nově vzniklých právě v souvislosti s novým územním plánem. Upozorňovali na rozpor mezi konceptem a českým právním řádem nebo například na nejasné vymezení pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami, rozpor konceptu s dalšími dokumenty nebo špatně zakreslené hlukové mapy.

Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí například napadl záměry konceptu, které by znamenaly nadlimitní zatížení životního prostředí. „Nadlimitní zatížení životního prostředí je protiprávní stav, v územním plánu tyto oblasti ale nejsou nijak zakresleny, přestože se ví, že některé části Prahy vyšším počtem emisí zatíženy jsou,“ uvedl.

O prodloužení lhůty pro podání připomínek veřejností alespoň o měsíc požádala Vlasta Šenarová ze sdružení Za naši budoucnost . Sdružení žádá o řešení dopravní, hlukové a emisní zátěže oblasti Holešoviček a Bulovky, kde jsou dlouhodobě překračovány zákonné hygienické limity a situace by se podle územního plánu měla ještě zhoršit.

Úředníci reagovali zřídka nebo vůbec

Část Klánovického lesa má být dle nového konceptu změněna na golfové hřiště. Sdružení Újezdský strom ale upozornilo na rozpor nového konceptu v tomto bodě se Strategickým plánem Prahy, Strategií ochrany přírody na území Prahy i systémem NATURA 2000. Všechny tyto tři koncepce fakticky umístění golfu do lesního komplexu vylučují.

Pavel Beneš z občanského sdružení z Občané proti hluku a emisím z pražského Suchdola vystoupil jako zástupce dvou městských částí a sedmi občanských sdružení. Vyzval k ukončení projednávání konceptu územního plánu a jeho přepracování v souladu se zákony. Dokument neobsahuje vymezení pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami, které mimo jiné umožňují vyvlastňování. Poškození vlastníci nemovitostí se přitom podle něj o svém dotčení z dokumentace nedozvědí. „Měřítko územního plánu neumožňuje zakreslit jednotlivé pozemky dotčené veřejně prospěšnými stavbami, ale v dokumentaci to je možné najít. Pokud by se takto označovaly všechny pozemky dotčené veřejně prospěšnými stavbami, možná by se to dotklo dokonce většiny Prahy,“ reagovala na to Kateřina Szentesiová z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy . Až bude rozhodnuto o variantě, seznamy dotčených pozemků se prý zpřesní a doplní. Beneš však upozornil, že okruh kolem Prahy v severozápadním segmentu Prahy ani rozšiřování letiště žádné varianty nemá a podoba záměrů je známá už nyní.

Na lokalitu Strnadova zahradnictví ve Vokovicích upozornila Anna Matoušková. Původně šlo zhruba 6 ha volné plochy, kde sídlilo věhlasné zahradnictví. Nový koncept jej plánuje zastavět. „Brownfields bývalé teplárny Veleslavín v těsné blízkosti zahradnictví, okolí současné teplárny a Zámečku Veleslavín bylo urbanisticky poškozeno stavbou dvou tepláren, očekávali bychom tedy širší rehabilitaci. Veškerá volná území jsou tu však vymezena k obytné zástavbě, přičemž se nevytvářejí nové plochy zeleně.“

Tyto a další námitky vznášeli občané až do páté odpolední hodiny. Přítomní úředníci reagovali na připomínky občanů zřídka a na zásadní námitky uspokojivě neodpověděli vůbec. Lidé mohou podávat jednotlivé připomínky či hromadné námitky až do 9. prosince 2009. Magistrát bude poté připomínky občanů zpracovávat. Upravený koncept nového územního plánu pak musí projednat zastupitelstvo hlavního města a zároveň rozhodnout o jednotlivých variantách.


reklama

 
Dominika Patrovská
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist