https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pravnik-vliv-kaceni-na-ochranu-sumavske-prirody-se-podusit-musi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Právník: Vliv kácení na šumavskou přírodu se posoudit musí

22.7.2011 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Aktivisté blokují kácení na Ptačím potoce
Aktivisté blokují kácení na Ptačím potoce
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Hnutí Duha
Blokáda v šumavských lesích se snaží zabránit kácení zdejší stromů napadených kůrovcem. Podle aktivistů je jedním z jejích důvodů porušení zákonných povinností ze strany parku. Jednou z nich je posouzení vlivu kácení na evropsky chráněné území Natura 2000. Podle parku není vůbec potřeba.
 

Do území chráněného v rámci evropské soustavy Natura 2000 spadá celé území Národního parku i Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je zde vyhlášena tzv. Ptačí oblast Šumava a také evropsky významná lokalita Šumava. Chrání se tu jednak vzácní ptáci, jako je tetřev nebo chřástal, živočichové (perlorodka říční, mihule potoční), ale i stanoviště jako horská vřesoviště, rašeliniště a smrčiny.

Kvůli vyhlášenému území evropské ochrany se musí zkoumat, jaký budou mít vliv na toto území různé zásahy a činnosti. Podle aktivistů do toho spadá i plánované vykácení tří tisíc stromů na Ptačím potoce. Pro ně si ale správa posouzení v rámci Natury 2000 vypracovat nenechala. Získat vyjádření prý trvá dlouho a kácení musí proběhnout hned. Jinak budou napadeny další stromy, což se podle vedení parku stát nesmí.

Klíčový je ve sporu mezi parkem a aktivisty zákon o ochraně přírody, konkrétně jeho paragraf 45 písmeno h. Podle něj se musí hodnotit každá koncepce nebo záměr, který může významně ovlivnit “příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti”.

Blokáda začala v pátek, v pondělí správa vyrukovala s tím, že posouzení pro kácení na Ptačím potoce vůbec nepotřebuje. Opírá se přitom o vyjádření právníka Petra Petržílka, jehož část dala médiím k dispozici. "V případě zásahu proti kůrovci, tak jak o něm uvažuje vedení Správy NP Šumava, se nejedná ani o koncepci, ani o záměr podle paragrafu 45 h zákona o ochraně přírody a krajiny. Proto park naturové hodnocení nepotřebuje," citovala správa z rozboru Petra Petržílka.

S tím, že se „nejedná ani o koncepci ani o záměr“, ale nesouhlasí právník Vojtěch Stejskal. Toho redakce Ekolistu.cz oslovila jako docenta katedry práva životního prostředí na pražské právnické fakultě. Vedle toho je Vojtěch Stejskal i členem stínové vědecké rady národního parku Šumava a také člen revizní komise České společnosti ornitologické.

„Petržílek se mýlí a nevím, z čeho dovozuje, že to není záměr. Ignoruje evropské právo,“ sdělil Ekolistu.cz Stejskal.

Podle něj zásah proti kůrovci v oblasti vyhlášené Ptačí oblasti Šumava je záměrem, který plně naplňuje dikci zákona, nejen o ochraně přírody a krajiny, ale i evropské směrnice o stanovištích.

V území hnízdí cílové druhy celoevropsky ohrožených druhů ptáků. Zásahy v porostech mohou v době hnízdní sezóny cílové druhy chráněných ptáků, včetně jejich snůšky a mláďat, rušit v přirozeném vývoji. „A s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou dokonce zlikvidovat, takže rozhodně zcela jednoznačně jde o záměr, který může významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany,“ dodává Vojtěch Stejskal.

Zásahy prý ptáky ve skutečnosti neruší. Alespoň to tvrdí Jan Stráský podle příkladu tetřeva, hnízdícího na Smrčině. Dle ředitele parku prý ornitologická data ukazují, že počty tetřevů rostou. A to přes intenzivní zásahy, při kterých bylo loni pokáceno 900 stromů. „Překvapivě roste populace téměř výhradně v zásahové oblasti,“ prohlásil na včerejší tiskové konferenci Stráský.

Ten se navíc pozastavil nad tím, že ačkoli je obvykle doba vyvádění mláďat do 15. července, letos se posunula na žádost České společnosti ornitologické až na konec července. „Letos poprvé si náhle vzpomněla na pozdní snůšku u tetřeva,“ říká Stráský. Podle něj ale už čtrnáct dní před datem plánovaného zásahu na místě poletovala kuřata tetřeva, takže už nehrozilo nebezpečí rušení jejich matek.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist