https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snemovni-vybor-podporil-s-upravami-novelu-k-omezeni-havarii-na-vodach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sněmovní výbor podpořil s úpravami novelu k omezení havárií na vodách

30.1.2024 20:02 | PRAHA (ČTK)
Předloha obsahuje mimo jiné plán zmapování všech výpustí odpadních vod, jasné rozdělení úkolů mezi instituce a až pětinásobné zvýšení sankcí.
Předloha obsahuje mimo jiné plán zmapování všech výpustí odpadních vod, jasné rozdělení úkolů mezi instituce a až pětinásobné zvýšení sankcí.
Licence | Volné dílo (public domain)
Sněmovní zemědělský výbor dnes podpořil s některými úpravami vládní novelu, která má snížit rizika havárií na vodách a současně upřesnit pravomoci při likvidaci jejich následků. Předloha obsahuje mimo jiné plán zmapování všech výpustí odpadních vod, jasné rozdělení úkolů mezi instituce a až pětinásobné zvýšení sankcí. Změna zákona reaguje na havárii, která v září 2020 zničila život na kilometrech toku řeky Bečvy. Novelu čeká ve Sněmovně druhé čtení, před tím ji ještě probere garanční výbor pro životní prostředí.
 

Největším znečišťovatelům, kteří vypouští odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek, má zákon uložit podle zemědělského výboru povinnost stálého sledování, a nikoli měření, jak navrhuje vláda. Výjimku z tohoto sledování by měly mít podle doporučení výboru elektrárny a teplárny.

Norma upravuje pravomoci jednotlivých aktérů řešení případných havárií. Právě jejich nejasné rozdělení podle části odborníků stálo za zpožděnou reakcí na otravu Bečvy. Likvidaci havárií má napříště řídit a organizovat hasičský záchranný systém, výbor doporučil zakotvení jasného vymezení jeho účasti při těchto pracích. Vyšetřování budou mít na starosti vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí. Inspekce pak má mít možnost vstoupit do jakéhokoliv vyšetřování problému na vodách. Práci všem zapojeným institucím má zjednodušit chystaný digitalizovaný registr výpustí. Novela také zvyšuje sankce v případě havárie až pětinásobně, z maximální výše deseti milionů korun na 50 milionů korun.

Zemědělský výbor doporučil nad rámec novely stanovit jednorázovost náhrady za omezení vlastnictví pozemku, na kterém se nachází vodní dílo.

V Česku je 16 326 kilometrů významných vodních toků a 86 533 kilometrů drobných vodních toků. Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2021 na vodních zdrojích 297 havárií, z toho pětinu tvořily úniky ropných látek. V 13 případech šlo o únik chemických látek mimo těžkých kovů a v 22 případech o havárii odpadních vod.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

hi

30.1.2024 21:40
Mapování výpustí na 100 000 km vodních toků je zbytečné mrhání veřejnými prostředky. Na větších tocích mají Povodí s.p. podrobné pasporty toků se všemi kanalizačními výpustmi. Jsou účastníky každého stavebního řízení a kolaudace, potřebují je při údržbě a oprávách koryt vodních toků. Na malých vodních tocích nejsou velcí znečišťovatelé, kteří vypouštějí kyanidy a jiné toxické látky. Na Bečvě zřejmě postačilo provést monitoring a rozbory kalu z kanalizace ze Lhotky, která je nejblíže vzniku havárie.
Bohužel vodohospodářský úřad Zlínského kraje, který vydal DEZE integrované povolení k vypouštění odpadních vod, ani ČÍŽP v DEZE žádnou kontrolu, i když jediná DEZA byla jediná, která zpracovává tak velká množství toxických látek, které havárii mohly způsobit.
Dle provedených rozborů při havárii se odhaduje množství uniklých kyanidů do Bečvy na cca 40 kg. DEZA má povoleno vypouštět denně 1 kg kyanidů.
Enegoaqua by musela 2 - 3 měsíce shromažďovat všechny kyanidové vody a potom je všechny najednou vypustit do Bečvy, což je prakticky vyloučeno.
Vodohospodářský úřad Zlínského kraje je zodpovědný za kontrolu provozu ČOV DEZY a může nařídit on line monitoring provozu a není potřeba vymýšlet nové zákony.
V současné době DEZA provádí v souladu s integrovaným povolením rozbory 24 hod slévaných vzorků 1 x měsíčně, což je s ohledem na provoz s vysokým rizikem žalostně málo. Nejhorší je že vodohospodářský orgán nenařídil ani po třech letech zpracovat havarijní plán likvidace havárie při úniku kyanidů z DEZY do Bečvy. Pokud by se havárie opakovala zřejmě by se opakoval i caos před třemi roky. zřejmě to někomu vyhovuje.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist