https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-ustecky-kraj-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Ústecký kraj

2.11.2004 17:38 | ÚSTÍ NAD LABEM (EkoList)
V Ústeckém kraji bude bojovat o hlasy voličů jedenadvacet politických subjektů, které budou usilovat o místa v pětapadesátičlenném krajském zastupitelstvu. Z hlediska ochrany životního prostředí je nejdůležitějším tématem kraje těžba hnědého uhlí a revitalizace vytěžených území.
 

Volební program ODS hovoří o Ústeckém kraji jako o ekologicky nejpostiženější oblasti v České republice. Zatímco se podle této strany kvalita ovzduší a vody za poslední roky výrazně zlepšilo, stav těžbou narušené krajiny je stále špatný. To chce ODS změnit a vrátit krajině její normální podobu. KSČM se ve svém programu připojuje s revitalizací průmyslových oblastí a kultivací krajiny v místech s útlumem zemědělství a obnově a údržbě lesů a zeleně. Rozumně těžit nerostné suroviny a efektivně je využívat chce KDU-ČSL. Jsme pro udržení těžebních limitů na současné úrovni a nepřipustit další likvidaci obcí z důvodu těžby nerostných surovin, říká volební program KDU-ČSL pro Ústecký kraj. Strana zelených se hlásí ke korekci ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Zelení staví celý svůj politický program na myšlence trvale udržitelného hospodářství, kde by mělo docházet k maximálnímu snížení energetické náročnosti průmyslových provozů a tím k ušetření surovin. Strana zelených chce prosazovat modernizaci stávajících elektráren metodou čistých uhelných technologií a paroplynového cyklu, díky nimž by mělo dojít ke snížení emisí oxidu dusíku a uhlíku. Jako klíčovou otázku životního prostředí kraje vidí i Evropští demokraté v odstraňování starých ekologických zátěží a rekultivaci následků těžby nerostných surovin.

Doprava

Tak jako ve všech částech České republiky, i na severu Čech je důležitou otázkou krajské politiky dopravní obslužnost. KSČM, Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), ODS i Strana zelených se shodují na potřebě dostavby a rozšíření dopravní sítě kraje. Co nejrychleji by měla být dokončena dálnice D8, podle Strany zelených ve variantě schválené MŽP. KSČM by ráda viděla dokončení hlavních průtahů v kraji (Louny - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána, E-447 Teplice - Děčín, atd.). Sdružení nezávislých kandidátů do zlepšení dopravy počítají především dálnici D8, splavnění úseku Labe a využití železničního koridoru. ODS chce vedle páteřních komunikací zvýšit i počet hraničních přechodů. Doprava je pro tuto stranu důležitá zejména kvůli přesunu zboží a také kvůli tomu, aby se obyvatelé naučili cestovat za prací.

Velkým problémem, na který upozorňuje jak KSČM, tak i Strana zelených, je kamionová doprava přes území kraje, která se podstatně zvýšila po vstupu země do EU. KSČM chce pro kraj zakoupit minimálně pět souprav silničních vah a ty pronajmout policistům za symbolickou 1 korunu ročně. Tím by se měla zvýšit možnost postihů pro přepravce, kteří své nákladní automobily přetěžují a tím dochází k velkému poškozování silnic i zvýšené spotřebě pohonných látek a vypouštěných škodlivých emisí. Strana zelených by zase ráda viděla návrat k systému ROLA, tedy převážení kamionů po železnici, který díky limitům na silniční dopravu fungoval do vstupu ČR do Evropské unie. Strana zelených si uvědomuje, že kombinovaná doprava - aby byla ekonomicky zajímá - se musí pohybovat v konkurenceschopných cenách. Proto by se měla nákladní silniční doprava zpoplatnit se všemi externími náklady, které se dodnes neúčtují (zvýšená potřeba udržovat silnice, protihluková opatření atd.), spolu se státním systému dotací na ekologičtější přepravu.

KSČM, Strana zelených i SNK se shodují na potřebě kvalitní hromadné dopravy, která bude využívat regionální železniční tratě i autobusovou dopravu. KSČM chce zavést ekologická opatření v dopravě s důrazem na neautomobilovou dopravu, SNK klade důraz na integrovanou dopravu pokrývající celý Ústecký kraj.

Zemědělství, odpady a energetika

Zemědělství má pro všechny kraje velký význam z hlediska tvorby krajiny, proto se stává také důležitým bodem volebních programů. Sdružení nezávislých kandidátů bude podporovat dotace zemědělcům, které budou založeny na krajinotvorbě a udržování krajinného rázu. Tento systém by mohl přinést dostatek pracovních příležitostí i pro méně kvalifikované síly a pomohl by zvelebit pozemky, které zůstávají hospodářsky nebo zemědělsky neudržovány a v mnoha případech narušují ráz krajiny, říká program SNK.

Program Evropských demokratů se staví za extenzivní formy hospodaření v podhorských oblastech a podporu ekologického zemědělství i za vyšší využívání technických plodin. V typicky zemědělských oblastech, jako je Litoměřicko, Žatecko a Lounsko, chtějí Evropští demokraté hledat rovnováhu mezi produkční schopnosti kraje a redukcí požadavku na plodiny.

Strana zelených prosazuje zvýšení podílu ekologického zemědělství, které je šetrné ke krajině, ohleduplné ke zvířatům a vylučuje používání pesticidů a umělých hnojiv. Strana naopak kritizuje krátkozrakou snahu o chápaní zemědělství jako průmyslového odvětví, zaměřeného jen na nejvyšší výnosy, což škodí jak přírodě, tak lidem, pro které ubývá práce. Cílem pro Zelené by bylo zvýšení podílu ekologického zemědělství na 15-20 % z celkové výměry orné půdy v kraji. Ve spolupráci s krajskými školami a Agrární komoru chce Strana zelených rozvíjet studijní programy a poradenství pro zemědělce.

Se zemědělstvím souvisí i alternativní energetika, která využívá pěstování plodin jako je řepka na výrobu bionafty nebo rychle rostoucí dřeviny na štěpku jako obnovitelné zdroje energie. Strana zelených ve svém programu upozorňuje, že energetická náročnost v podnikatelském sektoru je neúměrně vysoká v porovnání s průměrem Evropské unie. Proto chce tato strana podporovat přechod od klasických zdrojů energie k trvale udržitelným, obnovitelným zdrojům, ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. S KSČM se zelení shodují na sběru a třídění odpadů s důrazem na ekologickou likvidaci a využití odpadových surovin. Strana zelených ještě dodává modernizaci odpadového hospodaření průmyslových podniků při zavádění ISO 14000 - environmentální systém řízení.

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2004

Česká strana sociálně demokratická
České hnutí za národní jednotu
Dělnická strana
Demokratická Unie České republiky
Evropská strana důstojného stáří
Evropští demokraté
Koalice - NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI + STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY + STRANA VENKOVA + STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU = SPOJENÉ OBČANSKÉ SÍLY
Koalice - Strana pro otevřenou společnost a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Masarykova demokratická strana
Národní sjednocení
NEZÁVISLÍ Občanská demokratická strana
Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politik , REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu SNK sdružení nezávislých Strana zelených SVOBODNÍ Unie svobody - Demokratická unie


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist