https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zeleni-varuji-ze-myslivci-vyzenou-lidi-z-lesa-ministr-zemedelstvi-uklidnuje-ze-tomu-tak-neni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zelení varují, že myslivci vyženou lidi z lesa. Ministr zemědělství uklidňuje, že tomu tak není

14.4.2016 15:19 | PRAHA (Ekolist.cz)
Tady je myslivcovo!
Tady je myslivcovo!
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Marek Drha / NP Šumava
Z aktuální petiční kampaně Strany zelených by člověk mohl snadno nabýt dojmu, že ministerstvo zemědělství se rozhodlo dát lesy jen myslivcům a obyčejné turisty a houbaře do lesů nepouštět. Bližší pohled však ukazuje, že novela mysliveckého zákona nic tak šíleného neobsahuje. Omezení vstupu do lesa je v novele formulováno podobně, jako je tomu v aktuálním zákoně. Fakticky se mění jen pokuta za neuposlechnutí zákazu vstupu do honitby, která by nově místo 10 tisíc měla být 30 tisíc.
 

Předseda Strany zelených Matěj Stropnický na svém facebooku petiční kampaň doprovází komentářem o tom, že se přemnožili myslivci a chtějí lidem zakazovat chodit do lesa. Webová stránka s peticí pak vyzývá vládu a ministra zemědělství, aby nezakazovali lidem vstup do lesa. Celkově budí dojem, že se chystá zásadní omezení využívání lesa. Ministr zemědělství Marian Jurečka tvrdí, že tomu tak ale není.

"Novela mysliveckého zákona způsob vydávání zákazu či omezení vstupu do lesa významně mění. V dosavadní praxi úřad nejprve žádost projedná s dotčenými osobami a seznámí veřejnost s návrhem na jeho vyhlášení. Zákaz pak obvykle vstupuje v platnost 15 dní po schválení. Novela ale využívá výjimku danou správním řádem, kterou je možno podstatně zkrátit správní řízení. Dotčených osob ani veřejnosti se již nikdo předem ptát nebude a zákaz začne platit okamžikem jeho vyhlášení," vyčítá novele Daniel Pitek, člen předsednictva Strany zelených. "Příslušný úředník také nově musí mít složenou mysliveckou zkoušku a dá se tedy předpokládat, že sám bude aktivním myslivcem. Pokuta za překročení zákazu se zvyšuje na 30 000 Kč, při opakovaném porušení až 60 000 Kč. Novela tedy významně omezuje práva majitelů pozemků i dotčené veřejnosti a jejich možnost se vydání zákazu bránit a za překročení zákazu navrhuje pokutu 6x větší, než jakou umožňuje pro podobné případy zákon o lese. S tímto návrhem proto zásadně nesouhlasíme a jsme velmi rádi, že se k naší výzvě vládě během pouhých dvou dnů připojilo již téměř 13 000 lidí. Doufáme, že tlak veřejnosti pomůže tento velmi sporný návrh stáhnout a zásadně přepracovat."

Novela zákona o myslivosti podle ministra zemědělství Mariana Jurečky vstup do lesa neomezuje víc, než jak to činí stávající zákon (znění současného a navrhovaného paragrafu najdete v boxíku.) Výraznou změnou oproti současnosti bude navýšení pokuty za porušení zákazu vstupu do honitby. „To je vše, jinak se nemění nic. Lesy se pro nikoho neuzavírají,“ komentuje to Marian Jurečka.

„Pokud jde o zákazy, tak samozřejmě souhlasíme s vyhlašování zákazu z důvodu hnízdění ptáků, rozmnožování zvěře a z dalších důvodů chránících zvěř. Vadí nám ale, že po novele získají myslivci možnost vyhlašovat zákazy z důvodu lovu klidně i na neurčito,“ říká Daniel Pitek.

V důvodové zprávě k novele zákona stojí: "V posledních zhruba dvou letech dochází k zostřeným konfliktům mezi uživateli honiteb, zejména obor, a veřejností. Konflikty spočívají v tom, že pohyb veřejnosti v honitbách, zejména oborách, komplikuje myslivecké hospodaření. V některých situacích je proto žádoucí, aby byl vstup do honiteb či jejich částí omezen, a to nově prostřednictvím opatření obecné povahy podle správního řádu, ovšem se stanovenými odlišnostmi oproti obecné úpravě obsažené v § 171 a násl. správního řádu, vyplývajícími ze specifik tohoto konkrétního opatření."

Podle Jurečky není zákaz vstupu do honitby snahou šikanovat návštěvníky lesů. Podle něho má jít o výjimečně používaný nástroj, který má buď chránit zvěř, kdy vyvádí mladé nebo hnízdí, nebo v době lovů, aby nedošlo ke zranění či zabití člověka. Zákaz by se vždy měl týkat jen části honitby a měl by platit jen na určitou roční dobu nebo na některé dny či hodiny v týdnu. Nařízení může podle něho mít i jen podobu, že pouze nařizuje návštěvníkům nepouštět se mimo vyznačené turistické trasy. „Tak to funguje léta, na tom není nic nového,“ říká Jurečka.

Straně zelených se nelíbí i některé další body novely. „Kritizujeme zejména paragrafy 9 (vyhlašování zákazu), 10 (nová povinnost pro majitele luk) a 52-54 (náhrada škod způsobených zvěří),“ říká Pitek. „Novelou vzniká nová povinnost hlásit předem myslivcům kosení své louky. To dopadne na pozemkové spolky nebo skautské a jiné oddíly vlastnící louky, na kterých táboří. Pokuta 200 000 pro právnické osoby, které povinnost poruší, je pak naprosto absurdní,“ komentuje novelu Pitek

Současné době platný zákon o myslivosti, § 9, odstavec 3 říká: "Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků."

Novelizovaný paragraf zní: "Z podnětu uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, opatřením obecné povahy nařídit přiměřená omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, s výjimkou pozemních komunikací. Uvedená omezení nebo zákazy se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, nájemců popřípadě pachtýřů honebních pozemků."

V současné době se příslušný zákaz nejprve projedná s dotčenými osobami a předem informuje o jeho návrhu veřejnost. Podle Strany je problematické to, že novela dává možnost úředníkovi s mysliveckou zkouškou rozhodnout, což vyplývá z následujících odstavců.

(4) Vydání opatření obecné povahy podle odstavce 3 je prvním úkonem postupu při vydávání opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy podle odstavce 3 nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu státní správy myslivosti, který jej vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Orgán státní správy myslivosti, který opatření obecné povahy podle odstavce 3 vyvěsil, jej nejpozději v den vyvěšení zašle též obecním úřadům, v jejichž územní působnosti má opatření obecné povahy mít účinky a které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.

(5) Osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy podle odstavce 3 přímo dotčena, jsou oprávněny podat proti němu do 30 dnů ode dne jeho vyvěšení písemné odůvodněné námitky.

(6) Orgán státní správy myslivosti zruší nebo změní opatření obecné povahy podle odstavce 3 bezodkladně poté, co pominuly nebo se změnily důvody pro jeho vydání; odstavce 4 a 5 se použijí obdobně.

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

reklama

 
Martin Mach Ondřej
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist