https://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-5
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Konference Životní prostředí - prostředí pro život

7. listopadu 2024 (čtvrtek) 09:00 - 8. listopadu 2024 (pátek) 16:00 Praha (Praha 6)
Konference, workshopy a semináře

Česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a Technologické agentury ČR v pořadí již 5. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život. Konference se uskuteční 7. a 8. listopadu 2024 již tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze.

Cílem dvoudenní konference je poskytnout prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožnit tak širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu.

Ve čtvrtek 7. listopadu 2024 budou prezentovány dílčí výstupy a výsledky projektu s názvem Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který je podpořen z programu Prostředí pro život, a jehož hlavním koordinátorem je CENIA.

Projekt CEVOOH se zabývá výzkumem v oblasti přechodu České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. K hlavním oblastem vědeckého zájmu Centra patří, kromě odpadového a oběhového hospodářství, i monitoring a rozvoj nových nástrojů pro sledování přechodu k oběhovému hospodářství, vývoj nových indikátorů, analýza životního cyklu výrobků, ekodesign, problematika kontaminace prostředí z hlediska technologií, nově se vyskytujících polutantů i využití inovativních přístupů k identifikaci a odstranění znečištění (např. prostřednictvím dálkového průzkumu Země). Neméně důležitá je v tomto projektu také oblast environmentální bezpečnosti, prevence závažných havárií a s tím související témata kybernetické bezpečnosti a společenské přijatelnosti environmentálně a technologicky podmíněných rizik. Centrum poskytuje výsledky výzkumu a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací jak Ministerstvu životního prostředí, tak dalším resortům státní správy, odborným platformám a dalším partnerským subjektům.

Pátek 8. listopadu 2024 bude věnován prezentaci záměrů a výstupů dalších projektů podpořených z programu Prostředí pro život, jehož garantem je Ministerstvo životního prostředí a který se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, případně i z dalších programů, které jsou v souladu s prioritami konference.

Místo konání | Národní technická knihovna – Ballingův sál Technická 2710/6 160 80 Praha 6 – Dejvice Česká republika
Pořádá | Česká informační agentura životního prostředí, https://www.cenia.cz Helena Benešová
e-mail: helena.benesova@cenia.cz  tel: 724 390 272  
Související odkazy: https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni(...)

Uložit akci do kalendáře
+Google kalendář +iCal export

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist