https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/tvar-nasi-zeme
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tvář naší země

1.11.2001
Tvář naší země - Krajina domova. Pod tímto názvem se letos v únoru konala v Praze a Průhonicích pod záštitou prezidenta Havla velká konference. Byl k ní také vydán velmi zajímavý a obsažný sborník desítek příspěvků.
 

Této konference se zúčastnilo velmi široké spektrum odborníků různých profesí, takže otázky kolem krajiny jsou probírány ze všech možných hledisek. Nalezneme zde texty architektů, přírodovědců, zemědělců, ale i historiků, dějepisců umění a filozofů.

Všem je společné vědomí, které zazní v mnoha příspěvcích, že krajinu nelze sice vrátit k původnímu "divokému" stavu, ale nelze ji také ponechat na pospas dálnicím a hypermarketům. Vždyť krajina, a zvláště ta česká, je kulturní výtvor velmi křehké povahy. Nemůže již být ponechána sama sobě, neseme za ni odpovědnost, žijeme s ní a stali jsme se její součástí.

Cílem konference mělo být hledání udržitelného soužití se "společenstvím všeho života" v této krajině. A jak říká Erazim Kohák ve svém příspěvku, zásadní výzvou konference je "představit si, doslova před-se-stavit, jiný, trvale udržitelný způsob pobývání, který by přistupoval s úctou k vlastnímu uspořádání krajiny a v jeho mezích ztvárnil lidské pobývání v jeho zvláštnosti."

Různorodost přispěvatelů se odrazila i v uspořádání konference, rozdělené do šesti panelů, kterým odpovídá i šest sborníkových knih (spolu s úvodní knihou je vše zasunuto do lepenkového obalu, takže výsledkem je pořádný "špalek"). V části nazvané Krajina jako přírodní prostor nalezneme texty týkající se geologie Čech, ekosystémů, krajinotvorby, ale i chráněných krajinných oblastí. Panel a sborník Krajina jako kulturní prostor nabízí zamyšlení nad prolínáním přírodních a lidských prvků v krajině, což může být i sakrální architektura, tak typická pro naši zemi.

Třetí panel Duchovní rozměr krajiny má název dostatečně výmluvný. Krajina není jen místo, kde rostou stromy či obilí, vedou cesty a stojí města. Je i duchovním prostorem s hlubokou a dlouhou tradicí. Panel Umělecká reflexe krajiny nabízí řadu výtečných příspěvků k uměleckému vnímání krajiny, které může být i svědectvím o vnímání naší země v různých dobách. A dodnes jsou to právě básníci, malíři a fotografové, kteří formují i naše současné vnímání, pociťování i obdiv k české krajině.

Proto bylo symposium také doplněno výstavou výtvarníků a fotografů a byl vydán sborník literárních textů a reprodukcí obrazů a fotografií české krajiny.

Krajina z pohledu dnešních uživatelů je název panelu, jehož příspěvky pocházejí především od těch, kteří se podílejí na formování dnešní krajiny. Jde o pohled zemědělců, lesníků i vodohospodářů.

Závěrečný, šestá, panel má příznačný název Krajina v ohrožení a jeho sborník je nejrozsáhlejší. Najdeme zde různé příspěvky - od problémů eroze půdy, těžby v krajině přes živelné pohromy, dopravní a urbanizační otázky až po ničivé vliv cestovního ruchu a "rozpad genia loci krajiny a jejích paměťových struktur".

Těžko lze popsat v tak krátké recenzi pestrost všech příspěvků sborníku, na kterém se podílelo mnoho zajímavých osobností, mimo jiné Erazim Kohák, Václav Cílek, Ivan Dejmal, Hana Librová. Rozhodně by však tyto texty neměly chybět v žádné knihovně ekologické organizace či zájemce o nezjednodušující vidění české krajiny a přírody.


reklama

Karel Stibral
Spolupracovník EkoListu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist