https://ekolist.cz/cz/kultura/zpravy-kultura/urad-vlady-se-zbavil-rady-pro-udrzitelny-rozvoj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Úřad vlády se zbavil rady pro udržitelný rozvoj

6.10.2006 09:29 | PRAHA (EkoList)
Vláda Mirka Topolánka na konci září přesunula Radu vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) na ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podle informací z MŽP na zasedání vlády 20. září zazněl návrh na úplné zrušení rady. Ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš byl ale proti, a tak byla o týden později za souhlasu všech přítomných ministrů převedena k 1. říjnu z Úřadu vlády na MŽP.
 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj vznikla v srpnu roku 2003. Jejím úkolem bylo podle vládního usnesení hlavně „posílit strategickou dimenzi v řízení státu“. Měla navrhovat opatření ke „sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje“. Tato opatření měla vést rovněž k „provázanosti a soudržnosti dlouhodobých a střednědobých ekonomických, sociálních a environmentálních strategií, koncepcí a politik“.

„Chtěli jsme, aby udržitelný rozvoj nebyl vnímán pouze jako věc MŽP,“ zdůvodnila v roce 2004 EkoListu mluvčí MŽP Karolína Šůlová, proč byla RVUR zřízena na Úřadu vlády. Tomu odpovídá i skutečnost, že členy jsou mimo jiných i zástupci všemožných ministerstev od průmyslu a obchodu, přes finance, vnitro, školství, zdravotnictví, sociálních věcí, až po dopravu, životní prostředí, zemědělství atd.

Mluvčí současné vlády Martin Schmarcz to ovšem v odpovědi na otázku, proč byla RVUR převedena na MŽP, vidí jinak. „Logicky to patří pod resort MŽP.“ Zároveň Schmarcz upozorňuje že na resortní ministerstvo nebyla převedena jen RVUR – podobné důvody vedly k přemístění například Rady pro výzkum a vývoj na ministerstvo školství. Některé rady Topolánkův kabinet zrušil úplně.

„Každý resort je stejně důležitý. To, že se všechny sekretariáty dají na vládu, a tím se jim má zajistit jakási důležitost, je jen formalismus, který nefunguje. Dáváme přednost obsahu před formou. Nejde o důležitost, ale o to, kde má být práce vykonávána. Na Úřadu vlády se o to nemá kdo postarat, na MŽP je veškeré odborné zázemí,“ vysvětluje převedení RVUR Schmarcz.

Agenda RVUR se ovšem na ministerstvu životního prostředí nevykonávala. Jak bylo uvedeno výše, členové rady jsou z nejrůznějších ministerstev, ale i z parlamentu, Českého statistického úřadu, nevládních organizací, odborů, akademického prostředí atd. Rovněž ukazatele, pomocí nichž se hodnotí posun v oblasti udržitelného rozvoje, se ani zdaleka netýkají jen oblasti životního prostředí. Jsou mezi nimi sice typická environmentální „čísla“ jako výdaje na ochranu životního prostředí, emise oxidu uhličitého na obyvatele nebo index zavlečených druhů rostlin, většina ukazatelů však spadá do působnosti úplně jiných ministerstev – třeba hrubý domácí produkt na osobu, míra nezaměstnanosti, produktivita práce, přístup k internetu, nejvyšší dosažené vzdělání, průměrná délka soudního řízení nebo index vnímání korupce.

S přesunutím rady došlo ke změně v jejích nejvyšších orgánech. Zatímco dřív byly předsedou a místopředsedy rady členové vlády (což prakticky dopadlo tak, že předsedou byl místopředseda vlády pro vědu a výzkum a místopředsedy rady ministři životního prostředí, práce a sociálních věcí a obchodu a průmyslu), teď je ve statutu rady přesně určeno, že předsedou rady je premiér, výkonným místopředsedou rady ministr životního prostředí a místopředsedy rady ministři průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí. Jinak se statut rady liší jen formálně.

Převedení RVUR na své ministerstvo nakonec navrhlo samo MŽP ve snaze radu zachránit. Původně totiž chtěl Úřad vlády RVUR úplně zrušit. „Ministrovi životního prostředí Petru Janu Kalašovi se podařilo přesvědčit vládu, že činnost RVUR je potřebná – právě proto byla rada vyňata ze seznamu poradních orgánů, které nová vláda zrušila,“ píše nyní v mailu mluvčí MŽP Karolína Šůlová.

Podle ní je rozdíl mezi situací v minulých letech a v současnosti. „Tato vláda má pouze jednoho místopředsedu – ministra práce a sociálních věcí. Předchozí vlády měly místopředsedů víc a moje vyjádření z roku 2004 vycházelo z tehdejší situace – tj. existoval místopředseda vlády bez ministerstva, ale s gescí za vědu a výzkum, lidské zdroje apod. Tím byl Petr Mareš a pod něj rada logicky spadala. Dnes taková funkce neexistuje, takže to, že má rada výkonným předsedou ministra životního prostředí, je dobře, protože resort životního prostředí je ve většině zemí Evropy tahounem udržitelného rozvoje. Statutárním předsedou je ale přímo premiér, tudíž formálně byl status RVUR ještě posílen.“

Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA, který je členem RVUR, EkoListu řekl, že zatím žádné oficiální informace o převedení rady nedostal. „Pokud ale rada zůstává radou vlády, tak to není nic fatálního, protože stále zůstane radou meziresortní.“ Přesun se mu však přece jen nelíbí. „Posiluje totiž roli jednoho z resortů – předtím byly vyvážené.“ Problém rady ovšem vidí úplně jinde. „RVUR nepotřebuje přesunovat sekretariát z jednoho úřadu na druhý, nýbrž vytvořit sekretariát výkonný, který činnost rady potáhne.“ Podle jeho představ by sekretariát neměl být jen „sekretářkou“, která obsluhuje členy rady, ale i organizátorem, který připravuje témata a otevírá otázky – rada by pak byla spíš něčím jako jeho správní radou. „U ostatních rad, třeba u Rady vlády pro neziskové organizace, to takhle funguje.“ Proto Koteckému vadí, že se RVUR zatím nezabývala skutečnými tématy. „Spíš se řešily formální věci, jako kdo pojede na jaké zasedání OECD apod.“

Vláda Mirka Topolánka vznikla 4. září, pro své záměry se ji ale nepodařilo získat důvěru sněmovny a podle slov premiéra podá příští týden demisi. Sekretariát rady je od pondělí 2. října na ministerstvu životního prostředí a pomalu rozbíhá svou činnost. Internetové stránky rady s dalšími informacemi zatím nejsou k dispozici, základní data prozatím shrnují stránky ještě na vládním serveru http://www.vlada.cz/cs/rvk/RUR/.

Další informace:
Trvale udržitelný nezájem: V ČR probíhá třetí pokus o vypracování Strategie udržitelného rozvoje


reklama

 
Jan Stejskal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist