https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/co-se-ma-delat-s-domacimi-spotrebici-ktere-byly-behem-povodni-zatopeny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Co se má dělat s domácími spotřebiči, které byly během povodní zatopeny?

dotaz: 144

26. září 2002 | Jarmila Nováková
Dobrý den,

ráda bych věděla, co se má dělat s domácími spotřebiči, které byly během povodní zatopeny. Stačí je jen opláchnout a vysušit? A co elektrické rozvody?
odpověď:


4. listopadu 2002

Vážení čtenáři,

následující řádky obsahují popis základních a nezbytných postupů, které by bylo dobré provést na elektrických a plynových zařízeních (tato zařízení jsou zařazena mezi takzvaná „vyhrazená technická zařízení“), která byla zasažena povodněmi. U všech zařízení je nutné vyjít z konkrétní míry poškození, na níž závisí další postup. Ten však může být v závislosti na rozsahu a způsobu poškození i velmi rozdílný. Z výše uvedeného důvodu proto nelze pro řešení nastalé mimořádné situace nabídnout univerzální šablonu, která by určovala přesné postupy.

Elektrická zařízení:

Nejprve je nutné vyčistit zařízení od mechanických nečistot opláchnutím tekoucí vodou (samozřejmě za předpokladu, že zařízení je vypnuto) a pokud nejsou elektrické či elektronické obvody mechanicky poškozeny, lze přistoupit k jejich řádnému vysušení. Nejvhodnější je pozvolné vysoušení, neboť při příliš vysoké teplotě by mohlo dojít k dalšímu poškození izolace. Výše uvedeným způsobem může bez obav postupovat majitel zařízení (laik), jakékoli další činnosti spojené s oživováním zařízení je však nezbytné přenechat specialistům.

Rozvody – elektrická instalace:

V případě vodou zasažených elektrických rozvodů je třeba otevřít všechny rozvaděče, instalační krabičky a místa, kde jsou napojeny spotřebiče (tedy veškerá přípojná místa). Tato místa musí být vysušena a následně je třeba měřením zjistit stav izolace, pozor – stav izolace se může vlivem okolní vlhkosti ještě zhoršit. Až po provedeném měření je možné elektrické rozvody znovu zprovoznit. Je nezbytné najít opravdu všechny instalační krabičky, přitom je třeba mít na paměti, že některé mohou někdy být i hluboko pod omítkou. Největším problémem budou starší instalace, které jsou provedeny z hliníkových vodičů – v tomto případě bude nezbytné veškeré spoje řádně dotáhnout, aby nedocházelo k jejich zahřívání a předešlo se tak možnosti vzniku požáru.

Spotřebiče:

U spotřebičů, které byly opláchnuty, bychom doporučovali další úkony provádět pod dohledem odborníků - nejlépe revizních techniků, kteří budou další postupy volit podle stavu konkrétního zařízení.

Revizní technik má odpovídající měřicí zařízení a dokáže na základě měření překontrolovat u poškozeného zařízení izolační stavy, popřípadě hodnoty unikajících proudů (hlavně u elektronických zařízení). Tyto hodnoty je nebytné znát před uvedení každého spotřebiče do provozu, neboť tak lze předejít jeho dalšímu většímu poškození. Neopomenutelný je rovněž význam proměření pro zachování bezpečnosti (prevence úrazu elektrickým proudem). Nikdy neuvádějte do provozu nepřekontrolované zařízení! Takové zařízení může způsobit úraz obsluze nebo zařízení ještě více poškodit. Revizní technik vám na každé zařízení následně vystaví Zprávu o revizi.

Je více než vhodné konzultovat tyto postupy s pracovníky příslušných pojišťoven, kteří vám jistě ve většině případů tyto kvalifikované a nezbytné úkony uhradí, neboť právě kvalifikovaným postupem může být snížena částka jejich následného plnění.

Výpočetní technika a elektronika:

Postup u elektroniky a zařízení výpočetní techniky je v těchto případech obdobný jako u ostatních spotřebičů. Podstatný rozdíl je pouze v tom, že televizory a počítačové monitory pracují s vysokým napětím.

Rozhodně je dobré přizvat ke kontrole revizním technikem také odborníka na elektroniku nebo výpočetní techniku.

Plynová zařízení:

Zde platí obdobné pokyny jako u elektrického zařízení, neboť dnes již skoro každý plynový spotřebič obsahuje i elektrické (elektronické) prvky. Plynové části zasaženého zařízení nepotřebují v první fázi kontrolu revizním technikem plynu, ale speciálně školeným technikem pro daný typ plynového zařízení. Tento technik zařízení řádně překontroluje, popřípadě vyčistí a znovu uvede do provozu. Revizní technik by vám měl následně provést revize plynových rozvodů neboť i ty mohly být poškozeny. Je třeba se zaměřit hlavně na těsnost šroubových spojů a uzávěrů, která může být narušena. U starších rozvodů, kde byla použita pro těsnění klasická koudel v kombinaci s fermeží, se koudel časem rozpadá na „prach“, který se může odplavit. V těchto případech je proto nutné provést přetěsnění celého plynového rozvodu. I v případě, že máte rozvody novější, které byly utěsněny jinou technologií, mohlo vlivem povodní dojít k mechanickému pnutí a situace je proto obdobná.

Rovněž v tomto případě platí, že majitel nesmí spustit zařízení bez řádné kontroly. I v tomto případě by vám náklady spojené s revizí mohla po dohodě uhradit pojišťovna.

Závěrem lze konstatovat, že výše uvedená pravidla by měla platit stejně pro firmy jako pro domácnosti, zvláště pokud se jedná o obdobná plynová zařízení a v případě elektrických zařízení jde o tzv. bílou techniku.

Vzhledem k tomu, že jde o skutečně mimořádnou situaci, se kterou nejsou všeobecně velké zkušenosti a v níž je nutné postupovat individuálně kus od kusu, považujeme konzultaci s odborníky z daného oboru za vždy nezbytnou.

Článek byl vypracován pro nakladatelství Verlag Dashöfer firmou ELPECO s.r.o.

Článek Jana Lojkáska Jak zprovoznit elektrickou instalaci po záplavě? na serveru www.elektrika.cz


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 144".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist