https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/ekologicke-poradny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekologické poradny

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Poskytované služby: Ekoporadna se specializuje především na ochranu přírody a krajiny, obnovu těžbou narušených území, trvale udržitelnou energetiku a na alternativy pro zemědělství. Ve specializovaných oblastech nabízí nejen informace, ale také odborné poradenství. Disponuje rozsáhlou knihovnou a archivem informačních materiálů a odborných publikací. Poradna se specializuje na téma Ochrana přírody, Energetika, Zelená úsporám, Legislativní služby. Informace poskytuje telefonicky, e-mailem, pomocí odpovědního formuláře a webové stránky s častými dotazy. Poradna je členem poradenských sítí: STEP - Síť ekologických poraden v ČR, Zelený kruh - Asociace nevládních organizací působících v ochraně životního prostředí.

Adresa: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Fr. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice, tel.: 384 971 930, 387 311 381

WWW, e-mail: www.calla.cz, calla@calla.cz

Centrum pro podporu občanů (Arnika)

Poskytované služby:Poradna CEPO (sdružení Arnika) poskytuje bezplatnou pomoc obcím, občanským sdružením i jednotlivcům v případech ohrožení životního prostředí či lidského zdraví. Zaměřuje se zejména na problematiku ochrany vod a vodních toků, toxické látky a odpady, životní prostředí měst, kácení stromů, právo na informace a účast veřejnosti v rozhodování. V sekci "Rádce občana" jsou k nalezení rady a doporučení pro situace, do kterých je možné se dostat. Vzory právních podání a aktuální znění předpisů k nalezení v elektronické poradně.
Pobočky Poradny CEPO působí v Praze, Děčíně, Jihlavě a Ostravě.

Adresa: Arnika - Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471

WWW, e-mail: www.poradna.arnika.org/, poradna@arnika.org

ČSOP Valašské Meziříčí

Poskytované služby: Ekoporadna se specializuje na zeleň, management chráněných území, správní řízení, péči o živočichy a ornitologii. Dále pořádá akce pro veřejnost - terénní exkurze, přednášky, semináře apod. Poradna se specializuje na téma Ekologická výchova, Ochrana přírody, Krajina, Ochrana zvířat, Udržitelný rozvoj, Odpady, Zelená úsporám, Agenda 21, Legislativní služby. Poradna je členem poradenských sítí: STEP - Síť ekologických poraden v ČR. Informace poskytuje telefonicky, e-mailem, pomocí odpovědního formuláře a webové stránky s častými dotazy.

Adresa: ČSOP Valašské Meziříčí, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571 621 602

WWW, e-mail: www.ochranci.cz, valmez@ochranci.cz

Centrum ekologické výchovy Zvoneček

Poskytované služby: Ekoporadna poskytuje pomoc a radu v otázkách týkajících se životního prostředí, např.: druhové ochrany rostlin a živočichů, praktické ochrany přírody, péče o zahrady, zeleň, biovýrobků, ekologicky šetrných výrobků, desater domácí ekologie, řešení ekologických problémů nebo pasivních domů.

Adresa: Březovská 382 (areál MŠ), 252 46 Vrané nad Vltavou, tel.: 257 762 036

WWW, e-mail: www.cev-zvonecek.cz, ekoporadna@cev-zvonecek.cz

Frank Bold (dříve Ekologický právní servis)

Poskytované služby: Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Poskytuje etické právní služby, chrání klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojuje se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Poradna Frank Bold poskytuje právní poradenství v těchto oblastech: založení a provoz občanského sdružení, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší a vod, EIA, správní řád a správní řízení, územní plánování, sousedská práva, nadměrný hluk, územní a stavební řízení, ochrana lesa, petice a shromažďování, samospráva a místní referendum.

Adresa: Frank Bold, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 515 556 130

WWW, e-mail: Kontaktovat můžete prostřednictvím formuláře.

Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací - Neziskovky.cz

Poskytované služby: Organizace Neziskovky.cz spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace.

Adresa: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875

WWW, e-mail: www.neziskovky.cz, icn@icn.cz

EkoCentrum Brno

Poskytované služby: Ekoporadna poskytuje zdarma všeobecné poradenství v oblastech životního prostředí, informace a kontakty z oblasti ekologicky šetrného životního stylu a dalších environmentálních témat. Pořádá vzdělávací akce, ekovýchovné programy, provozuje specializovanou knihovnu, prodává knihy, výrobky z přírodních materiálů, Fair Trade a FSC. Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ekologická domácnost, Biopotraviny, Zemědělství, Ochrana přírody, Krajina, Příroda, krajina, Les, Ochrana zvířat, Voda. K dispozici je také knihovna, která obsahuje na 4 000 titulů. Dotaz lze podat přes webový formulář. Poradna je členem poradenských sítí: Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, STEP - Síť ekologických poraden v ČR.

Adresa: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.: 545 246 403

WWW, e-mail: www.ecb.cz/ekoporadna, ecb@ecb.cz

Ekoinfocentrum Jihlava

Poskytované služby: Poradna se specializuje na témata Obecné poradenství, Ekologická domácnost, Biopotraviny, Zemědělství, Krajina, Přírodní zahrady, Udržitelný rozvoj, Voda, Odpady, Ochrana klimatu, ovzduší, Energetika, Pasivní domy, Zelená úsporám, Agenda 21. Informace poskytuje telefonicky, e-mailem, formou osobní konzultace. Dotazy zveřejňuje na webové stránce. Poradna je členem poradenské sítě STEP – Síť ekologických poraden v ČR.

Adresa: Ekoinfocentrum ZO ČSOP 59/12, Brněnská 10, 586 01 Jihlava, tel.: 721 862 692

WWW, e-mail: www.ekoinfo.ecn.cz, ekoinfo@centrum.cz

Ekocentrum Kosenka

Poskytované služby: Ekoporadna se zaměřuje na problematiku ochrany přírody (Natura 2000, pozemkové spolky), trvale udržitelné hospodaření v regionu Bílých Karpat, Valašskoklobucka. Pořádá akce pro veřejnost (exkurze, semináře, vycházky...) a ekovýchovné programy. K dispozici je také knihovna, která obsahuje 1200 titulů, 12 titulů časopisů o přírodě, ekologii, výchově a společnosti. Poradna se specializuje na téma udržitelný rozvoj a ochranu přírody. Poradna je členem poradenských sítí STEP - Síť ekologických poraden v ČR a Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR.

Adresa: Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky, tel.: 577 320 069, fax: 577 320 145

WWW, e-mail: www.kosenka.cz, kosenka@kosenka.cz

Ekoporadna Hnutí DUHA Olomouc

Poskytované služby: Ekoporadna poskytuje bezplatné poradenství občanům v oblasti spotřebitelské a práva životního prostředí.Poradna se specializuje na téma Voda, Odpady, Udržitelný rozvoj, Ekologická stopa, Ochrana přírody, Ochrana zvířat, Legislativní služby, Les. Poradna je členem poradenských sítí STEP - Síť ekologických poraden v ČR. K dispozici je Ekoporadenské fórum a knihovna s environmentální a ekologickou tematikou.

Adresa: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc, 772 00, tel.: 585 204 644

WWW, e-mail: www.ekoporadny.cz/olomoucky-kraj/ekoporadna-hnuti-duha-olomouc.htm, ekoporadna@hnutiduha.cz.

Občanské oko (NESEHNUTÍ)

Poskytované služby: Ekoporadna Občanské oko pomáhá od roku 2005 jednotlivcům a iniciativám, kterým záleží na zdraví a moudrém rozvoji obcí a měst, ve kterých žijí. Občanské oko poskytuje zájemcům*kyním z celé České republiky bezplatnou pomoc v těchto oblastech: plánování a vedení občanských kampaní, zapojení se do správních procesů při ochraně přírody, podpora moudrých a udržitelných měst, zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, podpora cyklodopravy a fungování kolektivu na hodnotách nehierarchie. Kromě jednorázové podpory nabízí poradna složená z odborníků*nic z řad organizací jako NESEHNUTÍ, Děti Země a Ústecké šrouby také výjezdní poradenství nebo přípravu workshopů.

Adresa: Nesehnutí – Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí, Křížová 463/15, 603 00 Brno-střed-Staré Brno

WWW, e-mail: www.obcanskeoko.cz, poradna@nesehnuti.cz

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Poskytované služby: Ekologická poradna poskytuje bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se životního prostředí. Poradna se specializuje především na otázky Péče o dřeviny, zeleň, Druhová ochrana rostlin a živočichů, Domácnost, ekospotřebitelství, Ekologické zemědělství, biopotraviny, Přírodní zahrada. Poradenská služba je doplněna videotékou a knihovnou se studovnou s množstvím odborné literatury. ZO ČSOP Vlašim je členem sítě ekologických poraden STEP.

Adresa: Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, Vlašim, 258 01, tel.: 317 845 169, fax: 317 845 965

WWW, e-mail: csopvlasim.cz/ekoporadna, vlasim@csop.cz

Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.

Poskytované služby: Poradna poskytuje informace, rady a návody, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí, jakými kroky může ekospotřebitel postupovat k udržitelné spotřebě. Ekoporadna se zabývá především tématy: Odpovědná domácnost – nakupování, odpad, úklid, místní produkty, ekožena; Ekodítě – ekologické pleny, bezplenová metoda, šetrné hračky.
Rosa jako člen Krajské sítě environmentálních center KRASEC, Sítě ekologických poraden STEP a Zeleného kruhu - Asociace ekologických organizací poskytuje bezplatné všeobecné a specializované poradenství.
Poradna je otevřena ST 14:00 – 16:00, ČT 9:00 – 11:00 a dále na základě individuální domluvy.

Adresa: Rosa, o. p. s., Senovážné náměstí 9 (Dům služeb Jihokov naproti hlavní poště, 3. patro), 370 01 České Budějovice, tel.: 778 164 661

WWW, e-mail: rosa.ecn.cz, www.ekospotrebitel.cz/, rosa@rosacb.cz

SEVER, středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Poskytované služby: Bezplatně nabízí možnost osobních, telefonických, písemných či e-mailových konzultací k problémům a otázkám týkajících se životního prostředí, udržitelného života nebo konzultace k ekologické výchově. K dispozici jsou různé tematické informační letáky a materiály, možnost zapůjčení publikací, VHS, DVD, CD a časopisů. K prodeji publikace a pomůcky a výrobky Fair Trade. Dotazy je možné pokládat elektronicky: odkaz na ekologickou výchovu . Ekologická poradna je členem Sítě ekologických poraden STEP.

Adresa: Ekoporadna Horní Maršov 89, 542 26 Horní Maršov, tel./fax: 439 874 181, tel.: 439 874 280, 439 948 326

WWW, e-mail: www.sever.ekologickavychova.cz/ekoporadnahk, sever-hm@ekologickavychova.cz

Ekoporadna Hradec Králové 89, 542 26 Horní Maršov, tel./fax: 439 874 181, tel.: 439 874 280, 439 948 326

WWW, e-mail: www.sever.ekologickavychova.cz/ekoporadnahk, sever-hk@ekologickavychova.cz

Ekoporadna Litoměřice 89, 542 26 Horní Maršov, tel./fax: 439 874 181, tel.: 439 874 280, 439 948 326

WWW, e-mail: www.sever.ekologickavychova.cz/ekoporadnaltm, sever-ltm@ekologickavychova.cz

STEP - síť ekologických poraden

Poskytované služby: Těžiště činnosti ekologických poraden (STEP) je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou.poskytuje ekologické poradenství, zabývá se preventivní péčí o životní prostředí. STEP sdružuje tyto ekologické poradny: Calla (České Budějovice), Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (Most a Kralupy nad Vltavou), Ekologický právní servis (Brno), Hnutí Duha Olomouc, ZO ČSOP Vlašim, Sdružení Krajina (Žďár nad Sázavou), Rosa (České Budějovice), ČSOP Valašské Meziříčí, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (Horní Maršov, Hradec Králové, Litoměřice), Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), Vita (Ostrava), ZO ČSOP Centaurea (Uherský Brod), ZO ČSOP Kosenka (Valašské Klobouky), ZO ČSOP Veronica (Brno a Hostětín), Ekocentrum Brno, Ekoinfocentrum Jihlava, Arnika (Praha, Děčín, Jihlava, Ostrava, České Budějovice), Sluňákov - Centrum ekologických aktivit (Horka nad Moravou). Síť ekologických poraden ČR - STEP je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe.

Adresa: Panská 9, 602 00 Brno, tel: 542 422 750 nebo Na Hradbách 3, 702 00 Ostrava, tel.:  596 111 281,  603 449 385

WWW, e-mail: www.ekoporadna.cz/, step@ekoporadna.cz

Veronica

Poskytované služby: Veřejnosti poskytuje bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se životního prostředí. Návštěvníkům poradny je k dispozici rozsáhlá knihovna se studovnou a videotéka. Dlouhodobě se podílí na činnosti Sítě ekologických poraden (STEP). Specializuje se na ochranu přírody a krajiny, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie, ekologické stavění. Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ekologická domácnost, Rozvoj venkova, Ekolabeling, Zelené úřadování, Biopotraviny, Zemědělství, Ochrana přírody, Krajina, Přírodní zahrady, Ochrana zvířat, Udržitelný rozvoj, Voda, Odpady, Doprava, Ochrana klimatu, ovzduší, Energetika, Pasivní domy, Zelená úsporám, Legislativní služby. Poradna je členem poradenských sítí: Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, Síť center pasivního domu, STEP - Síť ekologických poraden v ČR. Informace poskytuje osobně, telefonem, e-mailem, prostřednictvím webových stránek. Nabídka letáků, prodej publikací půjčování literatury, videokazet a DVD.pá 9-14.

Adresa: Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750, fax: 542 422 752

WWW, e-mail: www.veronica.cz, poradna@veronica.cz

Vita

Poskytované služby: Ekoporadna je specializuje především na problematiku pasivních domů. Poskytuje jak základní informace, tak odborné poradenství. Dále se zabývá ekovýchovou, územním plánováním, účastí veřejnosti, dopravou, udržitelným rozvojem, snižováním spotřeby energií v budovách, poradenstvím pro neziskové organizace (založení a chod nadačního fondu). Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ekologická výchova, Ochrana přírody, Udržitelný rozvoj, Odpady, Ochrana klimatu, ovzduší, Pasivní domy, Zelená úsporám, EMS, Legislativní služby. Poradna je členem poradenské sítě STEP - Síť ekologických poraden v ČR. Bezplatné poradenství pro veřejnost formou ústního (telefonního) poradenství, nabídkou letáků a publikací, videokazet, kontaktů, pilotních projektů.

Adresa: Vita - občanské sdružení - Ekologická poradna, Nádražní 29, 702 00 Ostrava, tel.: 596 616 397

WWW, e-mail: www.vitaova.cz, ekoporadna@vitaova.cz

Energetické poradny

EkoWATT, středisko pro obnovitelné zdroje energie

Poskytované služby: Poradenské služby při instalacích a rekonstrukcích obnovitelných zdrojů energie, při změnách zdrojů vytápění, zateplování objektů a aplikaci úsporných opatření, energetické studie, posudky a audity včetně ekonomických rozborů, publikace o energetice, úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, podpora vzdělávání v oblasti energetiky, energetické generely měst a obcí a další dokumenty regionálního energetického plánování, přípravu podkladů pro harmonizaci naší legislativy s EU, pomoc při zajišťování finanční podpory pro vybrané projekty, EkoWATT provozuje 2 střediska EKIS v Praze a v Českých Budějovicích a zájemcům z řad veřejnosti nabízí poradenské služby bezplatně.

Adresa: Švábky 2, 180 00 Praha 8, tel.: 266 710 247, fax: 266 710 248; pobočka v Českých Budějovicích: Žižkova 1, tel. 389 608 211

WWW, e-mail: www.ekowatt.cz, pro zaslání dotazu využijte on line poradnu.

Energy Centre České Budějovice

Poskytované služby: Sdružení Energy Centre Č.B. má kromě jiného za úkol zprostředkovávat výměnu technologií a knowhow mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami. Spolupracuje s významnými partnery z Čech i ze zahraničí, kteří se zabývají energetikou. V popředí zájmu Energy Centra Č.B. stojí hospodárnější využívání jednotlivých druhů energie, zvyšování zájmu veřejnosti o tuto problematiku a informování široké veřejnosti o možných úsporách energie. Energy Centre Č.B. mimo jiné poskytuje bezplatné energetické poradenství. Rady jsou poskytovány telefonicky, osobně nebo e-mailem. Je také možné použít webový formulář. Osobní porady probíhají v poradenské místnosti v kanceláři ECČB. Z důvodu velkého zájmu o poradenství doporučuje ECČB se na konzultaci dopředu objednat. Oblasti poradenství jsou: problematika zdrojů tepla (včetně obnovitelných), rozvody tepla, regulace a měření výroby a dodávky tepla, energetika budov, tepelně-technické parametry stavebních akcí, průmyslová energetika, audity a energetické analýzy budov, energetické koncepce, kurzy a semináře a vše ostatní, co souvisí s úsporami energií... Mezi další aktivity patří bezplatné půjčování wattmetrů, instruktážních videokazet a různých publikací.

Adresa: Nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 312 580, fax: 387 312 581

WWW, e-mail: www.eccb.cz, eccb@eccb.cz

Střediska EKIS

Poskytované služby: Ministerstvem průmyslu a obchodu dotované energetické poradenství. www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist