https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/jak-postupovat-chceme-li-vyhlasit-prirodni-park
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak postupovat, chceme-li vyhlásit přírodní park?

dotaz: 175

10. listopadu 2003 | Eva Šimkovičová
Dobrý den, obracím se na Vás jménem Občanského sdružení Lužany s prosbou o radu. Jsme skupina chalupářů, na území, které se nachází v těsném sousedství CHKO Orlické hory. Oblast je přístupná pouze po polních cestách. Vyskytují se zde mnohé chráněné rostliny (bledule, úpolín atd.). Dříve zde nebylo povoleno stavět, pouze opravovat stávající chalupy. Obáváme se, že v současné době převáží ekonomické zájmy a mohlo by dojít k výstavbě, která by mohla vážně narušit ráz krajiny i výskyt chráněných rostlin a živočichů. Již vybudováním vysílače pro mobilní sítě, které s místními obyvateli nikdo nekonzultoval, došlo k závažnému narušení rázu celé oblasti. Také z toho důvodu jsme se rozhodli založit občanského sdružení. Rádi bychom dosáhli toho, aby zde byl vyhlášen přírodní park. Nevíme však, jak postupovat, proto se obracím na Vás.

Předem děkuji za odpověď

Za občanské sdružení Lužany




odpověď:


12. ledna 2004

Odpověď na tento dotaz nám poskytl Ateliér pro životní prostředí.

Přírodní park je jedna z forem ochrany území zavedená zákonem č. 114/1992 Sb. o ochranu přírody a krajiny. Účelem vyhlášení přírodního praku na nějakém území je v zásadě "jen" ochrana krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Dalšími formami ochrany jsou zvláště chráněná území (část třetí zákona).

Zákonná definice krajinného rázu je obsažena v § 12 odstavci 1 zákona. V odstavci 3 téhož paragrafu je uvedeno, že k ochraně krajinného rázu (určitého území) s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení využití území (která by mohla vést k poškození tohoto území). Příslušným orgánem, který vyhlašuje přírodní park je podle § 77a odstavce 2 zákona kraj - vydává o tom nařízení kraje.

Proto si nejprve rozmyslete, jaké území podle Vašeho názoru splňuje chrakteristiky území, kde může být vyhlášen přírodní park, tedy vymezte území

  1. kde jsou (významně) soustředěny přírodní a estetické hodnoty;
  2. které přitom není součástí zvláště chráněného území;
  3. a promyslete, jaká omezení využívání tohoto území jsou nezbytná pro jeho zachování;
Na základě tohoto pak připravte odůvodněný návrh a podejte ho kraji.

V případě vyhlašování přírodního parku se sice nejedná o správní řízení vedeno podle správního řádu, ale rozhodně se jedná o rozhodovací proces, který má vliv na ochranu přírody a krajiny. Proto, jste-li členy nějakého sdružení, které má za své poslání ochranu přírody a krajiny, oznamte svou účast v tomto rozhodovacím procesu.

V případě řízení o vyhlášení přírodního parku jde o rozhodovací proces vedený na základě § 12 zákona č. 114/1992 Sb., na který se subsidiárně nevztahuje správní řád, vyjma přiměřené aplikace § 3 správního řádu. Přesto jde o připravovaný zásah v území, který bude mít výrazný dopad na uplatnění či neuplatnění a rozsah ochrany zájmů chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., proto na základě analogického použití § 70 zákona se lze domáhat za sdružení vstupu do tohoto rozhodovacího procesu.

K běžné účasti sdružení ve správních řízeních viz některé naše separáty okruhu "2 - Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí".

Mgr. Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí

K dotazu se nám vyjádřil i Zdeněk Čihák z Dětí Země Bohumilice. Podle jeho slov je důležité mít krajinářské hodnocení daného území, které lze získat například od Agentury ochrany přírody a krajiny.

Výhodné je taky spojit se s nějakou obcí, jednak proto, že AOPK státní správě a obcím neúčtuje žádné poplatky, jednak má žádost podaná i jménem obce větší váhu. Samozřejmě nebude na škodu doložit, že území je i jinak cenné, např. výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin.

Zdeněk Čihák však upozorňuje na možné potíže - i v případě vyhlášení přírodního parku ještě totiž není vyhráno, protože přírodní park má ze zákona pouze slabou ochranu a není v něm vyloučena jakákoliv stavba. Záleží pak pouze na libovůli kompetentního úředníka. Nejlepším řešením je účast ve správních řízeních. Občanské sdružení se může na základě tzv. generální žádosti stát účastníkem řízení a tak ovlivnit průběh řízení nebo stavbu úplně znemožnit nebo zablokovat.

Martin Mach
Redaktor EkoListu


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 175".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist