https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/kdo-kontroluje-kvalitu-zeleniny-a-potravin
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kdo kontroluje kvalitu zeleniny a potravin?

dotaz: 164

22. října 2003 | Eva Valachová
Začínám svou dcerku přikrmovat zeleninou a nemám možnost si ji vypěstovat. Nevím, jaká je kvalita zeleniny v běžném obchodě. Mám strach z hnojiv a chemikálií. Je tato zelenina kontrolována? A co již hotová strava pro kojence? Kdo ji kontroluje? Je, co se týče obsahu zmíněných látek, sledovaná? Kde sehnat eko zeleninu?
Děkuji.odpověď:


23. října 2003

Kontrolu zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků v celém řetězci od výrobních podniků, přes dovozce, přepravce a velkosklady až po prodej v obchodní síti, provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Současně kontroluje dodržování podmínek skladování, dopravy a prodeje a požadavků na hygienickou nezávadnost provozů.

Monitoring cizorodých látek v potravním řetězci resortu zemědělství provádějí kromě SZPI ještě další organizace jako Státní veterinární správa (SVS ČR), Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a v rámci státní zakázky Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH) a Veterinární ošetřovna pro drobná zvířata a zvěř Přibyslav.

Na dotaz týkající se kontroly kojenecké stravy jsme dostali od SZPI tuto odpověď:
Hotová strava pro kojence se řadí k potravinám pro zvláštní výživu. Podmínky pro uvádění do oběhu stanoví vyhláška č. 23/2001 Sb. Kontrolou těchto potravin se zabývá SZPI. Všechny potraviny pro zvláštní výživu, tedy i potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro obilnou výživu a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti, se navíc na trh uvádí pouze za podmínek a se souhlasem Ministerstva zdravotnictví.

Žádost o souhlas s uvedením do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu musí obsahovat:
a) složení potraviny neuvedené ve vyhlášce, popř. povahu zdroje, který není tradiční, tzn.: úplné složení výrobku se dokládá:
- pro tuzemské výrobky = podnikovou normou, recepturou, THN apod.,
- pro dovážené výrobky = složením výrobku potvrzeným výrobcem;

b) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny, tzn.:
1. laboratorní vyšetření výrobku (chemické i mikrobiologické), dokumentující zdravotní nezávadnost výrobku: - chemický rozbor musí obsahovat hodnoty nejčastějších kontaminantů - olovo, kadmium, rtuť a další látky podle charakteru výrobku, např. druh a množství náhradních sladidel, obsah kofeinu nebo chininu, přítomnost syntetických barviv, případně jejich množství
- mikrobiologické vyšetření musí být provedeno v rozsahu vyhlášky č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb. Laboratorní rozbory musí být provedeny v akreditované laboratoři se sídlem na území ČR. Předkládají se v originále nebo notářsky ověřené kopii;
2. návrh českého textu etikety;
3. stanovisko odborného pracoviště zaměřené zejména na posouzení správnosti zařazení výrobků do jednotlivých slupin potravin určených pro zvláštní výživu, uvedení nezbytných zdravotních upozornění, posouzení vhodnosti přípravku pro navrhovanou skupinu osob a velikost dávkování. Tímto pracovištěm je zpravidla Státní zdravotní ústav Praha nebo podle povahy přípravku např. pro jednotlivé diety dietolog, pro výrobky určené pro kojence a děti do 3 let Česká pediatrická společnost apod. V případě některých tzv. "hraničních výrobků" (tzn. výrobků na rozhraní mezi potravinou a léčivým přípravkem) je nezbytné odborné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pro přípravky cílené vrcholovým sportovcům s přihlédnutím ke složení i stanovisko Antidopingového výboru ČR apod.;
4. podle složení a charakteru výrobku mohou být požadovány další potvrzení a certifikáty, např. na vyšetření suroviny bovinního původu na BSE apod.;

c) technologické zdůvodnění použití látky neuvedené ve vyhlášce při výrobě potraviny;
d) způsob použití potraviny.

Potraviny pro kojence a malé děti se kontrolují v průběhu celého roku v rámci běžných kontrol. Kromě toho se provádí tzv. řízené celostátní kontroly zaměřené přímo na konkrétní komoditu potravin. Celostátní kontrola mléčné kojenecké výživy proběhla na konci loňského roku.

Jan Šatoplet
redaktor EkoListu


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 164".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist