https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/asz-cr-nabizi-vlade-desatero-kroku-k-efektivnejsi-zemedelske-politice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR: ASZ ČR nabízí vládě desatero kroků k efektivnější zemědělské politice

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) představila veřejnosti konkrétní a praktické desatero návrhů pro efektivní fungování českého zemědělství. Jedná se o souhrn podnětů, které ASZ ČR dlouhodobě navrhuje ve veřejných i politických diskuzích. S touto sadou návrhů seznámila ASZ ČR v minulých dnech rovněž zástupce vlády, včetně premiéra Petra Fialy a ministra zemědělství Marka Výborného. Navrhovaná řešení reagují na současné, ale i dlouhotrvající problémy českého zemědělství a mají být jedním ze základů pro další spolupráci mezi vládou a zástupci sedláků.

Cílem ASZ ČR je fungování zemědělského systému jako celku. Také proto se Asociace věnuje nejenom malým rodinným farmám, ale nabízí i postupy pro zlepšení farem střední velikosti. Jistota zajištění provozu, ale i hrozba jejich odkupu investičními společnostmi bez agrárních zájmů jsou bolestivými otazníky tuzemského zemědělství.

Podstatné přitom je, že situace středních farem není zhoršena redistributivní platbou, která je určena na prvních 150 hektarů. Ta výrazně pomáhá malým farmám – situace středních podniků by neměla být řešena na úkor malých hospodářství. Naopak relevantním opatřením, které navrhuje ASZ ČR s inspirací u ostatních států EU, je důsledné zastropování všech dotací tak, aby neodtékaly do gigantických podniků, ale byly dostupné v potřebné míře právě i středním hospodářstvím. Nezbytným nástrojem pro stabilizaci českého agrárního sektoru je pak i možnost sledování majetkového propojení – taková transparentnost by měla být samozřejmostí a dopomohla by k efektivnějšímu nastavování pravidel.

ASZ ČR věří ve spolupráci s vládní koalicí také proto, že vláda nastupovala po volbách do svých funkcí jako naděje na změny pro selský stav. Oproti mnoha svým předchůdcům totiž konečně začala uvažovat o zemědělské politice v intencích západních strategií. Ve svém vládním prohlášení postavila budoucnost na podpoře malých, středních a rodinných farem. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, k tomu poznamenal: „Očekáváme slíbenou politiku pro sedláky, důraznější plnění vládního prohlášení. Nechceme dotační tahanice ani další ústupky agrárním holdingům. Řada otázek, které aktuálně i dlouhodobě hýbou českou zemědělskou veřejností, by tím mohla být vyřešena.“

Také nad otázkou naplňování vládních prohlášení se zástupci Asociace sešli na konci ledna s premiérem Petrem Fialou. Setkání poskytlo naději, že někteří z vrcholných vládních představitelů sdílí podobný pohled na palčivá místa české zemědělské politiky a na možné směry, kudy by se české zemědělství mělo ubírat v následujících letech. ASZ ČR očekává, že se tento principiální pohled také více projeví v samotné činnosti a výsledků resortního ministerstva.

Na tiskové konferenci zástupci této stavovské organizace znovu zdůraznili, že očekávají jasné a klíčové změny, které byly koalicí slíbeny – v tomto směru má vláda podporu ASZ ČR a platí i nabídka spolupráce na nezbytných krocích k ozdravení českého zemědělství.

Desatero návrhů ASZ ČR

1. Očekáváme důslednější a aktivnější plnění vládního prohlášení, které obsahuje slíbené kroky, mající potenciál řešit systémové problémy nekonkurenceschopné struktury v českém zemědělství.
2. Požadujeme úpravu konsolidačního balíčku - vrátit daň ze zemědělské půdy na původní úroveň (na rozdíl od jiných druhů pozemků má přirozeně limitovanou výnosnost) a zařadit odvody OSVČ mezi nákladovou položku.
3. Požadujeme neměnit redistributivní platbu (platba na prvních 150 hektarů půdy), která je primárně určena jako pomoc pro malé podniky, kterých je v ČR naprostá většina.
4. Navrhujeme pomoci středním podnikům prostřednictvím zastropování veškerých dotací včetně zavedení sledování majetkové propojenosti podniků (návrh na dotační strop 2000 hektarů) – jako účinné brzdy trendu skupování zemědělských podniků nezemědělským a zahraničním kapitálem. (upozorňujeme však, že hlavní problém středních korporátních podniků v zemědělství spočívá v absenci přirozené generační obnovy).
5. Navrhujeme podpořit konkurenceschopnost, potravinovou bezpečnost a zvýšení přidané hodnoty zemědělské produkce také prostřednictvím investičních podpor v Programu rozvoje venkova, které budou směřovat výhradně na mikro, malé a střední podniky s nutnou revizí preferenčních kritérií, které nasměrují podporu co největšímu množství podniků – konkrétní připomínky byly předány ministrovi zemědělství. Navrhujeme také vyplácet evropské dotace v Eurech – úspora až 11% (zjednodušení administrace, kursové rozdíly,…)
6. Navrhujeme přepracovat zastaralý a neefektivní systém národních dotací a nastavit jejich čerpání pouze pro mikro, malé a střední podniky – dotace z veřejných daní mají pomáhat lokálním zemědělcům a nepatří majitelům obřích agroholdingů.
7. Požadujeme aktivní práci koalice na celkové debyrokratizaci podnikání, důkladné revizi řady omezení v podnikání a snížení počtu kontrol a odstranění nadbytečných evidencí a hlášení. V tomto smyslu také navrhujeme evropsky osvědčené legislativní řešení k systémové podpoře rodinných zemědělských hospodářství (forma podnikání u naprosté většiny českých zemědělců) a ke zjednodušení jejich činnosti - cesta k částečnému snížení byrokracie a ke snížení závislosti na dotacích - návrh již předán ministrovi
zemědělství.
8. Požadujeme, aby případné návrhy na úpravu zemědělské strategie směřovaly zejména ke zlepšení podmínek pro vznik nových zemědělců např. i ze stávajících menších vlastníků půdy (program pro přednostní získání státní půdy, podpory PGRLF, zjednodušení podnikání, atd.) – podpora řešení generačního problému českého zemědělství.
9. Požadujeme dofinancování pozemkových úprav, řešení problému krajinných prvků a některých dalších nastavení SZP EU, které brání potřebným změnám v české krajině a smysluplné a nebyrokratické péči o životní prostředí.
10. Požadujeme systémové řešení zbytečných mnohamiliardových škod v zemědělství každoročně způsobovaných zvěří prostřednictvím posílení vlastnických práv v mysliveckém zákoně.


Desatero návrhů ASZ ČR v pdf - https://www.asz.cz/res/archive/423/061250.pdf?seek=1706870183

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist