Ing. Jiří Herinek "> Bioekonomika pro udržitelný rozvoj národního hospodářství - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/bioekonomika-pro-udrzitelny-rozvoj-narodniho-hospodarstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

NCA: Bioekonomika pro udržitelný rozvoj národního hospodářství

10. června 2022 | NCA
Autor: Ing. Jiří Herinek
Dne 24. 5. 2022 uspořádala Národní klastrová asociace (NCA) v Praze workshop v rámci projektu GoDanuBio za účasti zástupců bioekonomických iniciativ a oslovených ministerstev. Workshop navázal na již realizované regionální akce v Ostravě 15.3. a Českých Budějovicích 19.4. s tím, že se tentokrát zaměřil na společné hledání cesty pro zakotvení bioekonomiky do kompetencí relevantních resortů napříč hodnotovým řetězcem bioekonomiky.

Národní klastrová asociace naplnila ambice projektu GoDanuBio v oblasti začlenění bioekonomiky mezi klíčové sektory národního hospodářství v zemích Dunajského regionu uskutečněním posledního ze tří tzv. co-creation workshopů, který se konal 24. května 2022 v Praze. Cílem workshopu bylo osvětlit význam bioekonomiky, tj. ekonomiky založené na obnovitelných biologických zdrojích (OBZ), pro systémové budování post-ropné společnosti s využitím přístupu participativní governance, tedy zapojením všech zainteresovaných stran. Bioekonomika totiž zahrnuje jak produkci OBZ, což jsou všechny segmenty prvovýroby pod MZe (zemědělství, lesnictví, rybářství a akvakultura), tak konverzi těchto zdrojů a bioodpadů na produkty s přidanou hodnotou, jako jsou potraviny, krmiva, všechny výrobky na bázi OBZ a bioenergie s cílem snižování závislosti na fosilních zdrojích. Podpora těchto podnikatelských aktivit je doménou zpracovatelského průmyslu zastřešeného MPO. Využívání lokálních OBZ neboli biomasy pro výrobní či energetické účely vede k rozvoji regionů, tvorbě pracovních míst a zatraktivnění venkova pro mladé lidi, což je v oblasti zájmu MMR. Klíčové přínosy bioekonomiky, jako je snižování emisí a zmírňování klimatických změn, jsou v rámci cílů udržitelného rozvoje součástí gesce MŽP. A v neposlední řadě výzkum a vzdělávání v oborech bioekonomiky spadá do působnosti MŠMT.
O tom, jak se v jiných zemích EU řeší spolupráce jednotlivých resortů tak, aby mohla vyústit např. do tvorby a přijetí národní bioekonomické strategie, což je realita u zhruba 15 evropských zemí, se účastníci workshopu dozvěděli z prezentací zástupců stávajících bioekonomických iniciativ a českých partnerů v evropských bioekonomických projektech. Kromě NCA s projekty DanuBioValNet a GoDanuBio mezi ně patří Platforma pro bioekonomiku České republiky, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, která v projektu Power4Bio založila Jihočeský spolek pro bioekonomiku a zasadila se o zařazení domény „bioekonomika“ do krajské i národní RIS3 strategie, CEITEC s projektem CELEBio a Výzkumný ústav pícninářský s projektem BIOEASTsUP. Účastníci se také seznámili s aktivitami MZe v rámci realizace resortní Koncepce biohospodářství v ČR a možnostmi financování bioekonomických projektů z programu Horizont Evropa, které zprostředkovává Technologické centrum AV ČR.
Vzhledem k tomu, že bioekonomika jako oborová kompetence dosud nemá v ČR dostatečnou oporu v administrativě, není oficiálně začleněna do kompetence žádného resortu a její rozvoj není nijak koordinován, bylo řešení těchto „bioekonomických deficitů“ národní politiky české vlády předmětem panelové diskuze, do které přijali pozvání zástupci MPO, MMR, MŠMT, České akademie zemědělských věd a společnosti Nafigate Corporation, a.s. Výsledkem intenzivní debaty a brainstormingu, do kterého se zapojili všichni účastníci workshopu, byl návrh požádat Radu vlády pro udržitelný rozvoj, aby v rámci své struktury ustavila nový výbor nebo pracovní skupinu pro rozvoj bioekonomiky v ČR. Úkolem tohoto orgánu by byla právě koordinace zapojení všech souvisejících resortů do rozvoje bioekonomiky, provedení potřebných analýz a návrh vhodné vládní struktury pro implementaci bioekonomiky. Vzorem může být vedoucí partner projektu GoDanuBio, kterým je BIOPRO – Státní agentura pro bioekonomiku Bádenska-Württemberska.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist