Filip Šebek "> Česká firma SWECO Hydroprojekt připravuje s podporou ČRA koncepční řešení nakládání s odpadními vodami v oblasti černohorské Budvy - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ceska-firma-sweco-hydroprojekt-pripravuje-s-podporou-cra-koncepcni-reseni-nakladani-s-odpadnimi-vodami-v-oblasti-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Česká firma SWECO Hydroprojekt připravuje s podporou ČRA koncepční řešení nakládání s odpadními vodami v oblasti černohorské Budvy

22. září 2021 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Čistění odpadních vod není v Černé Hoře dostatečně rozšířeno, v oblasti turisty hojně vyhledávané oblasti Budvy se místní obyvatelé v současnosti potýkají se silnou kontaminací podzemních a povrchových pitných vod. S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury se proto česká firma SWECO Hydroprojekt rozhodla zpracovat studii proveditelnosti cílící na pokrytí potřeb několika tisíc místních obyvatel silně ohrožených nedostatečným nakládáním s odpadními vodami a současně na významné snížení ekologické zátěže v daném regionu.

Projektový záměr řeší konkrétní rozvojový problém v Černé Hoře, kterým je nedostatečná sanitace oblastí černohorského pobřeží. Hlavním cílem projektu je posoudit a navrhnout koncepční řešení nakládání s odpadními vodami v oblasti, která je v současné době dlouhodobě ekologicky ohrožena jejím nedostatečným zajištěním. „Podpora soukromého sektoru a udržitelného rozvoje v zemích jako je Černá Hora je jednou ze základních podmínek pro odstranění ekologické zátěže v pobřežních městech a osadách zájmového regionu. Zájmová lokalita bude detailněji vymezena za asistence místního obchodního partnera, se kterým bude identifikováno místo s nejvyšší potřebností rozvojové pomoci tak, aby zvažovaný projektový záměr a jeho realizace přispěly k rozvoji regionu a nabídly kvalifikovaná pracovní místa v sektoru vodního hospodářství. Naše řešení povede ke zlepšení socio-ekonomických možností obyvatel regionu, a především přispěje ke zlepšení kvality života a optimalizaci sociálního a hospodářského rozvoje zvolené oblasti. Samotná realizace projektového záměru zajistí zvýšení účinnosti nakládání s odpadními vodami a ochrany životního prostředí a současně plán rozvoje regionu Budva v souladu s místní samosprávou,“ říká manažer projektu Jaroslav Fiala ze společnosti SWECO Hydroprojekt a.s..

Studie proveditelnosti se zaměřuje na problematiku nakládání s odpadními vodami a rozvinutí podnikatelského potenciálu černohorského pobřeží. Za asistence místního obchodního partnera bude vytipována lokalita s nejvyšší potřebností rozvojové pomoci v přilehlých oblastech regionu Budva, které jsou značně využívané k turistice, avšak s mnohem nižší úrovní sanitace než v samotné Budvě.

Technické řešení se zaměřuje na posouzení stávajícího stavu odvádění a čištění odpadních vod a následně navržení řešení současného stavu a reálného vývoje v zájmové lokalitě. Samozřejmostí je řešení jak letního, tak i zimního provozu, který je prakticky bez turistů. „Budeme posuzovat jak klasické technologie čištění odpadních vod, tak i inovativní technologie, jenž přispějí k transferu know-how v tomto sektoru a zvýšení kvalifikace zaměstnanců našeho místního partnera, firmy E3 Consulting, která se dobře orientuje v místní byrokracii a legislativě. Podmínkou návrhu technického řešení je odstraňování nutrientů z odpadních vod, čímž se minimalizuje negativní dopad vypouštěných vod do moře z hlediska eutrofizace. Vhodně zvolená technologie čištění odpadních vod zabrání kontaminaci pobřeží nejen nutrienty, ale rovněž i mikrobiálním znečištěním,“ dodává Jaroslav Fiala.

Hygienické hledisko je při vysoké koncentraci obyvatelstva, a to především turistů, nezanedbatelným faktorem pro komerční rozvoj regionu. Jedním z důvodu volby regionu Budva byla pro firmu SWECO Hydroprojekt a.s. skutečnost, že se jedná o oblast hojně navštěvovanou turisty z České republiky.

S pomocí projektu dojde k navázání kontaktů s rozhodujícími zástupci municipality Budva jako je např. Sekretariát pro investice municipality Budva, VaK Budva, nebo Regionální vodárenská společnost černohorského pobřeží.

Studie bude formulovat investiční záměr pro možnosti detailnějšího rozpracování a následné realizace. Cíle studie proveditelnosti bude v souladu s cíli rozvojové spolupráce a udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, společenského rozvoje a ekonomického rozvoje. Efektivní řešení projektu bude mít široký pozitivní dopad na zdejší obyvatele a úspěšné řešení projektu bude vzorem i pro další oblasti s udržitelným rozvojovým dopadem.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist