Jitka Martínková "> Česko má nyní možnost pomoci omezit deforestaci ve světě, Týden pro klima 2023 proto začíná smutečním pochodem pařezů - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cesko-ma-nyni-moznost-pomoci-omezit-deforestaci-ve-svete-tyden-pro-klima-2023-proto-zacina-smutecnim-pochodem-parezu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Klimatická koalice: Česko má nyní možnost pomoci omezit deforestaci ve světě, Týden pro klima 2023 proto začíná smutečním pochodem pařezů

5. června 2023 | Klimatická koalice
Autor: Jitka Martínková, tel: 728 399 452
Týden pro klima 2023 dnes začíná happeningem s názvem Requiem za oběti odlesňování. Cílem smutečního průvodu pařezů s očima je Ministerstvo zemědělství (MZe). Právě to má totiž v Česku zajistit implementaci přelomového právního předpisu, který 19. dubna 2023 přijal Evropský parlament. Nařízení EU má významně přispět k omezení odlesňování ve světě. Účinnost opatření v praxi ale závisí na kvalitě implementace v jednotlivých členských státech. Smuteční průvod proto dnes Ministerstvo zemědělství upozornil na to, že občanská společnost bude implementaci nařízení v Česku sledovat. Zástupcům ministerstva jsme předali seznam konkrétních požadavků, jak k implementaci přistoupit. Převzal je ředitel sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář.

Úředníci a ministři Ministerstva zemědělství dlouhodobě blokují některá opatření směrem k účinnější ochraně přírody, například v oblasti lesnických pravidel pro Česko. Ukázkovým příkladem může být jejich odpor vůči Poslanecké sněmovně, která uzákonila [1] povinnost MZe připravit vyhlášku o míře ponechávání dřeva v lesích k zetlení. Ministerstvo ale ani po třech a půl letech nekoná. „Ministerstvo zemědělství zatím před zhoršením stavu nechrání ani české lesy, těžko tak věřit, že před ním bude včas chránit lesy za našimi hranicemi,“ říká k tématu koordinátor kampaně Zachraňme lesy Jan Skalík z Hnutí DUHA.

Nová evropská legislativa [2], která si klade za cíl omezit světovou deforestaci, zavádí pravidla pro obchod s vybranými produkty v EU. Skot, kakao, káva, palmový olej, sója, kaučuk, dřevo (a některé odvozené výrobky, např. dřevěné uhlí, potištěný papír či nábytek), jež se do EU dovážejí, budou muset být získávány způsobem, který nevede k dalšímu odlesňování či degradaci lesa. [3]

Novou evropskou legislativu proti odlesňování lze považovat za průlomovou. Bude ale hodně záležet právě na národní implementaci. V Česku půjde například o to, která instituce a s jakými kapacitami bude nové nařízení uplatňovat. Legislativa má také několik vážných nedostatků. Opomíjí například roli finančních institucí ve financování odlesňovacích projektů.

“V legislativě chybí i ochrana jiných ekosystémů, než jsou lesy. Příkladem může být tropická savana Cerrado. Druhová rozmanitost tohoto biomu je druhá největší v Jižní Americe. Přitom ničení tohoto ekosystému nabralo na intenzitě právě poté, co byla tzv. jiná zalesněná území (other wooded lands), zahrnující i Cerrado z návrhu zákona vyřazena. Legislativa také neřeší dostatečně třeba ochranu lidských práv, zejména práv těch, jejichž životy jsou s lesními ekosystémy přímo svázány,” říká Maroš Prčina z Ekumenické akademie.

Příležitostí k nápravě těchto nedostatků mohou být budoucí revize zákona. První z nich bude už příští rok, kdy se má projednat právě možnost zahrnutí jiných zalesněných území.

Právě na téma deforestace se rozhodl upozornit také letošní Týden pro klima. Ochrana a obnova ekosystémů je nedílnou součástí systémových změn, které je třeba zavést do praxe, chceme-li do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů přibližně o polovinu. Upozorňuje na to i nová zpráva vědců z Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která vyšla 20. března 2023.

Týden pro klima 2023, který dnes začíná happeningem Requiem za oběti odlesňování, bude probíhat ve dnech 5. - 11. června. [4] Začátek akce tak připadá na Světový den životního prostředí OSN. Hlavním pořadatelem týdenní akce je Klimatická koalice. Významným partnerem v přípravě posledních dvou ročníků je také Ekumenická akademie.

Letošní Týden pro klima podpořilo i několik známých hereckých jmen. Simona Babčáková, Petr Čtvrtníček, Jiří Vyorálek a další poskytli svůj hlas několika přírodním entitám. Ty během Týdne pro klima přednesou lidem několik drobných, ale důležitých poselství.

“Sama se těším například na Petra Čtvrtníčka v poněkud neobvyklé roli znaveného uhlí. Tématické spoty budou mít k dispozici organizátoři jednotlivých místních akcí. Ti je mohou, v rámci svých možností a podle svého uvážení, využít jako součást svých akcí a jeden nebo více spotů promítnout svým návštěvníkům,” říká Jitka Martínková z pořádající Klimatické koalice.

V rámci letošního Týdne pro klima se uskuteční 70 akcí na 20 místech po celém Česku. Mezi pořadateli jednotlivých akcí jsou kromě členských organizací Klimatické koalice také místní knihovny, školy, aktivní lidé či skupiny nebo - již poněkolikáté - třeba i magistrát města Pardubice.

Více informací a program Týdne pro klima najdou zájemci na webu tydenproklima.cz.


Kontakty:
Jitka Martínková, Klimatická koalice, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz, +420 728 399 452
Jan Skalík, Hnutí DUHA, jan.skalik@hnutiduha.cz, +420 607 185 686
Maroš Prčina, Ekumenická akademie, maros.prcina@ekumakad.cz, +420 775 030 746

Poznámky:
[1] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-314
[2] https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80129/parliament-adopts-new-law-to-fight-global-deforestation
[3] https://tydenproklima.cz/aktuality/evropsky-parlament-dnes-prijal-prvni-zakon-na-svete-ktery-chce-zastavit-odlesnovani-na-tema-upozorni-i-letosni-tyden-pro-klima
[4] https://tydenproklima.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist