https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cesky-rozhlas-na-ceste-k-udrzitelnejsimu-provozu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Český rozhlas: Český rozhlas na cestě k udržitelnějšímu provozu

15. září 2023 | Český rozhlas
Otázkám životního prostředí a udržitelnosti se Český rozhlas jako médium veřejné služby ve svém vysílání pravidelně věnuje. Protože chce být nejdůvěryhodnějším a nezastupitelným médiem veřejné služby, záleží mu na tom, jaký má jeho provoz vliv na životní prostředí.

„Měli bychom nejen vysílat skvělé pořady a poskytovat prvotřídní online služby, ale zároveň dělat i vše pro to, aby byly tyto principy zakotveny i ve způsobu, jakým je rozhlas provozován a řízen a aby byl jeho dopad na životní prostředí byl co nejmenší,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. A dodává: „Jako organizace financovaná z veřejných zdrojů chápeme, že máme v této oblasti mimořádnou odpovědnost.“


Snižování dopadu činnosti Českého rozhlasu na životní prostředí

V loňském roce se Český rozhlas ve Strategii 27 pro digitální dobu zavázal k tomu, že bude systematicky podnikat takové kroky, aby byl jeho vlastní provoz environmentálně udržitelnější. To znamená nejen investovat do obnovy technologií a vybírat taková řešení, která spotřebují méně energie, nastavit šetrnější provoz a v celém řetězci snižovat emise skleníkových plynů, ale také se zaměřit na otázky komunikace environmetální udržitelnosti vůči veřejnosti a v neposlední řadě vyžadovat udržitelné hodnoty v celém svém výrobním řetězci.


Spočítali jsme si uhlíkovou stopu a pustili se do systematického snižování emisí

Pro nastavení akčních plánů pro snížení environmentální náročnosti provozu si v roce 2022 a 2023 nechal Český rozhlas spočítat uhlíkovou stopu v souladu s požadavky mezinárodního standardu GHG Protokolu.

Výsledky inventarizace za rok 2021 ukázaly, že emisím skleníkových plynů dominovala spotřeba elektrické energie na vysílačích, které si Český rozhlas pronajímá od Českých Radiokomunikací (42 %), spotřeba elektřiny (15 %) a zemního plynu na vytápění pracovišť (9 %). V souladu s doporučeními Závěrečné zprávy za rok 2021 se Český rozhlas pro následující roky zaměřil na snížení spotřeby nejvýznamnějších složek uhlíkové stopy společnosti, souvisejících s nákupem elektrické energie a provozem vysílačů.


Vypnuli jsme střední vlny, největšího žrouta energií

Výsledky inventarizace za rok 2021 využil management Českého rozhlasu pro nastavení cílů k větší environmentální udržitelnosti do dlouhodobých plánů rozvoje Českého rozhlasu a také pro Strategii 27 pro digitální dobu. Na konci roku 2022 ukončil vysílání na středních vlnách (AM), které bylo desetkrát energeticky náročnější na provoz než síť krátkých vln (FM). V distribuci naopak výrazně podpořil energeticky šetrnější digitální vysílání DAB+. Nastartoval také výměnu stávajícího elektrického osvětlení za moderní a mnohem úspornější LED osvětlení ve všech svých objektech a mimo jiné pokračoval i ve výměnách nejstarších klimatizačních a vzduchotechnických jednotek za modernější a úspornější s využitím rekuperace.

Díky nastavení i sledování jednotlivých indikátorů, využití moderních systému měření a regulace a samotnou realizací výše zmíněných kroků se podařilo Českému rozhlasu meziročně v období 2021 a 2022 snížit celkové emise t CO2 o 20%. K výraznému poklesu emisí t CO2 o 34 % došlo v dodavatelském řetězci. Zavedení těchto opatření přineslo zároveň úsporu cca 10% spotřebované elektrické energie oproti předchozím obdobím. Přečtěte si Závěrečnou zprávu z měření uhlíkové stopy ČRo pro rok 2022.


Nakupujeme zelenou energii a šetříme až 50 % na vodném a stočném

Mezi další významné kroky, které již Český rozhlas v této oblasti realizuje nebo plánuje, patří především rozhodnutí pro léta 2023 a 2024 nakupovat elektrickou energii výhradně z obnovitelných a certifikovaných zdrojů a tím příznivě podpořit energetický mix České republiky. Ke každé MWh dostává Český rozhlas záruku původu, jedinečné číslo, které garantuje operátor trhu s energií v ČR. Neznamená to, že přímo energie odebíraná Českým rozhlasem je z obnovitelných zdrojů, ale díky tomuto kroku mají všichni obyvatelé v ČR vyšší poměr energie z obnovitelných zdrojů každý den.

Koncem 1. pololetí letošního roku také proběhla instalace spořičů vody na většinu sanitárního vybavení (umyvadlové baterie a sprchy) v komplexu budov ČRo Vinohradská. Předpokládaná úspora by se měla pohybovat okolo 50% na vodném a stočném a energiích za ohřev teplé vody při každodenním používání bez ztráty komfortu.


Regulujeme spotřebu energií v budovách

Český rozhlas využívá a postupně rozšiřuje efektivní systémy automatizace budov, které hrají významnou roli v transformaci budov k jejich udržitelnějšímu provozu. Cílem je výkonný systém měření a regulace schopný optimálně regulovat všechny primární zdroje energie v budovách, řešení maximálně využívající synergií mezi jednotlivými technickými zařízeními, í umožňující vzdálený dohled odkudkoliv, zdravé vnitřní prostředí s optimální teplotou, osvětlením a kvalitou vzduchu. V přípravě je také využití fotovoltaiky v objektech Českého rozhlasu. Nespornou výhodou tohoto kroku bude energie využitelná přímo v energeticky náročném provozu.


Spolupracujeme s environmentálně odpovědnými dodavateli

Český rozhlas se jako veřejný zadavatel taktéž věnuje environmentálně odpovědnému zadávání veřejných zakázek. Kromě aktuální úpravy interních předpisů, kde vymezil oblasti nakupovaného zboží a služeb do budoucna povinně zohledňující environmetální dopad, byla tato kritéria již promítnuta i do řady realizovaných či probíhajících veřejných zakázek.

Kromě již výše zmíněného nákupu „zelené“ elektrické energie bude v nejbližších týdnech probíhat například soutěž na zajištění zaměstnanecké jídelny a provozu kavárny v atriu budovy B na pražských Vinohradech, v rámci které bude nově kladen důraz na recyklovatelné materiály u jednorázového nádobí (kelímky a lžičky), možnost používat omyvatelné vratné nádoby (na nápoje či jídlo), nebo rozšíření povinnosti třídění odpadů z gastroprovozu (bioodpady a oleje). Kladen je důraz také na používání ekologicky šetrných a biologicky odbouratelných mycích prostředků a na čisticí prostředky nezatěžující životní prostředí. Stejně tak se nabídka nápojů se do budoucna rozšíří o kávy a čaje splňující mezinárodní standardy fairtrade či s bio-certifikací.

V budoucnu bychom chtěli tato kritéria uplatňovat například i u služeb na zajištění úklidu budov Českého rozhlasu, při nákupu kancelářských a hygienických potřeb, při nákupu kancelářského papíru nebo v rámci zajištění propagačních předmětů.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist