Filip Šebek "> Čeští odborníci na odpadové hospodářství se podělili s bosenskými kolegy o cenné zkušenosti - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cesti-odbornici-na-odpadove-hospodarstvi-se-podelili-s-bosenskymi-kolegy-o-cenne-zkusenosti-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Čeští odborníci na odpadové hospodářství se podělili s bosenskými kolegy o cenné zkušenosti

Česká rozvojová agentura podporuje tříletý projekt realizovaný společností Člověk v tísni s názvem Zefektivnění systému nakládání s odpady v kantonu Sarajevo, jehož cílem je snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a osvětové kampaně. V rámci projektu se v květnu v Bosně a Hercegovině a v červenci v Česku uskutečnila řada školení a workshopů na celé spektrum různých témat, včetně mapování a vytváření databáze míst a počtu sběrných nádob na tříděný odpad.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je míra recyklace v Bosně a Hercegovině nízká, počet nelegálních skládek je vysoký, nevyhovující městské skládky znečišťují životní prostředí v regionu a negativně ovlivňují lidské zdraví. Na základě zmíněného projektu podpořeného ČRA a realizovaného společností Člověk v tísni zahájila bosenská Kantonální společnost veřejných služeb „RAD“ přípravu nového strategického plánu, který integruje nejlepší zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství z EU a České republiky. V nadcházejících měsících bude i nadále pokračovat jeho podrobné přepracovávání.

Koncem května tak proběhlo v prostorách komunitní společnosti veřejných služeb „RAD“ školení pro zaměstnance v oblasti odpadového hospodářství, kde měli účastníci možnost vyměnit si zkušenosti s odborníky a společně vytvořit plán do budoucna. Školení realizovali experti ze společnosti Dekonta, která je partnerem projektu a má své týmy jak České republice, tak v Bosně a Hercegovině.

Školení se zaměřovalo na celé spektrum různých témat, včetně mapování a vytváření databáze míst a počtu sběrných nádob na tříděný odpad, metodiky průběžného sběru a vyhodnocování potřebných dat a vypracování SWOT analýzy pro tok odpadu. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky se strukturou analytické části strategických dokumentů, metodikou sběru dat a praktický nácvik analýzy odpadových toků definovaných na předchozích setkáních (směsný komunální odpad, objemný odpad, separovaný sběr – papír, plast, sklo, kov, organický/biologicky rozložitelný odpad).

Zaměstnanci místní kantonální společnosti byli velmi rádi za příležitost setkat se s odborníky z Česka, díky které měli možnost získat přehled o nejlepších řešeních a postupech při zavádění a budování efektivních systémů dekontaminace. Do budoucna tak budou schopni uplatnit nové poznatky a přizpůsobit je místním podmínkám při zlepšování procesů a dalším rozvoji odpadového hospodářství v sarajevském kantonu.

Maida Čukojević, koordinátorka všech projektových aktivit, byla velmi vděčná za tuto příležitost pro zaměstnance, kteří se mohli poprvé napřímo setkat s odborníky na odpadové hospodářství. Zdůraznila, že taková spolupráce je nesmírně důležitá, protože školitelé z České republiky dříve prošli tím, čím nyní procházejí místní zaměstnanci CPUC „RAD“. Mají tak srovnatelné zkušenosti a mohou jim pomoci otevřít cestu k řešení problémů v regionu. „Navazující vzdělávání je důležité proto, aby se zaměstnanci naučili sami realizovat vlastní nápady. Aby také byli schopní po ukončení projektu pokračovat v předávání znalostí a zkušeností, a zajistili tak jeho udržitelnost,“ řekla Maida Čukojević.

Adnan Šaćirović, koordinátor distribuce zařízení, a Muzafer Zorlak, koordinátor kurzů, jsou přesvědčeni, že školení bylo přínosné především z hlediska prohloubení znalostí. „Experti z České republiky předávali své znalosti a zkušenosti a maximálně tak přispěli k realizaci odborného a kvalitního školení,“ uvedli. Také ředitelka společnosti Dekonta BH Maja Daul považuje podobná školení za nezbytné, jelikož kantonální společnost veřejných služeb „RAD“ čelí velmi reálným, ale řešitelným problémům, které lze s pomocí odborníků rozklíčovat. Už teď ví, že kurz předčil očekávání, a že zástupci CPUC již prokázali pozoruhodný pokrok a iniciativu. „Věřím, že by bylo skvělé zachovat interaktivní přístup i v budoucnu při navazujících školeních, stejně jako zapojit do procesu další zapojené strany a motivovat je k účasti na těchto typech vzdělávání,“ dodala Maja Daul.

Cílem projektu je podle jeho manažerky Fatimy Smajlović přispět ke zlepšení nakládání s odpady na lokální úrovni. „To bude probíhat prostřednictvím vylepšení infrastrukturní kapacity kantonální společnosti „RAD“– konkrétně pořízením vybavení pro výstavbu 275 zelených ostrůvků pro třídění odpadu (na papír, kov/plast a sklo), pořízení kompostérů pro 2000 domácností a výstavbou jednoho veřejného recyklačního dvora v kantonu. Nepostradatelnou součástí celého procesu inovace je vzdělávání klíčových pracovníků, které bude probíhat prostřednictvím přípravy série školení a workshopů na míru a organizací studijního pobytu v České republice. Bude zavedena také účinnější koordinace mezi jednotlivými institucemi – kantonem, liniovým ministerstvem, obcemi a podniky v sarajevském regionu, v rámci zvýšení povědomí o významu třídění a recyklaci odpadů,“ vysvětlila Fatima Smajlović.

V druhé polovině července pak bosenští zaměstnanci v oblasti odpadového hospodářství navštívili Českou republiku. V Brně, Zlíně, Ostravě, ale např. i v polském městě Bialsko Biala se zúčastnili celé řady školení a přednášek zaměřených na to, jak v jednotlivých městech funguje systém nakládání s odpady.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist