https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/chranime-verejne-finance-i-zemedelskou-pudu.porizeni-obnovitelnych-zdroju-bude-jednodussi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

STAN: Chráníme veřejné finance i zemědělskou půdu. Pořízení obnovitelných zdrojů bude jednodušší

28. listopadu 2023 | STAN
V závěrečném jednání čeká tento týden poslance návrh na státní rozpočet pro příští rok, jehož součástí jsou konsolidační opatření ve výši 97,7 miliard korun. Do třetího čtení míří také novela energetického zákona tzv. Lex OZE II., která zásadním způsobem zjednoduší realizaci obnovitelných zdrojů energie. Na pořadu schůze je také vládní novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ta umožní budovat na zemědělské půdě fotovoltaické elektrárny, aniž by bylo nutné vyjmout půdu ze ZPF. Do sněmovny přichází i změna zákona o úřednících, která zavádí pro vedoucí zaměstnance úřadů povinnost složit zkoušku vstupného vzdělávání, čímž dojde k efektivnějšímu chodu státní správy.

„Dlouhodobě zadlužovat zemi nelze. Naše standardní příjmy každoročně nepokrývají naše běžné výdaje, bez schválení úsporných opatření a změn v důchodovém systému bychom v tomto volební období končili s deficitem státního rozpočtu minimálně ve výši 450 mld. korun. Dluhová brzda by byla za dveřmi a následné kroky každé vlády by měly drastické dopady na občany. Rozpočet pro rok 2024 je rozumným kompromisem, zachovává sociální smír, je prorůstový, protiinflační a snižuje schodek rozpočtu,” uvedl předseda rozpočtového výboru Josef Bernard a dodal: „Kladným potvrzením dosavadního konsolidačního úsilí vlády je mezinárodní hodnocení agentury Moody´s. Ta Českou republiku přeřadila z kategorie rizikových zemí do kategorie stabilní, což je základním předpokladem pro získávání nových investorů pro naši zemi. Jako hlavní důvody pozitivního hodnocení agentura uvedla schválení konsolidačního balíčku, jehož opatření se promítají do státního rozpočtu pro příští rok, odstranění odběratelské závislosti na Rusku a chystané úpravy důchodového systému.”

Lukáš Vlček, 1. místopředseda hnutí STAN, doplnil, že se vláda snaží v rámci napjatého rozpočtu naplňovat i její programové prohlášení. „Oproti letošnímu roku se výrazně posílí výdaje na důchody, obranu, či na školství. Konkrétně rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy posílí o 4 miliardy a další potřebné prostředky zejména pro nepedagogické pracovníky se bude snažit pan ministr Bek zajistit.”

Ke schválení má nakročeno i novela energetického zákona připravená Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím cílem je modernizace české energetiky a navýšení podílu obnovitelných zdrojů v celkovém energetickém mixu. „Novela zavádí institut tzv. energetického společenství, v rámci kterého bude možné sdílet přebytečnou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. To pomůže domácnostem nebo firmám snížit účty za energie. Celkově novela přispívá ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a zjednodušuje výstavbu nových, levnějších zdrojů,“ popsal změny Vlček.

K zákonu bylo podáno i několik pozměňovacích návrhů, ke kterým dalo ministerstvo kladné stanovisko. „Jedním z pozměňovacích návrhů se týká zrušení fázového měření. Češi jako jediní v Evropě museli používat tzv. asymetrické střídače. Takové střídače jsou dražší a mají ve srovnání se symetrickými střídači běžně používanými ve světě kratší životnost. Nově budou vlastníci fotovoltaických elektráren využívat levnější symetrické střídače. V rámci dalšího pozměňovacího návrhu, který stojí za zmínku, dochází k navýšení kapacity pro připojení nových zdrojů do sítě až o 40 procent. To umožní připojení většího počtu zdrojů,” vysvětlil Vlček.

Do prvního čtení míří důležitá novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Předloha navrhuje větší ochranu environmentálních funkcí zemědělské půdy, a to včetně krajinných prvků. „Musíme si uvědomit, že stav zemědělské půdy zcela zásadním způsobem ovlivňuje životní prostředí. Jednou z priorit hnutí STAN je zdravá krajina. Novela zákona nově zahrnuje krajinné prvky do zemědělské půdy. Budování přírodě blízkých řešení pomáhá čelit erozi, zvyšuje retenci vody v krajině, podporují zvýšenou infiltraci vody a zvyšují ekologickou stabilitu celého území,” dodal Vlček.

Součástí předlohy je také zavedení nového pojmu - takzvané agrovoltaické výrobny elektřiny. Novela přesně vymezuje předmět odnětí pozemků pro výstavbu fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě a osvobozuje takové výrobny elektřiny od odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Kromě těchto změn nebude také možné odejmout nejkvalitnější půdy I. a II. třídy pro investiční záměry, jejichž předmětem je stavba obchodních či skladovacích ploch, či konvenčních fotovoltaických elektráren.

Poslanci budou projednávat také novou podobu zákona o úřednících. „Předkládaná novela mění povinnosti především v oblasti vzdělávání úředníků. Zárukou, že se úředníkům dostane potřebné vzdělávání, by mělo být nově koncipované vstupní vzdělávání úředníků, které bude provázané se zrušením obecné části zvláštní odborné způsobilosti a ponecháním pouze její zvláštní části. Ta bude zaměřena prakticky na míru potřebám konkrétní správní činnosti, a dále zjednodušení a zpřehlednění akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů a uznávání rovnocennosti vzdělání,” odůvodnila změny poslankyně hnutí STAN Eliška Olšáková.

Novela kromě jiného ruší i povinnost akreditace některých vzdělávacích programů. Podle nového návrhu by měly být akreditovány pouze programy pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti. Ostatní formy prohlubování kvalifikace už nebudou podléhat povinné akreditaci. Ministerstvo vnitra pod vedením ministra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana také zpřesnilo definici průběžného vzdělávání a rozšířilo seznam možných vzdělávacích institucí.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist