Filip Šebek "> ČRA podporuje v Etiopii projekt řešící problematiku nakládání s nemocničním odpadem - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cra-podporuje-v-etiopii-projekt-resici-problematiku-nakladani-s-nemocnicnim-odpadem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: ČRA podporuje v Etiopii projekt řešící problematiku nakládání s nemocničním odpadem

18. listopadu 2020 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
V současnosti Etiopie významně zaostává za vyspělými státy světa ve způsobu nakládání s odpadem, který je zpravidla skládkován. V případě nemocničních odpadů se tento problém dále prohlubuje, neboť ty vykazují nebezpečné vlastnosti, zejména infekčnost. Firma Eveco Brno, která se specializuje na energetické využití odpadů, proto s finanční podporou Programu B2B České rozvojové agentury připravuje projektovou dokumentaci, která by vedení nemocnice Felege Hiwot umožnila vypsat výběrové řízení na spalovnu nemocničních odpadů.

Problematika nakládání s odpady je v Etiopii aktuálním tématem. S nemocničním odpadem není v současnosti adekvátně nakládáno, čímž se významně zvyšuje riziko ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. V lokalitě města Bahir Dar, která je vyhledávanou turistickou oblastí díky jezeru Tana, je problematika ještě závažnější, protože nemocnice je postavena nedaleko jezera a infekčním odpadem ho nebezpečně znečišťuje.

Cílem projektu podpořeném ČRA je proto vytvoření projektové dokumentace výstavby zařízení pro ekologické zpracování nemocničního odpadu v nemocnici Felege Hiwot. „Jedná se o vybudování moderní spalovny nemocničního odpadu přímo v areálu nemocnice tak, aby se odpady zneškodňovaly v místě jejich vzniku bez nutnosti další přepravy a vzniku sekundárních emisí. Současně energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo využita v nemocnici například pro ohřev teplé vody, která může být využita pro sprchování pacientů, pracovníků nebo i veřejnosti, pro praní prádla a potenciálně i pro vytápění budov nemocnice. Díky tomuto principu dojde k racionálnímu uzavření cyklu: „nemocnice (původce odpadu) — odpad — energie“,“ říká Jan Hanus z firmy Eveco Brno, který nemocnici loni na podzim navštívil.

Spalováním odpadů se dosáhne odstranění nežádoucích fyzikálních vlastností odpadů (redukce objemu a hmotnosti), přičemž některé biologicky nebo chemicky aktivní odpady nelze jinou cestou zneškodnit. K odstranění nebezpečných vlastností odpadu dochází termickou a oxidační destrukcí jak na molekulární, tak i na buněčné úrovni. Provoz technologie je plně automatizovaný, čímž je omezeno riziko lidského pochybení a rovněž je zajištěna ochrana zdraví obsluhy.

V návaznosti na výstupy ze studie proveditelnosti, která byla zpracována v roce 2018 rovněž firmou Eveco Brno ve spolupráci s ČRA, je již od začátku projektu uvažováno umístění technologie do standardizovaných dopravních kontejnerů, čímž bude významně zjednodušena logistika a významně zkrácena doba montáže a uvedení do provozu. Rovněž bude pozitivně ovlivněna udržitelnost projektu, neboť složité technologické celky mohou být vyrobeny v ČR a v Etiopii dojde k sestavení technologie, napojení na lokální infrastrukturu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Přínosem tohoto zařízení je zastavení dramatického znečišťování životního prostředí infikovaným nemocničním odpadem, zkvalitnění služeb největší nemocnice ve státě Amhara, zvýšení energetické soběstačnosti a přenos inovativního know-how v oblasti odpadového hospodářství.

Realizace projektu dále přinese zvýšení zaměstnanosti v rámci provozu spalovny o cca 6 pracovníků obsluhy. Zároveň bude zvýšena i tzv. „vyvolaná” zaměstnanost v souvisejících oblastech infrastruktury a logistiky a také zaměstnanost při samotné výstavbě zařízení, především ve stavebním odvětví (10-20 pracovníků). Díky navýšení počtu pracovních míst se přispěje ke zlepšení místní socio-ekonomické situace, zvýšení energetické soběstačnosti nemocnice, snížení závislosti na konvenčních fosilních palivech a zlepšení úrovně ochrany zdraví při práci.

„Díky energetickému využití nemocničních odpadů oproti jejich stávajícímu skládkování v areálu nemocnice v neizolovaných jámách, které umožňují kontaminaci podzemních vod u jezera Tana, se také zlepší životní podmínky obyvatel města Bahir Dar a stav zdejšího životního prostředí. Další přímou cílovou skupinou jsou pacienti a zaměstnanci externích zdravotnických a veterinárních zařízení. Zásluhou nově vybudovaného zařízení bude možné ekologicky zneškodňovat odpad také z těchto externích zařízení. Vytvořená energie ze spalovny bude navíc ohřívat vodu v umývárnách a zlepší tak kvalitu služeb této významné nemocnice,“ dodává Jan Hanus.

Projekt přinese také zvýšení povědomí o moderních metodách nakládání s infekčním nebezpečným odpadem široké odborné veřejnosti v Etiopii, což přispěje i ke zviditelnění české rozvojové spolupráce. Konečnými příjemci projektu tak budou i ostatní občané Etiopie, kteří budou těžit z aplikace moderní a ekologicky šetrné technologie přispívající ke zlepšení stavu ovzduší a zároveň sloužící jako modelový projekt pro ostatní etiopské provincie.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist