https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-se-podruhe-odvolaly-proti-umisteni-muk-nosovice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země se podruhé odvolaly proti umístění MÚK Nošovice

13. prosince 2021 | Děti Země
Povolování a výstavba křižovatky má probíhat asi osmnáct let

Děti Země poslaly 10. prosince 2021 na stavební úřad ve Frýdku-Místku své odvolání proti územnímu rozhodnutí ze dne 15. října 2021 pro mimoúrovňovou křižovatku Nošovice na dálnici D48 u průmyslové zóny Nošovice. O odvolání, které podaly ještě obce Vojkovice a Nižní Lhoty a několik osob, rozhodne krajský úřad v Ostravě.

Děti Země hlavně namítají chyby procesu hodnocení vlivů na životní prostředí v roce 2009, neboť se neposoudila varianta mimo migrační lesní biokoridor, který má být zbytečně zničený.

„Příprava mimoúrovňové křižovatky Nošovice je typickou ukázkou dysfunkce státní mašinérie a amatérismu státního investora, který hodlá raději stavbu asi osmnáct let cestou objevování slepých cest připravovat a stavět, ačkoliv by stačilo ji jen asi o dvě stě metrů posunout směrem k Frýdku-Místku, takže by se ochránil migrační biokoridor s lesem, potokem a s cennými biotopy,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad v Ostravě bude o žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR ze srpna 2009 o umístění křižovatky nad D48 rozhodovat již po čtvrté, neboť v roce 2010 a 2011 zrušil usnesení stavebního úřadu v Dobré o zastavení územního řízení a v roce 2014 zrušil i první vydané územní rozhodnutí. Děti Země doufají, že ho opět zruší.

„Chybí plán zimní údržby, studie o odvodnění srážkových vod a rozptylová studie s výpočty pro přísnější limity polétavého prachu. Nedošlo také ke splnění závazného stanoviska EIA například o snížení světelného smogu nebo k přesvědčivému zajištění dopravní dostupnosti místních obyvatel. U některých závazných stanovisek jsme navrhli doplnit zpřísňující požadavky, např. na ochranu okraje lesa,“ uvádí Patrik hlavní důvody odvolání.

Územní řízení probíhá zatím více než dvanáct let. Křižovatka se totiž od počátku své přípravy v procesu EIA 2007-9 potýká s úspěšnou kritikou.

Podle Dětí Země je sice žádoucí ji u průmyslové zóny Nošovice postavit, ale nikoliv na úkor migračního lesního biokoridoru se Žermanickým přivaděčem a s biotopy více než třiceti zvláště chráněných druhů živočichů a také kvality bydlení místních obyvatel a rozvoje Vojkovic a Nižní Lhoty.

Ředitelství silnic a dálnic ČR totiž více než dvanáct let odmítá posunutí křižovatky asi o dvě stě metrů na severozápad.

„Podle plánu z října 2012 měla být křižovatka hotová již za tři roky, takže od vydání stanoviska EIA v únoru 2009 do jejího zprovoznění v listopadu 2015 mělo uplynout jen téměř sedm let. Letos v listopadu se už ale uvádí, že křižovatka má být hotova za šest let, takž celková doba přípravy by byla osmnáct let,“ upozorňuje Patrik.

V letáku ŘSD ČR z listopadu 2021 se uvádí, že MÚK Nošovice za 291 mil. Kč je od MÚK Dobrá vzdálená asi 1,3 km, takže získala výjimku z ČSN.

MÚK má také atypický tvar, takže ve stísněných prostorových podmínkách se postaví čtyři mosty, přičemž MÚK pod sebou kříží dálnici, železniční trať a tok Žermanického přivaděče.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh územního řízení pro záměr MÚK Nošovice na dálnici D48 u Frýdku-Místku


18.08.2009 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
24.08.2009 = ObÚ Dobrá oznamuje zahájení řízení
29.01.2010 = ObÚ Dobrá usnesením č. 1 žádost zamítá
27.05.2010 = KÚ v Ostravě usnesení č. 1 ObÚ Dobrá ruší
22.02.2011 = ObÚ Dobrá usnesením č. 2 žádost zamítá

11.07.2011 = KÚ v Ostravě usnesení č. 2 ObÚ Dobrá ruší
14.10.2011 = ObÚ Dobrá vyzývá ŘSD ČR k doplnění žádosti
18.06.2012 = Děti Země posílají vyjádření č. 1
26.10.2012 = ObÚ Dobrá vyzývá ŘSD ČR k doplnění žádosti
05.08.2013 = Děti Země posílají vyjádření č. 2

17.10.2013 = ObÚ Dobrá vydává územní rozhodnutí č. 1
18.11.2013 = Děti Země podávají odvolání č. 1
16.12.2014 = KÚ v Ostravě územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.07.2020 = Děti Země posílají vyjádření č. 3
07.05.2021 = Děti Země posílají vyjádření č. 4

15.10.2021 = MM Frýdek-Místek vydává územní rozhodnutí č. 2
18.11.2021 = Děti Země podávají odvolání
10.12.2021 = Děti Země podávají odvolání s odůvodněním


II. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru MÚK Nošovice na dálnici D48


Leták z 10/2012 = zprovoznění za 3 roky, povolovací procesy do zprovoznění téměř 7 let

02/2009 = získání stanoviska EIA
11/2009 = získání územního rozhodnutí
08/2013 = získání stavebního povolení
03/2014 = zahájení výstavby
11/2015 = uvedení do provozu

Leták z 11/2021 = zprovoznění za 6 let, povolovací procesy do zprovoznění nejméně 18 let
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/80/infoletak_d48-nosovice-muk.pdf

02/2009 = získání stanoviska EIA
10/2021 = získání územního rozhodnutí (nepravomocné)
??/2024 = získání stavebního povolení
??/2026 = zahájení výstavby
??/2027 = uvedení do provozu

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist