https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-trikrat-uspely-ve-sporech-o-informovani-spolku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země třikrát uspěly ve sporech o informování spolků

22. září 2023 | Děti Země
Nejvyšší správní soud zamítl tři kasační stížnosti rezortu životního prostředí

Děti Země během dvouleté právní bitvy proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje a Ministerstvu životního prostředí třikrát uspěly u správních soudů se svým výkladem o správném informování spolků o zahajování správních řízeních pro stavby s vlivem na přírodu a krajinu.

Krajský úřad i ministerstvo totiž několik let účelově odmítaly uznat, že když spolky zašlou žádost o takové informace, tak úřady jim je musí poslat přímo, nikoliv je jen vyvěšovat na úřední desky, neboť k tomu je nutné splnit další podmínky zákona.

„Když jsme před dvěma lety upozornily krajský úřad v Plzni, že nám dle žádosti nezasílá údaje o zahajovaných správních řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny přímo, tak se nám vysmál, neboť je řádně vyvěšuje na úřední desky, takže si je každý může přečíst a spolky se mohou hlásit do řízení. Stejně absurdní odpověď byla také od Ministerstva životního prostředí. Tento hybridní názor ale Krajský soud v Plzni i Nejvyšší správní soud postupně na základě našich tří žalob zamítly jako nesmyslný,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země se svým výkladem o správném způsobu informování spolků úřady nejprve uspěly v červenci 2021, když získaly rozsudek Krajského soudu v Plzni spis. zn. 77 A 12/2021, podle kterého jim krajský úřad v Plzni nezákonně od srpna 2020 neposílal žádané informace přímo. Krajský úřad s ním ovšem nesouhlasil, takže zaslal kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud v listopadu 2022 pod spis. zn. 1 As 269/2021 zamítl.

Krajský úřad v Plzni chtělo podpořit Ministerstvo životního prostředí, takže účelově vyloučilo Děti Země z řízení o povolení škodlivého zásahu modernizované tratě z Plzně do Německa a obchvatu obce Losiná silnicí I/20 do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, neboť se do nich přihlásily pozdě.

Krajský soud v Plzni ale na základě dalších dvou žalob Dětí Země svým rozsudkem v červenci 2022 pod spis. zn. 77 A 108/2021 a v září 2022 po spis. zn. 57 A 102/2021 jejich účast v obou řízení uznal a tvrzení ministerstva smetl ze stolu jako absurdní.

„Krajský úřad v Plzni a Ministerstvo životního prostředí ovšem k našemu překvapení na svých vadných názorech o způsobu informování spolků jen vyvěšováním na úřední desky trvaly, takže zaslaly kasační stížnosti. Ty ale Nejvyšší správní soud zamítl: v listopadu 2022 o nezákonném zásahu krajského úřadu a v srpnu 2023 o nezákonném vyloučení Dětí Země ze dvou řízení ministerstvem,“ popisuje Patrik úspěšný závěr právní bitvy.

Krajský soud v Plzni nyní od března 2023 rozhoduje o žalobě Dětí Země proti samotnému škodlivému zásahu modernizace tratě z Plzně do Německa a zásahu výstavby obchvatu obce Losiná silnicí I/20 do cenných biotopů nejméně padesáti zvláště chráněných druhů živočichů. Výsledek obou soudních sporů lze očekávat za rok.


* * * * * * * * * * *


I. Spory Dětí Země s Ministerstvem životního prostředí v Plzni o účast v řízení o povolení škodlivého zásahu záměru „Modernizace trati – Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, 1. stavba nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ do biotopů 48 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a o zákonnosti rozhodnutí


16.08.2019 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
05.06.2020 = SŽ posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
03.07.2020 = krajský úřad v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země
13.08.2020 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že řízení bylo zahájené
21.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni přihlášku do řízení

25.01.2021 = krajský úřad v Plzni povoluje škodlivý zásah do cenných biotopů
24.03.2021 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno
08.04.2021 = Děti Země posílají odvolání
15.06.2021 = MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
23.08.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu o účasti v řízení

19.07.2022 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 108/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly
22.08.2022 = MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
20.03.2023 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti škodlivému zásahu stavbou
31.08.2023 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 9 As 153/2022 kasační stížnost MŽP v Plzni zamítá


II. Spory Dětí Země s Ministerstvem životního prostředí v Plzni o účast v řízení o povolení škodlivého zásahu záměru „I/20 Losiná – obchvat, SUDOP Praha 2019“ do biotopů 17 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a o zákonnosti rozhodnutí


16.08.2019 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
22.06.2020 = ŘSD ČR posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
25.06.2020 = krajský úřad v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země
13.08.2020 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že řízení bylo zahájené
21.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni přihlášku do řízení

22.09.2020 = krajský úřad v Plzni povoluje škodlivý zásah do cenných biotopů
24.03.2021 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno
08.04.2021 = Děti Země posílají odvolání
14.06.2021 = MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
23.08.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu o účasti v řízení

13.09.2022 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 57 A 102/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly
29.09.2022 = MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
20.03.2023 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti škodlivému zásahu stavbou
30.08.2023 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 2 As 235/2022 kasační stížnost MŽP v Plzni zamítá


III. Spor Dětí Země s Krajským úřadem Plzeňského kraje o výklad ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb.


17.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
17.02.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti nezákonnému zásahu
30.07.2021 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 12/2021 prohlašuje, že krajský úřad v Plzni odmítnutím posílat žádané informace přímo Dětem Země učinil nezákonný zásah
27.08.2021 = krajský úřad v Plzni proti rozsudku posílá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
30.11.2022 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 1 As 269/2021 kasační stížnost zamítá
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist