Tiskové oddělení MŽP "> Jeden a půl miliardy na modernizaci škol v uhelných krajích nabízí program Spravedlivá transformace - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jeden-a-pul-miliardy-na-modernizaci-skol-v-uhelnych-krajich-nabizi-program-spravedliva-transformace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR a SFŽP ČR: Jeden a půl miliardy na modernizaci škol v uhelných krajích nabízí program Spravedlivá transformace

15. února 2023 | MŽP ČR a SFŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Investice do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben a pracovišť odborného výcviku nabízí první letošní balíček dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. O příspěvek mohou žádat základní a střední školy z Karlovarského a Moravskoslezského kraje a pro střední školy z Ústeckého kraje, pro které je dohromady nachystáno téměř jedna a půl miliardy korun. Příjem žádostí startuje právě dnes.

„Investice do digitalizace a vzdělávání jsou důležitou součástí Operačního programu Spravedlivá transformace. Proto nabízíme základním a středním školám možnost požádat si o dotaci na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu. V rámci výzvy Konektivita mohou školy také zaplatit například počítače nebo tablety, a to až do výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výzva Odborné učebny ve středních školách nabízí dotace na stavbu, stavební úpravy nebo nákup vybavení pro odborné učebny, jako jsou chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny,“ vypočítává náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pro každý kraj jsou vypsány samostatné tematické výzvy na každou oblast zvlášť. Příjem žádostí startuje 15. února, více viz letáky shrnující základní informace o výzvách v příloze. Podporu je možné čerpat do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů.

„Výzvy tematicky navazují na program IROP, ze kterého byly v minulosti obdobné aktivity financovány. Žadatelé jistě ocení, že mohou podat jednu žádost pro více škol. Zároveň ale platí podmínka, že podpořené projekty musí být zahrnuty v Místních nebo Krajských akčních plánech,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádat mohou jak školské právnické osoby definované školským zákonem, tak obce nebo kraje a jimi zřízené organizace nebo neziskové organizace (s podmínkou působení minimálně 2 roky ve vzdělávání), stejně jako církve a organizační složky státu.

Pro žadatele o dotace jsme dopředu pořádali dva webináře za účasti zástupců MŽP a SFŽP ČR. Více informací také na www.opst.cz.

Cílem Operačního programu Spravedlivá transformace je pomoci uhelným regionům řešit dopady spojené s proměnou energetiky a plněním klimatických cílů, a to jak v sociální, hospodářské, tak i environmentální oblasti. Program financuje evropský Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který Evropská komise schválila spolu s programem v září 2022. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a jednotlivými kraji. Ty si mezi sebou v průběhu trvání programu rozdělí částku kolem čtyřiceti jedna miliard korun na různé typy transformačních projektů.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist