https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kniha-pohadkovych-pribehu-pomuze-srbskemu-cacaku-zlepsit-nakladani-s-komunalnim-odpadem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Kniha pohádkových příběhů pomůže srbskému Čačaku zlepšit nakládání s komunálním odpadem

Srbské město Čačak pojí s Valašským Meziříčím dlouhodobá partnerská spolupráce. A protože má Valašského Meziříčí na rozdíl od Čačaku dobře fungující systém odpadového hospodářství, vyjeli už v roce 2017 čeští odborníci na expertní cestu do Srbska a na základě nashromážděných poznatků vypracovali návrh odpadového hospodářství v Čačaku. V závěru loňského roce byl pak realizován projekt České rozvojové agentury, jehož hlavním cílem je zlepšit stávající model environmentálního vzdělávání v tomto srbském městě. Jedním z výstupů projektu je i unikátní Kniha pohádkových příběhů s enviromentální tématikou.

Srbsko se v rámci Evropy dlouhodobě ocitá na chvostu co do výše tříděného odpadu. Tento problém se nevyhýbá ani městu Čačak, v jehož správním obvodu je v současnosti evidováno 114 237 obyvatel. Tvorba odpadu za rok na jednoho občana pak vychází dle odhadů na 276,24 kg, což je 0,757 kg za den. „Rozmístění odpadových kontejnerů u činžovních a panelových domů je soustředěno do souhrnu dvou až pěti kontejnerů dle velikosti bloku domů. Ale jsou i místa, kde je u panelového domu o více jak 10 podlažích umístěn jeden kontejner na mokrý odpad a jeden kontejner na suchý odpad. Z toho jednoznačně vyplývá akutní potřeba zlepšení systému nakládání s odpady. A jelikož odpad vzniká zejména obyvateli města, je nezbytné začít v oblasti edukace zaměřené hlavně na děti a mládež,“ říká hlavní koordinátor projektu a vedoucí oddělení města Valašské Meziříčí Daniel Šulák.

Díky detailní analýze odpadového hospodářství v Čačaku realizátoři považují za hlavní problém nízké povědomí o této problematice mezi obyvateli a slabou občanskou angažovanost v otázce životního prostředí. Cílem projektu bylo proto vytvoření nezbytného vědomostního základu a naučení obyvatelů Čačaku základním návykům a správnému způsobu zacházení s odpady. „Tomu napomáhá silný zájem vedení srbského města, které po ukázce systému nakládání s odpadem ve Valašském Meziříčí převzalo problematiku životního prostředí jako jednu ze strategických priorit. Cílem projektu bylo vytvořit pilotní opatření v oblasti životního prostředí, kdy hlavní výstup – Kniha pohádkových příběhů – bude sloužit jako vzor dobré praxe i ostatním městům. Díky primární edukaci dětí a mládeže předpokládáme i sekundární efekt na rodiče a tím celkově zlepšení povědomí občanů města o ekologické zátěži nevytříděného odpadů,“ dodává Daniel Šulák.

Hlavní cílovou skupinou projektu ČRA Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak, který byl realizován v rámci dotačního titulu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti, jsou tedy zejména děti a mládež. Ty tvoří z celkového počtu obyvatel Čačaku zhruba jednu třetinu. Projekt proto primárně cílil na zlepšení jejich povědomí o nakládání s odpady, zejména jejich primární separaci. Díky podpoře mládeže je pak možné do cílové skupiny zahrnout i jejich rodiče. Na základě české zkušenosti totiž realizátoři projektu věří, že díky přenosu informací z žáka na rodiče dojde k rychlejší změně v základním modelu chování středového producenta odpadu. Další cílovou skupinou projektu jsou pedagogové základních a mateřských škol, kteří každodenně pracují s dětmi a mládeží. Pro ty byl vypracován metodický list, který zohledňuje základní poznatky environmentální výchovy.

Hlavním výstupem projektu je zmíněná Kniha pohádkových příběhů, která byla vytvořena ve spolupráci českých a srbských expertů. Jedná se o unikátní produkt, který zábavnou formou učí děti, jak správně třídit odpad a vysvětluje nutnost ochrany životního prostředí. Kniha je navíc doplněna metodickým listem pro pedagogy, který poskytuje metodické vedení při výuce a představení této knihy. Součástí projektu je i pexeso a omalovánky s environmentální tématikou, které by měly srbské děti naučit základům ochrany životního prostředí.

Knihu pohádkových příběhů, která byla vytištěna v srbštině v nákladů 200 kusů, realizátoři distribuovali mezi veškeré školské zařízení v Čačaku. Na podporu environmentální ochrany pak bylo v rámci projektu pořízeno 300 sad tašek na tříděný odpad, které budou umístěny v učebnách každé školy. Město Čačak zároveň vytvoří nezbytné zázemí pro celkové třídění odpadu ve školách včetně vyčlenění kontejnerů na komunální odpad, papír, plast a sklo.

Projekt je součástí dlouholetého partnerství Čačaku a Valašského Meziříčí, v rámci něhož proběhla např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy či výměnný pobyt dětí, kdy žáci základní školy z Čačaku absolvovali týdenní pobyt ve skiareálu na Kyčerce poblíž Velkých Karlovic. Krátké video z jejich pobytu ve vyhledávané beskydské destinaci můžete vidět zde. Během loňského května pak školáci z Valašského Meziříčí pobývali v srbských rodinách, reciproční akce, kdy srbské děti naopak trávily čas v českých rodinách, proběhla na konci září 2019.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist