https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/komise-vyjasnuje-podporu-pro-zemedelce-v-pripade-mimoradnych-povetrnostnich-jevu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Evropská komise: Komise vyjasňuje podporu pro zemědělce v případě mimořádných povětrnostních jevů

30. května 2024 | Evropská komise
Komise dnes přijala sdělení objasňující použití vyšší moci a mimořádných okolností v odvětví zemědělství EU v případě nepředvídatelných a extrémních povětrnostních jevů. Vyjasněním právního výkladu tohoto pojmu má Komise za cíl poskytnout dotčeným zemědělcům jistotu, pokud jde o jejich platby v rámci společné zemědělské politiky (SZP), a zároveň zajistit jednotné uplatňování v celé Unii vnitrostátními správními orgány. Toto sdělení je součástí balíčku, jehož cílem je snížit administrativní zátěž zemědělců v EU.

Koncept vyšší moci umožňuje zemědělcům, kteří nebyli schopni splnit všechny své požadavky SZP z důvodu mimořádných a nepředvídatelných událostí, které nemohou ovlivnit (jako jsou velká sucha nebo povodně), neztráceli podporu SZP. O uplatňování tohoto pojmu rozhodují členské státy na základě příslušných důkazů a s ohledem na zemědělské právo Unie.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výjimku z přísného dodržování povinností spojených s platbami v rámci SZP (jako jsou podmíněnost nebo opatření v ekorežimech), je toto rozhodnutí obvykle uplatňováno restriktivně, a to zpravidla případ od případu nebo podle jednotlivých zemědělských podniků. Dnešní sdělení objasňuje, že vyšší moc se může vztahovat na všechny zemědělce pracující ve vymezené oblasti, která je postižena závažnými a nepředvídatelnými přírodními katastrofami nebo meteorologickými událostmi. To znamená, že zemědělci nacházející se v dotčené oblasti nebudou muset vyplňovat jednotlivé žádosti ani předkládat důkazy o splnění podmínek vyšší moci. Tato rozšířená oblast působnosti sníží administrativní zátěž zemědělců a vnitrostátních orgánů, a usnadní tak rychlou reakci ze strany členských států.

Ve sdělení jsou stanoveny podmínky umožňující předpokládat, že se na všechny zemědělce nacházející se v určité oblasti vztahuje vyšší moc. Členské státy budou muset potvrdit výskyt závažné přírodní katastrofy nebo závažné meteorologické události a vymezit zeměpisnou oblast, která byla touto událostí vážně zasažena a jejímž následkům nelze s veškerou náležitou péčí zabránit. Pro toto vymezení mohou členské státy vycházet například z družicových údajů z dotčené oblasti, aniž by bylo zapotřebí konkrétních družicových údajů na úrovni jednotlivých hospodářství. U některých druhů událostí zváží vnitrostátní správní orgány rovněž další faktory, jako je sklon svahu, půdní typ nebo druh pěstovaných plodin, aby bylo možné definovat postiženou populaci, aniž by bylo nutné individuální ověřování. Mohlo by tomu tak být například v případě mrazu, který nemusí stejným způsobem postihovat všechny plodiny, nebo souvislé srážky, které mohou mít různé účinky na plochy se svahem nebo na půdy s různou kapacitou zadržovat vodu.

Po splnění všech podmínek dnešní vyjasnění zbavuje orgány povinnosti posuzovat případ od případu.

Komise je i nadále v kontaktu s členskými státy, aby v případě potřeby poskytla právní pokyny.


Pozadí

Evropská komise pozorně naslouchala obavám, které zemědělci a členské státy vyjádřili na začátku tohoto roku, a urychleně pracovala na přijetí konkrétních opatření k řešení vznesených problémů.

Dne 22. února Komise představila svá první opatření ke zjednodušení s cílem trvale snížit administrativní zátěž zemědělců v EU. Dne 15. března předložila návrh cíleného přezkumu společné zemědělské politiky, který vstoupil v platnost dne 25. května poté, co byl úspěšně schválen Radou a Evropským parlamentem.

Členské státy hrají klíčovou úlohu při udržování omezené a přiměřené administrativní zátěže zemědělců. Každé úspěšné zjednodušení musí být provedeno v úzké spolupráci s vnitrostátními správními orgány a samotnými zemědělci.


Citace

"Usilovně pracujeme na řešení obav zemědělců, pokud jde o menší byrokracii a větší flexibilitu. Zemědělství je jednou z povolání, která jsou nejvíce vystavena změně klimatu a jejím důsledkům. V důsledku nepředvídaných extrémních klimatických jevů hrozí zemědělcům, že přijdou o vše, pro které pracovali. Naše vyjasnění dnes přináší jistotu, že mohou stále dostávat platby v rámci SZP, a to i v případě, že nejsou schopny splnit všechny své obvyklé povinnosti. Pokud jde o dramatické přírodní katastrofy, není třeba se dále obávat." Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist