Jan Mikulička "> Kraj aktualizoval Regionální surovinovou politiku - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kraj-aktualizoval-regionalni-surovinovou-politiku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: Kraj aktualizoval Regionální surovinovou politiku

5. dubna 2022 | Liberecký kraj
Autor: Jan Mikulička, tel: 485 226 324
Aktualizaci Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, která je jedním ze strategických krajských dokumentů, schválilo na svém zasedání krajské zastupitelstvo. Materiál se komplexně zabývá všemi ložisky nerostných surovin na celém území kraje a navrhuje jejich využití do roku 2030. Potřeba zpracování tohoto dokumentu vyplývá ze Surovinové politiky České republiky.

„Ačkoliv se nejedná o právně závazný dokument, představuje významný odborný podklad pro rozhodování a vydávání stanovisek k nejrůznějším záměrům nejen pro krajskou samosprávu a jednotlivé odbory krajského úřadu, ale také pro dotčené orgány státní správy, města a obce, Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo životního prostředí,“ prohlásil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Dosud měl Liberecký kraj schválenou a platnou Regionální surovinovou politiku z roku 2011. Proces aktualizace tehdy začal v roce 2017. „Je doporučeno aktualizovat tyto dokumenty v horizontu pěti až sedmi let. Dalšími důvody úprav jsou změny v legislativě a vládních usneseních, aktualizace Státní surovinové politiky či fakt, že navrhovaná opatření pro využívání nerostných surovin neodpovídala současným potřebám území,“ vysvětlil Jiří Ulvr.

Samotnému schválení dokumentu v krajském zastupitelstvu předcházel ještě seminář pro zastupitele, kde pořizovatel dokumentu, jímž je Liberecký kraj shrnul jednotlivé kroky, které vedly k jeho vzniku. Zpracovatel dokumentu, Česká geologická služba, pak představil celou koncepci včetně jednotlivých problematických oblastí.

V průběhu zpracování a projednávání dokumentu se objevilo v kraji několik oblastí, na jejichž budoucím využití nepanovala shoda, případně se vyskytly připomínky. Zvláštní pozornost byla věnována ložisku stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec, kde těžba předčasně skončila bez řádné sanace a rekultivace. Do návrhu Aktualizace Regionální surovinové politiky byly proto zapracovány podrobné podmínky, za kterých by mohlo k případné obnově těžby v tomto místě dojít.

Další oblastí, u níž se v průběhu zpracování dokumentu změnilo budoucí využití, je ložisko štěrkopísků v Uhelné u Václavic na Hrádecku. V původním návrhu bylo zařazeno mezi ložiska, u nichž se navrhovala těžba, ale na základě četných připomínek a diskusí bylo nakonec zařazeno mezi ložiska rezervní, s jejichž těžbou se v období do roku 2030 nepočítá. „Stejně tak tomu bylo u ložiska štěrkopísků v Jítravě, které bylo na základě připomínek nakonec rovněž zařazeno jako surovinová rezerva,“ dodal Ulvr.

Těžit se štěrkopísek naopak bude v Bohaticích. V tomto případě probíhala jednání se zástupci obce, jejichž důsledkem bylo zapracování konkrétních opatření týkajících se možností využití tohoto ložiska a stanovení podmínek pro zahájení těžby.

Kompletní dokument včetně všech svých příloh a dokumentů souvisejících s jeho posuzováním v rámci procesu hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) je zveřejněn na webových stránkách www.kraj-lbc.cz/rsp a ve zkrácené podobě se dočká také své tištěné verze.
Jan Mikulička, tel: 485 226 324
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist