https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/les-jako-soucast-krajiny-a-zdroj-poznani-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Komise pro životní prostředí AV ČR: Les jako součást krajiny a zdroj poznání

6. listopadu 2017 | Komise pro životní prostředí AV ČR
Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D., tel: 607 266 210
Zástupci lesnických a akademických výzkumných pracovišť vyzvali vedení lesnického sektoru k založení pracovní skupiny, která připraví podklady pro zpracování nové koncepce lesnictví.

Průhonický zámek hostil 3. listopadu 2017 kolem 70 účastníků odborného semináře zabývajícího se udržitelným hospodařením a ochranou lesů. Setkání zorganizoval Botanický ústav Akademie věd ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR a KŽP pod záštitou Strategie AV 21 a Platformy pro krajinu (www.nasekrajina.eu). Zaznělo celkem devět přednášek, v nichž se v krátkosti představily výstupy výzkumu v lesích z poslední doby ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změny klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Příkladné přírodě blízké hospodaření na principech trvalé udržitelnosti si mohli účastníci konference prohlédnout na sobotní exkurzi v demonstračním objektu Klokočná, který je ve správě státního podniku Lesy České republiky.

Silný impulz ke změně koncepce nakládání s lesem v ČR dává v současné době Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Se stejným podnětem přišla i KŽP v roce 2016 ve svém stanovisku ze semináře Lesy a klimatická změna – jak převzít zodpovědnost (http://nasekrajina.eu/2016/10/19/stanovisko-komise-pro-zivotni-prostredi-av-cr-k-seminari-lesy-a-klimaticka-zmena-jak-prevzit-zodpovednost). Situace se mezitím zkomplikovala extrémním rozběhem kůrovcové kalamity (především na Moravě a ve Slezsku), jejím dopadem na trh se dřevem, včetně rozpadu smluvních vztahů u Lesů ČR, kterými zejména státní podnik zajišťuje výkon hospodaření. Další komplikace vnesly do věci požadavky trhu na certifikační standardy lesního hospodaření na pozemcích, odkud pochází nakupované dřevo. Obě skutečnosti vyvolaly jednání na půdě Parlamentu ČR a obou témat se dotklo předposlední stanovisko KŽP (http://nasekrajina.eu/2017/08/29/komise-zivotni-prostredi-av-cr-vydala-stanovisko-k-parlamentnim-seminarum-lesich).

KŽP se ztotožňuje s výstupy průhonického semináře v podobě stanoviska, v němž doporučila MZe, MŽP, MMR, správcům a majitelům lesů na jejich majetcích mj. silně omezit pěstování monokultur a přecházet ke smíšeným a různověkým porostům, skupinovitému až lokálně možnému jednotlivému (výběrnému) hospodaření, dále postupně nahrazovat model lesa věkových tříd modelem typu vývoje lesa propojeného s kontrolou přírůstu a tloušťkové struktury lesa, stavět podnikatelské vztahy prioritně na místních lidských zdrojích, snížit současné vysoké stavy spárkaté zvěře a zejm. novelizovat lesnickou legislativu a ujasnit přístup k certifikaci lesů. Tyto změny se neobejdou bez zavádění nových poznatků do lesnické praxe a do výuky na lesnických školách všech stupňů. Celý text stanoviska je k dispozici zde: http://nasekrajina.eu/2017/11/02/stanovisko-komise-zivotni-prostredi-akademie-ved-k-seminari-les-jako-soucast-krajiny-zdroj-poznani.

Na závěr setkání navázal na toto stanovisko prof. Josef Fanta a navrhl aktivní spolupráci lesnických a akademických výzkumných pracovišť s vedením lesnického sektoru v podobě pracovní skupiny, která připraví podklady pro zpracování nové koncepce lesnictví pro nadcházející období.

Komise pro životní prostředí AV ČR je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž posláním je mj. vyjadřovat se k environmentálním problémům, jejichž řešení ovlivňuje v celonárodním měřítku stav životního prostředí, posuzovat dokumenty vědecké povahy či návrhy zákonů relevantní z hlediska vědecké činnosti i obecné praxe v oblasti životního prostředí, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 23 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., tel: 607 266 210 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist