Vítězslav Dohnal "> Ministerstvo průmyslu informuje na svých internetových stránkách nepravdivě - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-informuje-na-svych-internetovych-strankach-nepravdive
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Ekologický právní servis: Ministerstvo průmyslu informuje na svých internetových stránkách nepravdivě

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí ve výroční zprávě o poskytování informací na svých internetových stránkách nepravdivé informace. Jde o již několikáté porušení zákona, kterého se tento úřad dopouští od vstupu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v účinnost.
MPO zveřejnilo na internetových stránkách www.mpo.cz výroční zprávu, tak jak mu to ukládá § 18 zákona o informacích. Ve výroční zprávě MPO uvádí, že 6 žádostí o informace bylo formou rozhodnutí odmítnuto. Zpráva tak zapomíná na další 4 žádosti o informace, které úřad v rozporu se zákonem odmítl pouhým dopisem. Tím žadatelům protiprávně ztížil možnost podání opravných prostředků, protože dopisy neobsahovaly řádné zdůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání (rozklad). Rovněž není pravdivý údaj z výroční zprávy, podle nějž v řízení před soudem jsou 2 žádosti. Jde minimálně o žádosti 4, o všech žalobách již MPO prokazatelně ví. Jako výsměch pak působí sdělení, že ze strany MPO nedošlo ve sledovaném období k nedodržení zákona o informacích. Opak je pravdou, když na 4 podaná odvolání (rozklady) nedostali žadatelé žádnou odpověď. Takový postup je v příkrém rozporu se zákonem. Situace je o to vážnější, že o podaných odvoláních má rozhodovat přímo ministr. Porušení zákona ostatně připustil i právní zástupce MPO při svém vyjádření k jedné z podaných žalob.
V souvislosti s neutěšeným stavem při poskytování informací ze strany MPO se občanské sdružení Ekologický právní servis*) obrací otevřeným dopisem na ministra Miroslava Grégra a žádá jej o urychlené zjednání nápravy (viz. příloha této tiskové zprávy). V dopise EPS poukazuje na absurdní situaci, kdy úřad není schopen uvést pravdivé informace ani ve výroční zprávě, čímž její vydávání postrádá smysl. Samozřejmě se okamžitě naskýtá otázky, zda nezákonně vyřízených žádostí o informace není mnohem víc…

Bližší informace:
Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 0361/256662, e-mail: eps.tabor@ecn.cz
Mgr. Martin Elger, Ars Aequi et Boni, Petrská 29, Praha 1,Tel./fax. 02/24816147, e-mail: ars@i-pravo.org, internet: www.i-pravo.org

*) Ekologický právní servis je občanské sdružení právníků, kteří se zabývají ochranou lidských práv a životního prostředí právními prostředky. Za tímto účelem se účastní různých povolovacích řízení, poskytuje právní poradenství, připomínkuje právní předpisy, vydává publikace a pořádá školící akce. Další informace najdete na internetových stránkách www.i-eps.cz.


Příloha:

Vážený pan
Miroslav Grégr
Ministr průmyslu a obchodu
Na Františku 32
Praha 1

V Táboře dne 8.3.2001

Vážený pane ministře,
váš úřad vydal v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, výroční zprávu. Bohužel Vás musíme upozornit, že tato výroční zpráva neinformuje občany pravdivě.
Ve zprávě se uvádí, že MPO neposkytlo informace v 6 případech a že tak učinilo rozhodnutím (což zákon požaduje). Naše sdružení ovšem eviduje 4 žádosti o informace, které úřad vyřídil pouhým dopisem. Tím žadateli protiprávně ztížil možnost podání opravných prostředků, protože dopisy neobsahovaly řádné zdůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání (rozklad). Konkrétně se jedná o žádost Ekologického právního servisu ze dne 18.1.2000, která se týkala zprávy o dopadu vysílání rádia Svobodná Evropa na zahraniční obchod s Iranem a Irakem. Na tuto žádost reagoval pouhým dopisem vrchní ředitel vašeho kabinetu Ing. Vlastimil Nesrsta. Dále jde o dvě žádosti pana Radko Pavlovce z 18.2.2000, které v rozporu se zákonem pouhým faxem vyřídila tisková mluvčí úřadu paní Dagmar Plachá. Poslední nám známý případ se týká žádosti občanského sdružení Ars Aequi et Boni ze dne 12.5.2000, kterou se toto sdružení domáhá poskytnutí informací souvisejících s určováním cen, za kterou ČEZ a.s. prodává elektrickou energii. Také tato žádost byla vyřízena pouhým dopisem, tentokrát pro změnu vrchním ředitelem sekce Energetická regulační správa.
Ve všech výše zmíněných případech podali žadatelé proti nezákonnému postupu ministerstva rozklad. Dovoluji si vás pane ministře upozornit, že o podaných rozkladech jste povinen rozhodovat vy osobně a to ve lhůtě do 45 dnů od jejich podání. Přestože byla tato lhůta několikanásobně překročena, nedostali od Vás žadatelé do dnešního dne žádnou odpověď, natožpak rozhodnutí.
Ani další části výroční zprávy nejsou pravdivé. Váš úřad prokazatelně ví o 4 podaných žalobách, přesto se zde uvádí pouze 2. To, že ze strany MPO došlo k mnohonásobnému porušení zákona snad vyplývá dostatečně z předchozích řádků, přestože ve zprávě tvrdí MPO opak.
Vážený pane ministře, domníváme se, že je načase, aby i MPO začalo respektovat zákon o informacích. Dovolujeme si Vás tímto požádat o neprodlené zjednání nápravy ve všech výše uvedených případech. Zejména považujeme za nezbytné upravit výroční zprávu tak, aby se realitě alespoň blížila.
Na tento otevřený dopis očekáváme odpověď do 30 dnů. Současně je podle našeho názoru tato lhůta dostatečná i pro opravu výroční zprávy. Nedojde-li k nápravě, očekávejte, že se věcí začne zabývat Ústavní soud. Současně budeme usilovat o vyvození osobní odpovědnosti konkrétních úředníků.

s pozdravem
Vítězslav Dohnal
Ekologický právní servis
Kostnická 1324, 390 01 Tábor

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist