Lucie Ješátková "> Ministři Hladík a Výborný s rybáři probrali legislativní změny k vyšší ochraně vod a další možnosti zarybnění řeky Bečvy - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministri-hladik-a-vyborny-s-rybari-probrali-legislativni-zmeny-k-vyssi-ochrane-vod-a-dalsi-moznosti-zarybneni-reky-becvy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR a MZe ČR: Ministři Hladík a Výborný s rybáři probrali legislativní změny k vyšší ochraně vod a další možnosti zarybnění řeky Bečvy

6. prosince 2023 | MŽP ČR a MZe ČR
Autor: Lucie Ješátková, tel: 267 122 835, 267 122 534
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zavítali během výjezdního zasedání Vlády ČR do Hustopečí nad Bečvou. S místními rybáři diskutovali nad aktuálně projednávanou havarijní novelou vodního zákona a zajištěním co nejrychlejší obnovy rybí populace v řece.

Ministerstvo životního prostředí udělalo směrem k ochraně vod řadu kroků. Připravilohavarijní novelu vodního zákona, jejímž cílem je vyšší ochrana vody a předcházení havárií na řekách. Novela stanovuje podmínky pro větší ochranu vodních toků a také upřesňuje kroky v případě havárií tak, aby mohl být zásah co nejefektivnější. „Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových,”uvedl k novele vodního zákona ministr životního prostředí Petr Hladík. Novela aktuálně prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Na první čtení naopak teprve čeká ústavní ochrana vody. Návrh explicitně zmiňuje vodu a její šetrné využívání, a to i v reakci na mimořádný úbytek podzemních a povrchových vod, který je i pro Česko velmi aktuální.„Voda je strategickou surovinou, jejíž nedostatek, či zhoršená kvalita může mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i na celou společnost. Ukotvení ochrany vody do ústavy je nevyhnutelným krokem, ať už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“uvedl ministr Hladík s tím, že ochranu vody a vodních zdrojů považuje za náš národní zájem.

„Zakotvení ústavní ochrany vody jednoznačně posiluje její zachování pro budoucnost. Směřuje především na zákonodárce, aby při tvorbě zákonů ve zvýšené míře zohledňovali ochranu vody a její šetrné využívání. Bude to mít svůj význam i při interpretaci a aplikaci práva, kdy při realizaci konkrétních záměrů a hodnocení jejich dopadů bude třeba ochraně vod coby přírodního zdroje a složky životního prostředí věnovat zvláštní pozornost. Zdůraznění šetrného využívání vody v ústavě tedy může mít obecně význam při správním rozhodování v konkrétních případech, a to zejména při odůvodňování konkrétních správních rozhodnutí,"vysvětluje ministr Hladík.

Sezarybněním řeky Bečvy pomáhá Ministerstvo zemědělství. „Téma znečištěné řeky Bečvy nás provází už dlouho, chceme udělat vše pro to, aby se podobná situace už nikdy a nikde nemohla opakovat. Ministerstvo zemědělství se od začátku havárie snaží pomáhat, a to především, aby bylo v řece zase dostatek ryb. Vytvořili jsme proto program pro uživatele rybářských revírů, a ročně máme tak na obnovu Bečvy připraveno 750 tisíc korun po dobu deseti let. Kvalita vody a stav ryb v řece nám není lhostejný a i nadále budeme usilovat o zlepšení zdejší situace,”řeklministr zemědělství Marek Výborný.

„Bylo by dobře, kdybychom si konečně uvědomili, jakou hodnotu má voda, její dostatek a kvalita. Důsledné předcházení znečištění vody, jak jsme poznali při havárii na Bečvě, je zásadní. Při snížených průtocích v období sucha může hrát rozhodují roli pro zachování života řeky, stejně jako pro naše využití. Návrh novely vodního zákona proto přináší zpřísněná a velmi potřebná opatření ochrany vody,”uvedla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist