Pavla Vachová "> Na ČZU proběhnou workshopy, které se zaměří na Lokální kvalitu ovzduší - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-czu-probehnou-workshopy-ktere-se-zameri-na-lokalni-kvalitu-ovzdusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ČZU v Praze: Na ČZU proběhnou workshopy, které se zaměří na Lokální kvalitu ovzduší

22. listopadu 2022 | ČZU v Praze
Autor: Pavla Vachová, tel: 775284983
Kvalita ovzduší je téma, které ve společnosti rezonuje již velmi dlouhou dobu. Cílem projektu Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná, podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů je zvýšit povědomí obyvatel o této problematice. Pro zájemce jsme proto připravili sérii čtyřech workshopů. Dva z nich jsou určené především pro pedagogické pracovníky působící na různých stupních vzdělávání včetně zájmových činností, ale zúčastnit se může každý, komu toto téma není lhostejné. Dva workshopy jsou zaměřeny více odborně a problematika bude řešena do větší hloubky. Předpokládáme, že jsou vhodné pro úředníky nebo pracovníky v oblasti ochrany přírody a vysokoškolské studenty, kteří si chtějí zlepšit či oprášit znalosti a dovednosti dotýkající se ovzduší.
Z hlediska současných požadavků na informace o kvalitě ovzduší často vyvstává potřeba vyhodnotit konkrétní imisní zátěž prachovými částicemi v různých zájmových lokalitách ležících mimo dosah měřících míst provozované sítě imisního monitoringu. Zde se nabízí využití metod nepřímých založených na vyhodnocování míry depozice prachových částic, které ulpívají na listech rostlin a v delším časovém horizontu ovlivňují chemické charakteristiky půdy. V rámci nabízených workshopů, bychom také rádi propagovali postupy umožňujících vyhodnocování depozice prachových částic a tím nepřímo i imisní zátěže toxickými kovy a případně i polycyklickými aromatickými uhlovodíky v okolí zdrojů různého typu. Neměli bychom ovšem zapomínat na problematiku přímého vlivu znečišťujících látek v ovzduší včetně prachových částic na rostliny. Tyto polutanty ovlivňují nejenom habitus rostlin, ale i související primární a sekundární metabolismus. V tomto kontextu bude věnována i pozornost možnému využití rostlin jako potenciálního indikátoru míry znečištění přízemního ovzduší. Z hlediska možných sekundárních dopadů znečištění ovzduší na zdraví člověka nebude opomenuta i problematika zdravotních rizik souvisejících s kontaminací zejména ovoce, zeleniny a také sbíraných léčivých bylin toxickými kovy obsaženými v prachových částicích deponovaných na jejich povrchu.

Přihlaste se a diskutujte s našimi odborníky o kvalitě ovzduší, zdrojích znečišťování ovzduší, jak znečištění ovzduší ovlivňuje živé organismy nebo jak přenést na studenty informace o ovzduší, zajímavou formou. Společně jistě najdeme další zajímavá témata, o kterých je třeba mluvit.
Termíny a témata workshopů:
Jak přiblížit problematiku ochrany ovzduší studentům I. (8.12.2022 (čt))
Jak přiblížit problematiku ochrany ovzduší studentům II. (12.12. 2022 (po))
Kvalita ovzduší – téma pro budoucnost (15.12. 2022 (čt))
Rostliny a jejich reakce na znečištění (12.1. 2023 (čt))

Pavla Vachová, tel: 775284983
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist