Filip Šebek "> Na Moravě proběhlo školení týkající se úpraven pitné vody - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-morave-probehlo-skoleni-tykajici-se-upraven-pitne-vody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Na Moravě proběhlo školení týkající se úpraven pitné vody

V rámci projektu „Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić“ se konalo koncem října loňského roku školení, jehož se zúčastnili zástupci moravské společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. a delegace z Municipality Teslić. Zastoupena byla také Česká rozvojová agentura, která získala od muninicipality Teslić za podporu tohoto projektu speciální ocenění – Zlatou plaketu.

K celé akci konané v Brně, Znojmě a okolí ve dnech 23. až 26. října se vyjádřil inženýr Tomáš Keberle ze společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Mohl byste krátce přiblížit projekt, na kterém v Bosně a Hercegovině pracujete? Co je jeho cílem?

Jedná se jednak o rekonstrukci stávající úpravny pitné vody v municipalitě Teslić a současně o její rozšíření o novou část úpravny, o tzv. novou vodní linku. V zásadě tedy jde o rekonstrukci a rozšíření stávající úpravny pitné vody pro město Teslić a jeho okolí, čímž dojde ke zvýšení produkce pitné vody ze současných 60 l/s na 120 l/s. Cílem projektu je jednak zvětšení kapacity úpravy říční vody na vodu pitnou a jednak modernizace technologického vybavení úpravny. Dojde k modernizaci strojů a zařízení, k výměně trubních tras za potrubí z nerezového materiálu, k modernizaci a rozšíření elektro části úpravny a řídícího systému úpravy vody. Stavební část projektu je zajišťována a financována partnerem z Bosny, naše společnost realizuje technologickou část projektu.

Čeho se zatím podařilo dosáhnout?

Vzhledem k tomu, že realizace stavební části projektu má velké zpoždění, zahájení montážních prací technologické části bylo zahájeno později, než bylo plánováno. Z tohoto důvody byla do skladu partnerské organizace dodána technologická zařízení určená pro novou vodní linku a kompletní trubní rozvody z nerezového materiálu pro celou úpravnu. Byl realizován jímací objekt v řece Usoře a začátkem srpna byly zahájeny montážní práce na nové vodní lince. V říjnu 2023 byly zahájeny práce i na realizaci rozvodů elektro (kabelové žlaby, rozvaděče) a byly realizovány osvětové kampaně na základních školách.

Ve dnech 23. – 26. října 2023 se na Moravě konalo setkání s lidmi z projektu. Čeho se toto setkání týkalo?

Součástí realizace projektu je i osvětová činnost. V tomto konkrétní případě šlo o osvětovou činnost nazvanou „Školení provozovatele vodohospodářské infrastruktury v ČR za účelem osvěty a zaškolení na podobném provoze úpravny pitné vody v ČR“. Setkání v uvedených dnech, které proběhlo v okolí města Brna, bylo určeno pro zástupce municipality Teslić a zástupce místního provozovatele vodovodní sítě, kterým je vodohospodářská společnost RAD a.d. Teslić.

Kdo všechno se ho vlastně zúčastnil?

Zástupci Municipality Teslić, zástupci dodavatelské společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. a zástupci navštívených provozů úpraven vod.

Co zahrnoval program a jaká místa jste navštívili?

V rámci programu, který připravovala společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., proběhly návštěvy úpraven povrchových vod ve městě Znojmo (ÚV pro město Znojmo a přilehlé obce) a v obcích Štítary (ÚV pro Třebíč a přilehlá města a obce) a Švařec (ÚV pro Brno, Tišnov a přilehlé obce a města). Součástí každé z těchto návštěv byla i diskuse na téma zkušeností z provozu úpravny a organizace samotné úpravy a distribuce pitné vody. V rámci doplňujícího programu jsme v rámci exkurze navštívili státní zámek Vranov nad Dyjí, přehradní hráz Vírské přehrady, klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, brněnskou katedrálu sv. Petra a Pavla a brněnské historické centrum.

Jaké jsou rozdíly v zařízeních na úpravu vody u nás, které jste navštívili, a těmi, které jsou využívány v Bosně a Hercegovině?

V Bosně a Hercegovině je v provozu minimální počet úpraven vody a většinou se jedná o úpravny vybavené starou a nedostačující technologií. Ve srovnání s navštívenými úpravnami na Moravě se v Bosně jedná o úpravny využívající staré technologie a materiály, které se u nás pro tyto provozy již nepoužívají.

Proč je podle vás důležité, aby se lidé z Bosny a Hercegovině jezdili koukat na úpravny k nám do České republiky?

Výměnné návštěvy jsou tedy důležité zejména z důvodu předávání zkušeností s řízením provozu úpraven vybavených moderními technologiemi a dále z důvodu inspirace a motivace ohledně dalšího rozvoje pro partnery z Bosny a Hercegoviny.

Co vás v rámci projektu nyní čeká?

Aktuálně nás v rámci realizace projektu čeká dokončení montáží trubních rozvodů na nové vodní lince, dokončení montáže kompletní technologie nové vodní linky úpravny a dokončení elektro rozvodů včetně řídícího systému pro novou část úpravny. Následně proběhnou komplexní zkoušky a zkušební provoz nové části úpravny. Po úspěšném zprovoznění nové části úpravny bude z provozu odstavena stávající část úpravny. Poté bude demontována stará technologie na staré části úpravny. Ta bude nahrazena novými trubními rozvody a novým strojním vybavením včetně části elektro. Po dokončení rekonstrukce staré části úpravny jak po stránce stavební, tak po stránce technologické, budou opět provedeny komplexní zkoušky, tentokrát už celé úpravny vody a úpravna bude jako celek převedena do ročního zkušebního provozu. Úspěšným ukončením zkušebního provozu projekt končí.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist