Veronika Hešíková "> Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/obce-mohou-diky-nove-metodice-mmr-lepe-planovat-zmeny-v-krajine
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MMR ČR: Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině

23. června 2023 | MMR ČR
Autor: Veronika Hešíková, tel: 705 894 932
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny. Využijí je například obce s rozšířenou působností, které mají zájem vytvořit územní studie krajiny pro svůj správní obvod s podporou z Operačního programu Životní prostředí nebo z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností (https://www.mmr.cz/getmedia/69212445-b323-49de-8134-02e7760fb63e/Zadani_USK_SO_ORP_2023_06_13_final.pdf.aspx?ext=.pdf) aktualizuje stejnojmenný dokument z roku 2016, podle kterého byly pořízeny územní studie krajiny pro téměř čtvrtinu našeho území.

Shrnuje cíle a účel pořízení studie pro správní obvod obcí s rozšířenou působností, požadavky na obsah jejího řešení a na její formální úpravu a uspořádání a případné další požadavky zejména ve vztahu k dotačním podmínkám z Operačního programu Životní prostředí. Pořizovatelé využijí nový Metodický pokyn jako podklad při tvorbě zadání územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností.

V aktualizovaném vydání Metodického pokynu jsou oproti verzi z roku 2016 zejména zjednodušeny a upřesněny některé požadavky na obsah doplňujících průzkumů, rozborů a návrhu územní studie krajiny.

K Metodickému pokynu se váže Příručka (https://www.mmr.cz/getmedia/7bb846e9-9a78-42b8-abce-84542742ad16/Prirucka_USK_SO_ORP_2023_06_13_final.pdf.aspx?ext=.pdf) k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Ta popisuje všechny fáze od přípravy zadání, přes výběr zhotovitele, tvorbu doplňujících průzkumů a rozborů až po vlastní tvorbu návrhu územní studie krajiny. Příručka neklade další požadavky na zadání a obsah studie. Podrobněji ilustruje možné způsoby naplnění požadavků Metodického pokynu, proto ji doplňuje řada praktických příkladů.

Oba dokumenty vychází z předpokladu, že funkční řešení územní studie krajiny se neobejde bez multioborového přístupu spolupráce všech, kteří mají v krajině své legitimní zájmy. Nezbytná je zejména úzká spolupráce orgánů územního plánování a ochrany přírody. Orgány územního plánování využívají územní studie krajiny jako podklad pro nové územní plány a změny těch stávajících. Slouží ale i orgánům ochrany přírody nebo při zpracování pozemkových úprav.

Územní studie krajiny nastavují podobu volné krajiny, lidských sídel a vzájemné vztahy mezi nimi. Mají za úkol vytvářet předpoklady pro existenci zdravého a odolného životního prostředí. Zabývají se plánováním změn v krajině s ohledem na prevenci a odstraňování následků nevhodného hospodaření, adaptaci na klimatické změny, zlepšení kvality života v dané lokalitě a zušlechtění krajiny. Navrhují opatření k ochraně před povodněmi a suchem, ochraně půdy a krajinného rázu nebo třeba podpoře ekosystémů a biodiverzity. Vytváří také podmínky k rekreaci, zlepšení prostupnosti krajiny např. pro cyklisty a zemědělskou techniku a k usměrňování rozvoje sídel a dalších struktur v krajině. Prvotním cílem je přitom vždy zlepšit stav krajiny a posílit zelenou infrastrukturu.

V minulosti se ukázalo, že nejkvalitnější územní studie krajiny vznikají ze spolupráce obcí a orgánů územního plánování, které sdílejí informace a zkušenosti, jednají o společném postupu a inspirují se zdařilými příklady ze sousedství. Je proto velmi žádoucí, aby intenzivní spolupráce mezi pořizovatelem (orgánem územního plánování), orgánem ochrany přírody a případnými dalšími aktéry nastala už během přípravy zadání územní studie krajiny. Díky tomu budou požadavky pořizovatele na obsah studie jasné a postihnou klíčová témata. Takto vzniklá studie bude účelná i pro další územně plánovací činnosti.

Oba dokumenty si můžete prostudovat na stránkách MMR - https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/3-uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/usk-so-orp

Pokud byste se chtěli dozvědět více, MMR také k územním studiím krajiny každoročně pořádá podzimní workshopy - https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/uzemni-planovani/zaznam-a-prezentace-z-6-workshopu-porizovatelu-a-p

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist