https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/oponentura-odhalila-nekvalitni-analyzu-ministerstva-dopravy.proc-chteji-stavet-jez
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Arnika: Oponentura odhalila nekvalitní analýzu Ministerstva dopravy. Proč chtějí stavět jez?

10. května 2023 | Arnika
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2 byl schválen českou vládou v červenci 2019. Na základě jednoho z jeho výstupů se Ministerstvo dopravy rozhodlo dále pokračovat ve snahách splavnit Labe a postavit u Děčína nový jez.

Výstup nazvaný „Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 (dále jen náplavy) v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty “ (dále jen analýza), pro Ministerstvo dopravy (dále jen MD) zpracovaly společnosti WELL Consulting, Ekopontis a AQUATIS.

Tato analýza vedla v létě 2022 ministra dopravy Martina Kupku (ODS) k frenetickému nadšení pro další kontroverzní projekt, který připomíná vládou, jejíž je členem, zrušený projekt kanálu DOL. Kupka na stránkách MD mimo jiné píše: „Z našeho pohledu je projekt Plavební stupeň Děčín, na rozdíl od kanálu Dunaj Odra Labe, realistickým, ekologicky obhajitelným projektem, jehož význam, spočívá nejen v možnosti přemístit část nákladní dopravy na vodu, ale i v otevření další dopravní cesty, po které budeme v budoucnu moci dopravovat do České republiky ropu a zkapalněný plyn.“

Kupka versus realita

Kupka svoje nadšení rozvádí také v časopisu Vodní cesta a plavba, který vydává Ředitelství vodních cest ČR: „Konečně máme v rukou opravdu vědecké ověření týmem vědců různého zaměření, které dokazuje, že kompenzace jsou možné. V rámci analýzy byl též prováděn průzkum zahraničních projektů, které v rámci EU prokazatelně vedly k vytvoření nebo rozšíření stanoviště 3270, což jen ukazuje, že předchozí závěry o nemožnosti kompenzačních opatření nebyly objektivní. Podobný příklad máme i z České republiky, kde byl realizován komplex experimentálních balvanitých výhonů v úseku labského kaňonu pod plánovaným profilem záměru Plavební stupeň Děčín. Díky tomu se zde v posledních letech rozvíjí prokazatelně kvalitní bylinné společenstvo stanoviště 3270.“

Kupkovo prohlášení však ani v nejmenším neodpovídá realitě. Ukazuje to například oponentní posudek analýzy (dále jen oponentura), který byl vypracován na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí, prof. RNDr. Karlem Prachem, CSc. a kolektivem autorů Botanického ústavu AV ČR, a který upozorňuje na nebývale vysoký negativních vlastností a nedostatků této analýzy.

Ta závěry analýzy zcela vyvrací, a naopak podrobně rozebírá, proč na základě předkládaných výstupů „není možné z vědeckého hlediska korektně obhájit náhradu typu evropského stanoviště 3270 (tedy náplavů) v evropsky významných lokalitách Údolí Labe a Porta Bohemica“.

Střet zájmů a zavádějící srovnání

Problémů analýzy je podle oponentury kolektivu autorů Botanického ústavu AV celá řada. Jedním z nich je například střet zájmů. Všechny tři společnosti, které původní posudek zpracovaly, totiž v minulosti pracovaly pro Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest. Analýza tedy nevyhověla základnímu předpokladu nezaujatosti řešitelů výzkumného záměru.

Oponentura dále vyvrací závěry analýzy, že kompenzace jsou možné a prokazatelně vedou k vytvoření nebo rozšíření náplavů a podrobně rozebírá, že na základě předkládaných výstupů není možné z vědeckého hlediska korektně obhájit náhradu typu evropského stanoviště 3270 v evropsky významných lokalitách Údolí Labe a Porta Bohemica.

Přestože totiž analýza zmiňuje průzkum zahraničních projektů, které vedly k vytvoření nebo rozšíření náplav, v oponentuře se uvádí, že výběr těchto projektů není relevantní a jsou nesrovnatelné s plánovanou stavbou Plavebního stupně Děčín v lokalitě Prostřední Žleb.

Oponentura také poukazuje na to, že název analýzy je zavádějící a evokuje zlepšení současného stavu, nikoli „vylepšování“ budoucího stavu.

Nevědecké postupy a řada převzatých pasáží

Text analýzy, která tak nadchla ministra dopravy je velmi rozsáhlý. Nicméně podle oponentury jeho obsáhlost vzbuzuje dojem, že její autoři chtějí čtenáře „utopit“ v datech. Je chaotický a postrádá logickou strukturu, a dokonce i obsah, který by usnadnil orientaci. Neobsahuje jednotný seznam literatury a chybí popis cílů výzkumného projektu, popis použitých metod a diskuse zjištěných skutečností.

Text také obsahuje řadu doslovně převzatých pasáží a obsáhlých tabulek, které ale nejsou relevantní pro problematiku. Podle oponentury byla zjištěna míra podobnosti až 41 % u vybraných zdrojů, což je u výzkumného projektu nepřijatelně vysoké číslo. Autoři neuvádějí citace na konkrétní práce v textu, což je elementární náležitost jakéhokoliv odborného textu, a není tedy možné dohledat zdroje potvrzující pravdivost předkládaných tvrzení. Dokument vychází rovněž z neveřejných podkladů, které ovšem nejsou obsaženy v přílohách.

A co dál?

Na základě uvedeného, je podle Arniky patrná snaha zainteresovaných skupin manipulovat fakty v zájmu dosažení vytýčeného developerského cíle, bez ohledu na faktickou či odbornou správnost a relevanci.

Koordinátorka projektu Za živé řeky Marie Dostálová z Arniky k tomu říká: „Otázka, zda zničení náplav lze kompenzovat, není jediná1. Zásadní pochybnosti vzbuzuje i sám účel stavby, její potřebnost, a to, zda skutečně představuje veřejný zájem převažující nad zájmem ochrany přírody. “

Arniku však velmi těší, že si díky zpracované oponentuře, stojí Ministerstvo životního prostředí i nadále za svým negativním stanoviskem ke kompenzovatelnosti náplav v otázce výstavby plavebního stupně Děčín.

Chcete také vyjádřit nesouhlas s výstavbou? Přidejte svůj podpis k naší petici za záchranu Labe - https://arnika.org/voda/petice-za-zachranu-labe

Poznámky:
1 https://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-komentare/tak-trochu-jiny-pohled-jsou-argumenty-ochrany-prirody-proti-plavebnimu-stupni-decin-opravdu-klicove

Výstupy analýzy TAČR: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Analyza-TACR-Pri-vystavbe-plavebniho-stupne-Decin (na konci tiskové zprávy)
Oponentura BÚ AV ČR : https://view.publitas.com/arnika-zs/tacr_beta_oponentura_bu/

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist