Lucie Ješátková "> Potravinová bezpečnost, energetická soběstačnost a řešení dopadů války na Ukrajině. To jsou priority lidoveckých ministrů pro předsednictví ČR v Radě EU - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/potravinova-bezpecnost-energeticka-sobestacnost-a-reseni-dopadu-valky-na-ukrajine.to-jsou-priority-lidoveckych-ministru-pro
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

KDU-ČSL: Potravinová bezpečnost, energetická soběstačnost a řešení dopadů války na Ukrajině. To jsou priority lidoveckých ministrů pro předsednictví ČR v Radě EU

3. července 2022 | KDU-ČSL
Autor: Lucie Ješátková, tel: 730 575 148
Náš stát bude následující půlrok předsedat Radě Evropské unie. Lidovecké resorty představily souhrn priorit, na které se v rámci předsednictví chtějí zaměřit. Priority ministerstva práce a sociálních věcí se budou pojit především s dopadem války na Ukrajině a související energetickou krizí. Zaměří se také na rovné a spravedlivé podmínky na trhu práce. Priority ministerstva životního prostředí se vážou na klimatickou změnu, klíčová bude ochrana životního prostředí a zmírnění dopadů environmentálně škodlivých jevů. Hlavní prioritou ministerstva zemědělství bude potravinová bezpečnost, která je nyní výjimečně důležitá. Tématem bude snižování spotřeby pesticidů či ochrana a obnova lesů.

Priority ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) budou mimo jiné reagovat na ruskou agresi na Ukrajině, která dopadá i na náš stát. Je třeba zajistit podporu adaptace a integrace Ukrajinců ve spolupráci s ukrajinským MPSV a zaměřit se na energetickou chudobu. Na tom chce resort spolupracovat s ministerstvem životního prostředí, konkrétně jejich dotačním programem Nová zelená úsporám a modernizačními fondy, které mají nabídnout domácnostem i firmám možnost vlastnit více vlastních obnovitelných zdrojů energie. Resort se zaměří na agendu zpřísnění evidence pracovních sil v EU, kde je potřeba dospět k praktickému, nebyrokratickému řešení, které by nelimitovalo pracovní mobilitu. Neméně důležitými tématy budou dětská chudoba, agenda dostupných sociálních služeb a rovné odměňování žen i mužů na pracovním trhu. V Evropské unii trpí dětskou chudobou přibližně 23 milionů dětí, tedy každé čtvrté dítě. V České republice je počet naštěstí nižší, v chudobě žije 1 z 9 dětí. I tak se jedná o velmi vysoké číslo. Ve firmách se resort zaměří na kvalitní pracovní podmínky, integraci zdravotně znevýhodněných na trh práce a na ochranu pracovníků ve všech typech výdělečné činnosti a transparentnost v odměňování žen a mužů.

„Předsednictví přebíráme ve velmi složité době. Stojí před námi velká odpovědnost a velmi důležité úkoly. Musíme společně postupovat ve zvládnutí uprchlické krize, která zasáhla Evropu po vpádu ruské armády na Ukrajinu. S tím souvisí i energetická bezpečnost. Česká republika patří mezi nejvíce zasažené státy, pokud jde o uprchlickou vlnu. Dokázali jsme se postarat o více než 380 tisíc lidí, přes 82 tisíc z nich se podařilo zapojit na trh práce. Řešení energetické krize bude dalším velkým úkolem pro celou Evropu,“ řekl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Hlavní priority MPSV:
* podporovat adaptaci a integraci Ukrajinců,
* zmírnit energetickou chudobu dotacemi na obnovitelné zdroje pro domácnosti i firmy,
* zmenšit byrokratické překážky bránící pracovní mobilitě v rámci EU,
* minimalizovat dětskou chudobu,
* zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců,
* zajistit transparentnost v odměňování žen a mužů.

Jednou z hlavních priorit ministerstva životního prostředí (MŽP) pro předsednictví v Radě EU je balík Fit for 55, který se týká ochrany klimatu a energetické bezpečnosti. Jeho cílem je dosažení klimatické neutrality nejpozději v roce 2050. Druhou prioritou resortu je adaptace na změnu klimatu, především obnova krajiny přes půdu – vodu – lesy. Důležitou roli bude hrát ochrana a obnova biodiverzity. V neposlední řadě je prioritou ministerstva zajištění oběhového hospodářství, snižování znečištění životního prostředí a zlepšení surovinové bezpečnosti.

V rámci balíčku Fit for 55 by do roku 2030 mělo dojít ke snížení emisních skleníkových plynů o 55 %. Ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové se už nyní podařilo dojednat pro český průmysl a domácnosti přes 1 200 miliard korun na dekarbonizaci českého průmyslu a pomoc našim domácnostem.

„Z pohledu životního prostředí bude nejdůležitější prioritou vyjednávání o legislativním balíčku Fit for 55. Vedle ochrany klimatu budou dalšími tématy ochrana přírody a oběhové hospodářství. Důležitým úkolem bude zejména najít společnou řeč mezi členskými státy, pokud jde o Evropskou komisí nedávno zveřejněný legislativní návrh k obnově přírody. V oblasti oběhového hospodářství budeme usilovat o dokončení vyjednávání s Evropským parlamentem k nařízení o bateriích. Další vyjednávání se budou týkat revize směrnice o průmyslových emisích, stejně jako směrnice o kvalitě ovzduší. MŽP chce během českého předsednictví upozornit i na problematiku světelného znečištění, která byla dosud na evropské úrovni poněkud opomíjena,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Zároveň zdůraznila součinnost s ministerstvem zemědělství, se kterým na mnohých projektech spolupracují už od začátku fungování Fialova kabinetu.

Priority MŽP:
* implementace legislativního balíčku Fit for 55,
* adaptace na změnu klimatu, především pomocí obnovy krajiny,
* ochrana a obnova biodiverzity,
* snížení světelného znečištění,
* zajištění oběhového hospodářství,
* dokončení vyjednávání k nařízení o bateriích.

Ministerstvo zemědělství má v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie tři hlavní priority. První prioritou je potravinové zabezpečení, na což má nyní negativní dopad i válka na Ukrajině. Ve spolupráci s Evropskou komisí bude ministerstvo hledat možnosti, jak těmto odvětvím pomoci. Druhou prioritou je snižování spotřeby pesticidů v Evropské unii, kde povedeme debatu o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby došlo ke splnění tohoto cíle spravedlivým rozdělením mezi všechny členské státy. Cílem je snížit jejich spotřebu do roku 2030 o 50 %. Třetí prioritou je prevence odlesňování a podpora lesnictví. Lesy v Evropě jsou v současnosti dobře chráněny, ale je potřeba, aby v důsledku vyvážení některých komodit do EU nedocházelo ke kácení pralesů a znehodnocování lesů v jiných částech planety. Ministerstvo bude také podporovat udržitelné lesnictví na základě Strategie EU pro lesy, pro které uspořádá například workshop o monitoringu stavu lesů v EU. Přestože jsme vnitrozemský stát, budeme mít významnou roli také při stanovování tzv. rybolovných práv na příští rok ve vodách EU a třetích zemí. Toto nastavení je důležité také z hlediska potravinového zabezpečení.

„Hlavními tématy v resortu zemědělství jsou potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v Evropě, prevence odlesňování a podpora lesnictví. Cílem je ochrana klimatu, zajištění biodiverzity, rozvoj šetrného hospodaření a udržitelná produkce potravin. Nejdůležitějším úkolem našeho sektoru je však zachování produkce kvalitních a bezpečných potravin a potravinová bezpečnost. Budeme proto pravidelně sledovat situaci na komoditních trzích a na každém zasedání Rady ministrů, tedy jednou za měsíc, budeme toto téma řešit a přijímat potřebná opatření. To je i v souvislosti s válečnými událostmi na Ukrajině velice důležité téma,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Priority MZe:
* potravinové zabezpečení,
* snižování spotřeby pesticidů do roku 2030 o 50 %,
* prevence odlesňování a podpora lesnictví mimo EU pomocí importní legislativy.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist