Filip Šebek "> Projekt ČRA pomůže zlepšit nakládání s odpadní vodou v obci Branjevo - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/projekt-cra-pomuze-zlepsit-nakladani-s-odpadni-vodou-v-obci-branjevo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Projekt ČRA pomůže zlepšit nakládání s odpadní vodou v obci Branjevo

24. listopadu 2020 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
V obci Branjevo, která se nachází v municipalitě Zvornik v Bosně a Hercegovině nedaleko hranic se Srbskem, je vybudována část stokové sítě, ale zatím zde úplně chybí čistička odpadních vod. Část odpadní vody tedy koncentrovaně odtéká do řeky Driny. Starosta města Zvornik proto nedávno podepsal s Češkou rozvojovou agenturou Memorandum o porozumění na realizaci projektu, v rámci něhož ČRA zajistí vybavení pro kanalizační síť. Město Zvornik financuje stavební práce, zajistí i lokalitu pro čistírnu odpadních vod, povolení a kanalizační přípojky.

Cílem projektu s názvem Zlepšení nakládání s odpadní vodou v obci Branjevo je snížit negativní dopad odpadních vod na životní prostředí a zdraví populace po proudu řeky Drina a zajistit zde dlouhodobě udržitelný systém nakládání s odpadními vodami. Vzhledem k neexistenci ČOV v obci Branjevo odtéká část odpadní vody do řeky Driny, zatímco zbytek odpadních vod vede do domovních septiků nebo jímek na vyvážení, jejichž stavebně-technický stav je nejasný a lze očekávat netěsnost těchto jímek. Tím dochází k propouštění odpadních vod do okolní půdy, což ve většině případů vede ke kontaminaci půdy a podzemních vod. Nepříjemný zápach, který je cítit z řeky i septiků přitahuje komáry i jiný hmyz, který může přenášet různé nemoci. Infiltrace odpadních vod do vod podzemních má pak negativní vliv na životní prostředí. To vše ve svém důsledku může vést ke zdravotním problémům místních obyvatel.

Starosta města Zvornik Zoran Stevanović se proto sešel se zástupci české firmy Presskan systém a.s., jejíž vybavení bude využito k vybudování kanalizační sítě v Branjevu. „Obec Branjevo byla nově osídlena po konci války v Bosně a Hercegovině, aby zajistila nový domov pro vnitřní uprchlíky, kteří se již nechtěli vracet do svých domovů v jiných částech Bosny a Hercegoviny. Jedná se o obec, která je v těsné blízkosti řeky Drina na důležité komunikační spojnici mezi Zvornikem a Bijeljinou na hranicích se Srbskem. Dodávka vybraného materiálu pro stokovou síť v Branjevu zahájila komplexní projekt ČRA, který má za cíl vyřešit nakládání s odpadními vodami v této obci,“ říká Ivana Pejič Povolná, která má v České rozvojové agentuře na starosti projekty v Bosně a Hercegovině.

Během projektu, který je realizován v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, dojde také k odpovídajícímu zaškolení zaměstnanců organizace provozující ČOV a seznámení obyvatelstva obce Branjevo s principy nakládání s odpadními vodami. V návaznosti na realizaci projektu dojde ke snížení znečištění povrchových vod řeky Drina komunálními odpadními vodami, což umožní zachování turistického ruchu v regionu v souladu s cíli ochrany životního prostředí. Snížení znečištění povrchových vod zároveň přispěje k naplnění cílů Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti.

„Další komponentou projektu je i příprava projektové dokumentace na čistírnu odpadních vod, jejíž výstavba je také v plánu. Jednalo by se o jednu z prvních funkčních čistíren odpadních vod v blízkosti řeky Drina, která by mohla dát příklad řešení pro další obce nejen v Bosně a Hercegovině, ale i sousedním Srbsku. Jakékoliv zvýšení kvality vody v řece pak povede k ještě větší atraktivitě řeky Drina, což v důsledku může znamenat zvýšení počtu návštěv turistů – ať již k rekreaci nebo rybaření,“ dodává Ivana Pejič Povolná.

Klíčovým partnerem v rámci realizace projektu je municipalita Zvornik, která přislíbila zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů či ve spolupráci s institucemi Republiky srbské. Provozovatelem stokové sítě a nové ČOV bude městská společnost AD vodovod i komunalije, která má na starosti provoz systému zásobování pitnou vodou, nakládání s odpadními vodami či úklid veřejných prostranství. Tato společnost navíc disponuje personálem, který po proškolení v rámci projektu převezme nově instalovanou technologii a zodpovědnost za její provoz. Česká rozvojová agentura zajistí dodání vybavení pro stokovou síť zahrnující trubní materiál gravitační stokové sítě a tlakové sítě, trubní materiál gravitačních přípojek vč. trubního příslušenství šachet a dalšího vybavení.

Konečnými příjemci projektu budou obyvatelé Branjeva, kteří budou využívat modernizovaný systém nakládání s odpadními vodami. Zároveň bude mít projekt z pohledu populace žijící po proudu řeky Drina od ČOV pozitivní dopad na životní prostředí, včetně redukce zdravotních komplikací způsobených kontaminovanými vodami. Projekt tak bude mít dopad jako na obyvatele Bosny a Hercegoviny, tak i obyvatele sousedního Srbska. Lepší povědomí místní populace o důležitosti ochrany vodních zdrojů přispěje k celkovému omezení znečišťování životního prostředí a ve výsledku zvýší přitažlivost cílové oblasti pro bydlení, včetně potenciálního zvýšení hodnoty nemovitostí.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist