https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/s-novym-jizdnim-radem-vyjede-v-plzenskem-kraji-take-9-novych-regiopanteru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: S novým jízdním řádem vyjede v Plzeňském kraji také 9 nových RegioPanterů

28. listopadu 2018 | České dráhy
V neděli 9. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2019. V Plzeňském kraji je připravován ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy POVED. Zahrnuje celkem 547 vlaků, z toho v pracovní dny pojede 493 vlaků, o sobotách a nedělích 321 vlaků. Regionální spoje ujedou 5 321 931,7 vlakokilometrů, což představuje nárůst o 5,04 % ve srovnání se současným jízdním řádem. Největší nárůst bude na trati 190 v úseku Plzeň – Horažďovice předměstí.

Regionální osobní dopravu objednává Plzeňský kraj. Dálkovou dopravu, tedy rychlíkové a expresní spoje, zajišťují České dráhy na základě objednávky Ministerstva dopravy.

V roce 2019 by mělo dojít v obvodu Plzeňského kraje k rozšíření platnosti integrovaného dopravního systému. K 1. lednu zvažuje Krajský úřad Plzeňského kraje rozšíření Integrované dopravy Plzeňska na trati 190 o úsek z Horažďovic předměstí do Strakonic a integraci dalších vlaků dálkové dopravy. „Plzeňský kraj také navýšil nabídku spojů cestujícím v úsecích Plzeň – Rokycany, Plzeň – Přeštice a mezi Horažďovicemi a Plzní, kde současně nabízí cestujícím vyšší kvalitu zavedením nových elektrických vozidel,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. „Mezi Plzní a Radnicemi pojedou všechny vlaky přímo, tedy bez nutného přestupu,“ dodal.

Díky nově otevřeným tunelům u Ejpovic dochází také k podstatnému zrychlení dopravy mezi Plzní a Rokycany, Hořovicemi nebo Prahou. „Rychlíky pojedou nově z Plzně do Rokycan pouze 11 minut, do Hořovic 32 minut a expresy dorazí na pražský Smíchov za 1 hodinu 8 minut a do centra Prahy na hlavní nádraží za 1 hodinu 20 minut. Vlak tak nabídne velmi rychlé spojení mezi hlavním a krajským městem i mezi krajským městem a regionálními centry Plzeňského kraje. Cesta vlakem nebo v kombinaci autem a vlakem tak bude z mnoha směrů rychlejší než přímá cesta vozem do centra Plzně,“ zdůrazňuje Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod. Osobní vlaky urazí trasu Plzeň – Rokycany za 15 minut a zrychlí se tak i cesta do Ejpovic, Mýta a dalších míst v tomto směru.

Hlavní změny v regionální dopravě

Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na regionálních vlacích budou nově nasazeny elektrické jednotky řady 650 RegioPanter (kromě jednoho páru spěšných vlaků, na kterém bude nasazena souprava s řídícím vozem „Sysel“ a třemi vozy klasické stavby). Vlaky budou vyjíždět a končit nově na stanici Plzeň-Jižní Předměstí.
Na spojích Plzeňské linky budou ČD nově nasazovat el. jednotky řady 650 RegioPanter, linka bude částečně rozšířena.
Vlaky na trati 176 budou v souvislosti se zprovozněním Ejpovického tunelu jezdit v úseku Radnice – Chrást u Plzně – Ejpovice – Plzeň hl.n. a zpět. Jízdné zůstane i přes prodloužení projetého úseku na stejné úrovni.
Na trati 178 Svojšín – Bor nebyl objednán žádný vlak.
Na trati 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín pojedou v pracovní dny čtyři nové páry vlaků v úseku Plzeň hl.n. – Přeštice a zpět.Podrobné informace o změnách regionálních jízdních řádů

Na převážné části tratí zůstává koncept jízdního řádu regionálních vlaků stejný, jako byl v minulém jízdním řádu. Ve většině případů se pak změny týkaly úprav časových poloh nebo četnosti jízd vlaků regionální dopravy v návaznosti na trasy dálkových vlaků.

Trať 160 Plzeň – Žatec

V novém jízdním řádu nadále nebudou na trati 160 provozovány dálkové vlaky dopravcem České dráhy.

Trať 170 Plzeň – Beroun

V úseku Plzeň – Beroun došlo k úpravě časových poloh regionálních spojů v souvislosti s otevřením nových tunelů a následné úpravě tras dálkových vlaků.
Základem nového jízdního řádu pro osobní vlaky zůstává dvouhodinový takt s odjezdem z Plzně hl.n. do Berouna.
Vlaky v úseku Plzeň-Doubravka – Ejpovice budou jezdit tunely mimo zastávky Chrást u Plzně a Dýšina. Tyto zastávky budou obsluhovány vlaky Plzeň hl.n. – Ejpovice – Chrást u Plzně – Radnice a zpět.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice

V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut z důvodu změny časové polohy vlaků na trati 170.
Nově budou provázány spoje Sp 1669 (Plzeň hl.n. 9:17 – Mirošov město 9:49) a Sp 1668 (Mirošov město 10:07 – Plzeň hl.n. 10:44), kdy není nutný přestup v Rokycanech. Tento spoj pojede v pracovní dny kromě prázdnin.

Trať 176 Chrást u Plzně – Radnice

Vlaky na této trati budou v souvislosti se zprovozněním Ejpovického tunelu jezdit v úseku Radnice – Chrást u Plzně – Ejpovice – Plzeň hl.n. a zpět. Cena za jízdenku zůstává i přes prodloužení projetého úseku na stejné úrovni.
Cestovní doba se z původních 51 minut (50 minut v opačném směru) mírně zvýší na 54 minut (53 minut v opačném směru).
V pracovní dny pojede nový přímý vlak z Chrástu u Plzně zast. do Bezdružic s odjezdem v 6:00.

Trať 177 Pňovany zastávka – Bezdružice

V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k drobným minutovým posunům v souvislosti s úpravami časových poloh vlaků na trati 170.
První vlak z Bezdružic pojede z důvodu úpravy časové polohy vlaku na trati 170 o 13 minut dříve.
V pracovní dny pojede nový přímý vlak z Chrástu u Plzně zast. do Bezdružic s odjezdem v 6:00.

Trať 178 Svojšín – Bor

Na této trati objednatel neobjednal žádný vlak.

Trať 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město

V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut.

Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť

V novém jízdním jsou upravené jen časové polohy vlaku dvou spojů. Osobní vlak Os 27402 pojede v celé trase o 2 minuty dříve, Os 27409 naopak o 2 minuty později.

Trať 182 Staňkov – Poběžovice

Zachován stejný koncept dopravy i s časovými polohami.

Trať 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín

V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, dojde pouze k drobným posunům v řádu minut.
V pracovní dny budou zavedeny čtyři nové páry osobních vlaků v úseku Plzeň hl.n. – Přeštice. Odjezdy z Plzně hl.n. budou v 7:21, 11:10, 14:47 a 18:20 (Os 7530, 7532, 7534 a 7536), zpět z Přeštic pak v 8:19, 12:19, 16:19 a 20:19 (Os 7531, 7533, 7535 a 7537).

Trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní

V novém jízdním řádu došlo pouze u několika vlaků k minutovým posunům.
Stávající vlak Os 7201 bude z provozních důvodů rozdělen na dva vlaky: Os 7221 pojede v úseku Planá u Mariánských Lázní – Bělá nad Radbuzou, Os 7237 pak v úseku Bělá nad Radbuzou – Domažlice. Pro cestující toto rozdělení znamená přestup ve stanici Bělá nad Radbuzou. Vlaky pojedou v původních časech vlaku Os 7201.

Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí

V novém jízdním řádu budou upraveny časové polohy a četnost jízdy vlaků na trati 185 podle návazností na vlaky, které jezdí na tratích 180, 183 a 190. Odchylky budou pouze minutové (kromě vlaků 17510 a 17501, viz níže).
Osobní vlak Os 17510 pojede o víkendech a svátcích z Horažďovic předm. o 7 minut později, tj. až v 13:18, do Klatov přijede naopak o 7 minut dříve (v 14:35). Důvodem je skutečnost, že na trase spoje nebude potřeba křižovat.
Vlak Os 17501 nově pojede o 16 minut později, tj. z Klatov ve 4:37.

Trať 190 Plzeň – Horažďovice předměstí

Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na regionálních vlacích budou nově nasazeny elektrické jednotky řady 650 RegioPanter (kromě jednoho páru spěšných vlaků, na kterém bude nasazena souprava s řídícím vozem „Sysel“ a třemi vozy klasické stavby). Vlaky budou vyjíždět a končit nově ze stanice Plzeň-Jižní Předměstí.
V úseku Nepomuk – Horažďovice předm. a zpět nově pojedou v každém směru další dva vlaky.
Na spojích „Plzeňské linky“ budou také nasazeny soupravy RegioPanter. Koncepce je mírně upravena, např. poslední spoj linky pojede z Pňovan do Nepomuku ve 20:41.

Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí

Koncept regionální dopravy bude zachován, pouze bude u vlaku Os 27903 provedena časová korekce, kdy v celé trase Blatná – Nepomuk pojede tento spoj o 3 minuty dříve.

Dálková doprava

Na trati 170 Praha – Plzeň dojde ke zprovoznění tunelů mezi zastávkou Plzeň-Doubravka a stanicí Ejpovice. Jízdní doba rychlíků v úseku Plzeň hl.n. – Rokycany se zkrátí na 11 minut.

V novém jízdním řádu budou i nadále jezdit denně v Plzeňském kraji dva páry vlaků IC Pendolino. Vlaky IC/SC 505 / 504 pojedou z Chebu přes Plzeň hl.n., Prahu hl.n. do Ostravy hl.n. a zpět. Vlaky IC/SC 515 / 512 pojedou z Františkových Lázní přes Plzeň hl.n., Prahu hl.n., Ostravu hl.n. do Bohumína a zpět.

Byla zachována koncepce dálkové dopravy na trati 180 Plzeň – Domažlice (– Furth im Wald), což znamená, že vlaky dálkové dopravy z Čech do Bavorska a zpět budou přes Plzeň hl.n. jezdit ve dvouhodinovém taktu.

Obnova vozového parku v Plzeňském kraji

„Ke zcela zásadnímu zkvalitnění komfortu cestujících dochází na trati 190 v úseku Plzeň – Horažďovice předměstí a částečně na trati 170 v úseku Plzeň – Pňovany, tzv. Plzeňské lince. Zde dochází k uvedení do provozu devíti nových elektrických jednotek RegioPanter v barvách Plzeňského kraje. V souvislosti se zvýšením komfortu rovněž dochází k navýšení objednávky Plzeňského kraje na tomto úseku o 21 mil. korun,“ říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

RegioPantery pro Plzeňský kraj mají barevnou kombinaci modré, zelené a žluté s prvky Plzeňského kraje. Změny barevného řešení se dočkal i interiér. Vzhled vybrali lidé v anketě, kterou uspořádal Plzeňský kraj.

„Celková cena za 9 nových jednotek přesahuje 1 miliardu korun a z 85 % by měla být kryta dotací z Operačního programu Doprava 2014 – 2020,“ upřesňuje způsob financování nákupu nových vlaků Miroslav Kupec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „V srpnu 2018 byla žádost o dotaci Ministerstvem dopravy schválena a České dráhy obdržely schvalovací protokol. Nyní probíhá ze strany Ministerstva dopravy příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

„Nové vlaky významně zvyšují komfort pro cestující. Jsou plně klimatizované, nabízejí připojení k internetu pomocí Wi-Fi, elektrické zásuvky nebo moderní informační systém. Kromě toho bude vždy alespoň jeden vůz v soupravě disponovat místem pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace,“ doplňuje Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation a člen představenstva Škoda Vagonka.

Regionální jízdní řád

I letos bude k dispozici na pokladnách ČD v Plzeňském kraji Regionální jízdní řád „Plzeňský kraj“ 2018/2019. Cena 25 Kč za kus.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist