Filip Šebek "> S podporou ČRA se uskutečnil osvětový projekt s mezinárodním přesahem o dopadech klimatické změny zacílený na mladou generaci - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/s-podporou-cra-se-uskutecnil-osvetovy-projekt-s-mezinarodnim-presahem-o-dopadech-klimaticke-zmeny-zacileny-na-mladou-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: S podporou ČRA se uskutečnil osvětový projekt s mezinárodním přesahem o dopadech klimatické změny zacílený na mladou generaci

17. března 2023 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Klimatická změna je nepochybně jednou z nejzávažnějších výzev současnosti, jejíž dopady budou v budoucnosti pociťovat všichni. Česká rozvojová agentura proto podporuje projekt realizovaný neziskovou organizací Na mysli, jehož záměrem je pozitivně motivovat a podporovat mladé lidi v osmi členských státech EU, aby se zapojovali do aktivit zaměřených na řešení změny klimatu. Díky projektu si mladí lidé uvědomí výzvy, kterým společnost a planetární ekosystémy čelí v souvislosti s klimatickou změnou, budou lépe chápat souvislosti a dopady na životy obyvatel, na ekosystémy v Evropě a v zemích globálního Jihu a budou se více a aktivněji podílet na řešeních ke zmírnění změn klimatu v souladu s naplňováním Agendy 2030 a SDGs.

Dopady klimatické změny budou v nadcházejících dekádách se vzrůstající tendencí ovlivňovat životy obyvatel všech zemí. Zároveň změna klimatu nemá zásadní dopad pouze na člověka, ale i na všechny biologické druhy, ekosystémy a vzájemné ekosystémové služby na planetě. Tyto změny pak významně ovlivňují i strategické zdroje jako je pitná voda, zemědělská půda a s ní související produkce potravin, regulace chorob a škůdců a další faktory.

Vědci již téměř 40 let varují, že pokud růst koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší nebude zásadním způsobem zpomalen, planeta se přiblíží ke kritickému bodu zlomu. Po jeho překročení už bude velmi obtížné se na změny prostředí adaptovat a lidská civilizace bude čelit vlastnímu kolapsu. Nyní stojíme na počátku krizové situace, která se bez markantní změny našeho způsobu života bude nadále prohlubovat a drasticky dopadne především na dnešní mladou generaci.

A právě na mladou generaci je zaměřen osvětový projekt s názvem Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu, který si klade za cíl zvyšovat povědomí o příčinách i dopadech klimatické změny a o možnostech, jak včas zabránit nejhorším důsledkům. Součástí projektu je také zvyšovat citlivost mladých lidí vůči sociálním aspektům klimatické spravedlnosti a poskytnout nástroje pro reflexi dopadů klimatické změny v zemích globálního Jihu.

„Povědomí o této problematice stejně jako o důsledcích, které naše každodenní volby a jednání mohou mít, je v naší společnosti stále nedostačující. Navzdory tomu, že je změna klimatu jednou z nejvážnějších globálních hrozeb, není stále dostatečně reflektována při vzdělávání žáků a studentů ZŠ a SŠ. Důvodem je téměř úplná absence této problematiky v rámcových vzdělávacích programech. Mládež se přesto v posledních letech začíná aktivně zapojovat do občanského života a naléhavě upozorňovat na hrozby, které pro ně dosavadní opomíjení klimatické krize představuje. Tento projekt si klade za cíl ji v tomto konání podpořit a motivovat i další dosud neoslovené aktéry,“ říká Viktorie Tenzerová, ředitelka neziskové organizace Na mysli, která se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty dlouhodobě zabývá.

V rámci projektu proběhla v loňském roce celá řada osvětových aktivit, jako např. pravidelné aktivity na webu ve formě článků zaměřených na individuální i kolektivní zodpovědnost v oblasti udržitelného rozvoje, oblast GRV, problematiku klimatické spravedlnosti atp. V rámci projektu byla vyrobena také krátká osvětově-vzdělávací videa, která byla sdílena na sociálních sítích a prostřednictvím multiplikátorů. Proběhly také veřejné akce na zvýšení povědomí o klimatické změně a jejích environmentálních aspektech. Jedna z nich byla zaměřena na udržitelnou výrobu a spotřebu textilu, na problematiku rychlé módy a jejích dopadů na globální oteplování, znečištění životního prostředí a sociální aspekty.

„V rámci projektu jsme také loni uspořádali šest promítání jako součást festivalu dokumentárních filmů Země na talíři z oblasti udržitelnosti, potravinové bezpečnosti, klimatické spravedlnosti a GRV v různých regionech ČR. K festivalu proběhlo šest doprovodných akcí, čtyři panelové debaty s odborníky, vzdělávací workshopy a tematické výstavy. Podařilo se i mediální pokrytí filmového festivalu a jeho aktivit v regionálních i celorepublikových médiích,“ přibližuje Viktorie Tenzerová.

V rámci projektu se uskutečnila i cesta novinářů, influencerů a mladých dobrovolníků po stopách změn klimatu na globální Jih. Návštěva keňských farmářů, kávových plantáží, květinových farem, přírodní rezervace ale i skládky v Keni umožnila účastníkům otevřít témata spojená s klimatickou spravedlností v mnoha článcích, rozhovorech ale i příspěvcích v klasických či sociálních médiích. Největší aktivitou uplynulého roku pak pro projekt byla organizace týdenního dobrovolnického kempu v NP Šumava, kde se 60 mladých lidí zapojilo do revitalizačních prací v mokřadech. Kromě velkého množství odvedené práce v terénu připravili dobrovolníci i mediální obsah na základě expertních školení, která celý týden probíhala. S tím se pak rozjeli do svých komunit, aby šířili myšlenky ochrany biodiverzity. Jednou z hlavních aktivit organizace Na mysli v rámci mezinárodního konsorcia projektu je pak produkce originální deskové hry zaměřené na změnu klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Hra byla vyrobena v roce 2021 v nákladu 2100 ks a je průběžně distribuována po České republice.

Projekt Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu je implementován v rámci mezinárodního konsorcia 10 partnerů z 8 evropských zemí. Mezi klíčové výstupy projektu patří kromě komunikační kampaně také navýšení odborné kompetence mladých lidí a jejich zapojení do individuálních i kolektivních aktivit v souladu se záměrem projektu. Dalším cílem je podpořit mladé lidi v aktivním zapojení se do individuálních a systémových změn vedoucích k mitigaci klimatické změny a k šíření tohoto povědomí a příkladů dobré praxe mezi další, dosud neoslovené, občany. Nedílnou součástí projektu je i podpora a rozvoj globálního rozvojového vzdělání zejména s důrazem na perspektivu klimatické spravedlnosti propojující lidská práva, sociální spravedlnost a obecné zásady rovnosti s ekonomickou transformací rozvinutých států s cílem zajistit environmentální udržitelnost.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist