Bradford Walton "> Společnost Ball Corporation zveřejnila klimatický transformační plán a kombinovanou výroční zprávu o hospodaření a udržitelnosti za rok 2022 - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/spolecnost-ball-corporation-zverejnila-klimaticky-transformacni-plan-a-kombinovanou-vyrocni-zpravu-o-hospodareni-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

BALL: Společnost Ball Corporation zveřejnila klimatický transformační plán a kombinovanou výroční zprávu o hospodaření a udržitelnosti za rok 2022

22. března 2023 | BALL
Autor: Bradford Walton , tel: 415-254-7168


Klimatický transformační plán nastiňuje krátkodobá opatření, spolupráci v rámci hodnototvorného řetězce a společnou propagaci s cílem podpořit oběhové hospodářství a dekarbonizaci.

WESTMINSTER, Colorado, 21. března 2022- Společnost Ball Corporation (NYSE: BALL) zveřejnila svůj nový Klimatický transformační plán, který nastiňuje cestu společnosti a její vývoj směrem k plně oběhovému a dekarbonizovanému podnikání, což jí umožní do budoucna přinášet taková řešení, která budou prospěšná pro naši planetu. Plán byl zveřejněn společně s kombinovanou výroční zprávou za rok 2022, kde společnost Ball podrobně popisuje svůj závazek k environmentální, sociální a ekonomické udržitelnosti (ESG), jakož i pokroky v plnění vlastních cílů v oblasti produktů a sociálních dopadů do roku 2030. Společnost Ball Corporation působí také v České republice. V Ejpovicích u Plzně vyrábí plně recyklovatelné nápojové plechovky, ve Velimi se pak zabývá výrobou nejmodernějších hliníkových pouzder pro aerosolové spreje. V Plzni na Borských polích pak společnost aktuálně dokončuje nový výrobní závod na nápojové plechovky, který představuje jednu z největších zahraničních investic v ČR za poslední roky.

„Jako globální společnost se 143letou historií disponuje Ball odbornými znalostmi a zdroji potřebnými k tomu, aby se firma dokázala vypořádat s nejistotou a přinášela trvalou hodnotu svým zaměstnancům, zákazníkům, komunitám i akcionářům,“ říká Dan Fisher, prezident a generální ředitel společnosti Ball Corporation. "Podrobnosti uvedené v naší kombinované výroční zprávě za rok 2022 a v Klimatickém transformačním plánu dokládají naše odhodlání podporovat inovace a provozní zdokonalování u všech našich globálních aktivit v oblasti hliníkových obalů a v leteckém průmyslu. Budeme-li se i nadále soustředit na udržitelnost, čeká nás slibná budoucnost,“ doplňuje Dan Fischer.

Klimatický transformační plán společnosti Ball nabízí transparentní, promyšlený a vědecky podložený plán dekarbonizace inspirovaný nejnovějšími směrnicemi OSN a apelem této organizace na podniky, aby se zavázaly k čistým nulovým emisím s cílem dosáhnout skutečného snížení světových emisí. Plán se zaměřuje na zásadní omezení emisí do roku 2030 a na další milníky do roku 2050, nebo k dřívějšímu datu. Obsahuje tři technicky proveditelné a ekonomicky reálné scénáře, které zohledňují určitou míru nejistoty a možnost případných pozdějších změn. Podrobně také popisuje, jak společnost Ball sbližuje své závazky s činy, mezi něž patří prosazování politik vedoucích k urychlení dekarbonizace či výrazné úsilí o mobilizaci celého hodnototvorného řetězce v celém oboru podnikání. Společnost Ball Corporation se i proto stala zakládajícím členem koalice First Movers Světového ekonomického fóra.

„Boj o udržení limitu 1,5 stupně buď vyhrajeme, nebo prohrajeme ještě v tomto desetiletí. Zaměřili jsme se proto na dosažení 55% snížení emisí do roku 2030 pomocí stávajících komerčních technologií a uplatňování nejlepší praxe,“ říká Ramon Arratia, ředitel pro udržitelnost společnosti Ball Corporation. „Náš klimatický transformační plán pomůže zákazníkům dosáhnout jejich emisních cílů kategorie 3. Nezbytná ovšem bude úzká spolupráce se zákazníky a dodavateli v celém hodnototvorném řetězci a společné politické prosazování vysoké míry oběhovosti v hospodářství,“ říká Ramon Arratia.
Kombinovaná výroční zpráva za rok 2022 dokládá dlouhodobý závazek společnosti Ball podporovat inovace, zvyšovat provozní efektivitu a klást důraz na lidi a kulturu jako základní prvky svého úspěchu.
Hlavní body kombinované výroční zprávy:
• Společnost Ball nadále spolupracuje s dodavateli na zvyšování obsahu recyklátu ve svých výrobcích a již dosáhla celosvětového průměru 66 % recyklovaného obsahu v nápojových obalech, což je o 3 % více než v předchozím roce.
• V roce 2022 dosáhla společnost Ball 87 % svých výnosů (tj. 13,37 miliardy USD) prodejem výrobků, které obsahují recyklovaný materiál, jsou recyklovatelné a v malé, ale rostoucí míře jsou znovu naplnitelné nebo opakovaně použitelné. Mezi tyto výrobky patří hliníkové nápojové plechovky, láhve, kelímky nebo obaly sprejů.
• V roce 2022 se společnost Ball stala prvním výrobcem nápojových plechovek, který celosvětově certifikoval všechny své závody na výrobu nápojových plechovek podle standardu ASI pro šetrné nakládání s hliníkem a standardu CoC pro udržitelný a odpovědný přístup ve zpracovatelském řetězci. Na začátku roku 2023 získala certifikaci ASI také divize aerosolů společnosti Ball. Zákazníci tím získávají ještě větší jistotu ohledně přísných ekologických a sociálních standardů společnosti Ball.
• Společnost Ball dodala v roce 2022 celosvětově více než 108 miliard hliníkových nápojových plechovek. Mimoto zvýšila v roce 2022 dodávky hliníkových nádobek na aerosoly o 12 % a v roce 2023 hodlá instalovat pět nových výrobních linek na jejich výrobu v regionech EMEA a NCA. Závod Ball Aluminum Cup® spustil druhou výrobní linku a nyní je schopen vyrábět plně recyklovatelné hliníkové kelímky o objemu 0,27, 0,35, 0,47, 0,59 a 0,7 litru pro každou událost nebo příležitost.
• Společnost Ball Aerospace navrhla a vyrobila pokročilý optický systém pro vesmírný teleskop Jamese Webba, který vznikl v rámci mezinárodní spolupráce NASA, Evropské vesmírné agentury (ESA) a Kanadské vesmírné agentury (CSA). Jedná se o nejpokročilejší dalekohled v historii lidstva, který je schopen dohlédnout přibližně 13,5 miliardy let do minulosti.
Úplné znění klimatického transformačního plánu a kombinované výroční zprávy za rok 2022 si můžete stáhnout na www.ball.com. Další informace o projektech společnosti Ball v oblasti udržitelnosti naleznete na adrese https://www.ball.com/sustainability
# # #
O společnosti Ball Corporation
Společnost Ball Corporation dodává inovativní, ekologicky šetrné hliníkové obaly pro nápoje, kosmetiku a hygienické produkty pro domácnost, ale také technologie pro letecký a kosmický průmysl a další odvětví průmyslu a služeb především pro potřeby vlády Spojených států amerických. Ball Corporation a její dceřiné společnosti zaměstnávají 21 000 lidí po celém světě a v roce 2022 vykázaly čistý výnos ve výši 15,35 miliardy USD. Další informace naleznete na stránkách www.ball.com, případně se s námi můžete spojit na Facebooku nebo Twitteru.
Prohlášení ohledně výroků týkajících se budoucnosti
Tento text obsahuje „výhledová“ prohlášení týkající se budoucích událostí a ekonomické výkonnosti. Výhledová prohlášení, což jsou obecně veškeré výroky, které se netýkají historických skutečností, obvykle obsahují výrazy jako „očekává“, „předpokládá“, „odhaduje“, „domnívá se“ a podobné. Takové výroky jsou založené na současných očekáváních nebo názorech na budoucnost a podléhají rizikům a nejistotám, což znamená, že se skutečné výsledky nebo události mohou podstatně lišit od výsledků v takových výrocích výslovně uváděných nebo implikovaných. Na žádná výhledová prohlášení se nelze plně spoléhat, přičemž je nutné brát v úvahu níže uvedená upozornění. Společnost Ball Corporation nemá povinnost výhledová prohlášení veřejně aktualizovat či revidovat, ať v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo v jiné souvislosti. Klíčové faktory, rizika a nejistoty, které by mohly způsobit odlišnost výsledků, jsou shrnuty v hlášení Komisi pro cenné papíry, včetně výkazu č. 99 našeho formuláře 10-K, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na stránkách www.sec.gov. Další faktory, které by mohly ovlivnit: a) naše segmenty obalových materiálů, zahrnují výrobní kapacitu, omezení nabídky a poptávky a výkyvy a změny ve vzorcích spotřeby; dostupnost a ceny surovin, zařízení a logistiky; konkurenční obalové produkty, ceny a substituční produkty; změny klimatu a počasí; úpravy rozsahu výroby a další výrobní změny, včetně spuštění nových zařízení a linek; nedosažení synergií, zvýšení produktivity nebo snížení nákladů; nepříznivé zákonné povinnosti týkající se zálohování nebo zpětného odběru obalů; konsolidace zákazníků a dodavatelů; přerušení dodávek elektrické energie a narušení dodavatelského řetězce; změny ve významných smlouvách se zákazníky či dodavateli nebo ztráta významného zákazníka či dodavatele; neschopnost vypořádat se se zvýšenými náklady; válečný stav, politická nestabilita a sankce, včetně sankcí v souvislosti se situací v Rusku a na Ukrajině a dopadů na náš dodavatelský řetězec a na naši schopnost působit v Rusku a v regionu EMEA obecně; změny směnného kurzu nebo daňových sazeb a tarifů, obchodních opatření nebo jiných vládních opatření, včetně omezení obchodu a nouzového stavu s omezením pohybu osob v jakékoli zemi nebo jurisdikci ovlivňujícího naše výrobky nebo dodavatelský řetězec, včetně dovážených surovin; b) náš segment letectví, zahrnují financování, schválení, dostupnosti a výnosů z vládních a komerčních zakázek; a zpoždění, dodatky a technické nejistoty ovlivňující zakázky v tomto segmentu; c) společnosti jako celku se týká vše výše uvedené a dále: rozsah nových příležitostí souvisejících s udržitelností a míra, do jaké mohou být využity; změny ve vrcholovém managementu, nástupnictví a schopnost přilákat a udržet kvalifikovanou pracovní sílu; regulatorní opatření nebo záležitosti včetně takových, které se týkají daní, výkazů ESG, hospodářské soutěže, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, včetně USA. FDA a dalších opatření nebo obav veřejnosti ohledně produktů plněných do našich nádob nebo chemikálií a jiných látek užívaných v surovinách nebo ve výrobním procesu; technický vývoj a inovace; schopnost čelit kybernetickým hrozbám; soudní spory; stávky; nemoci; pandemie; změny mzdových nákladů; inflace; míra výnosů penzijních plánů společnosti; změny důchodového pojištění; nejistoty týkající se geopolitických událostí a vládních politik, včetně politik, nařízení a kroků souvisejících s COVID-19; snížení cash flow; úrokové sazby ovlivňující náš dluh a úspěšné nebo neúspěšné společné podniky, akvizice a odprodej a jejich dopady na naše provozní výsledky a podnikání obecně.www.ball.com

Kontakt pro investory: Ann T. Scott
303-460-3537, ascott@ball.com
Kontakt pro média: Bradford Walton
415-254-7168, bradford.walton@ball.com

Bradford Walton , tel: 415-254-7168
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist